Rally

Rally

Her finder du alt du skal bruge for at dyrke rally i Danmark. Det er her, du finder linket til licensbestilling, her, du finder de gældende reglementer og cirkulærer inden for rallysporten. Her kan du også læse mere om vognbøger.

Hold også øje med nyhederne inden for rally på denne side, så du hele tiden er opdateret på, hvad der sker i vores sportsgrene.

Finder du ikke det, du skal bruge, så benyt søgefeltet eller kontakt DASU via vores supportside. 

Licens

Licensbestilling foretages gennem DASU's medlemssystem. Det finder du her. 

Du logger ind med dit licensnummer og den kode, du valgte første gang.

Husk, du kan først bestille licens, når du har et aktivt medlemsskab af en klub.

Er det første gang, du skal have licens - så gå til vores side 'Vil du køre race' - klik her.

Benyt disse formularer ved ansøgning: 

Ansøgning om licens
Brev til lægen (benyttes ved bestilling af FIA-/CIK-licens)
Info om stresstest (krav for FIA-licensindehavere over 45 år)

Se instruktionsvideo til licensbestilling her:

Reglementer

Du finder rallyreglementerne i vores reglementssamling her.

Reglement 2 (teknisk reglement) finder du her.

Det er DASU's sportsudvalg, der er ansvarlige for reglementerne.

Har du ændringsforslag til det enkelte reglement, så kan du kontakte rallyudvalget.

Mesterskaber

Her finder du stillingerne i de forskellige mesterskaber i dansk rally.
De forskellige links opdateres, efterhånden som stillingerne bliver tilgængelige.

DM rally 

Minirally

Klubrally

JFM klubrally

SM klubrally

JFM i klubrally for hold

SM i klubrally for hold

Historisk rally 

4x4 offroad 


Vil du se mesterskabsreglerne, så klik på fanebladet "Rallysportens cirkulære" ovenfor.
Mesterskabsreglerne er kapitel 1.

Stillinger 2016

Stillinger 2015

Rallysportens cirkulære

Her finder du links til rallysportens cirkulære - dels samlet og dels til de enkelte kapitler.
Ved ændring af cirkulæret ændres datoen efter linket til det samlede cirkulære samt datoen efter linket  til det eller de kapitler, der er ændret.
Ændringer i cirkulæret meddeles i DASU's nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her:
http://www.dasu.dk/web/guest/dasus_nyhedsbrev

Rallysportens cirkulære samlet (27.03.2017)

Kap. 1 - Mesterskabsbestemmelser (28.02.2017)
Kap. 2 - Bestemmelser for rallysportens discipliner (12.02.2016)
Kap. 3 - Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt for dommere (30.10.2015)
Kap. 4 - Bestemmelse for officials’ og ikke-officials’ afmærkning (23.04.2015)
Kap. 5 - Bestemmelse for kurser for opnåelse af licenser til klubrally og rally (26.02.2015)
Kap. 6 - Bestemmelse for seedningslisten (13.03.2014)
Kap. 7 - Bestemmelse for krav til deltager-, start- og resultatlister (17.01.2014)
Kap. 8 - Bestemmelse for engelsk pilning (17.01.2014)
Kap. 9 - Bestemmelse om chikaner, kantafmærkninger og vognbaneadskillelser (23.01.2015)
Kap. 10 - Vejledning om ansøgning om motorløb ved myndigheder (17.01.2014)
Kap. 11 - Bestemmelse for havarikommissionen (08.01.2016)
Kap. 12 - Bestemmelse om udenlandske deltagere, NEZ (24.09.2014)
Kap. 13 - Bestemmelse for vognbog (18.06.2015)
Kap. 14 - Bestemmelse for brug af afgiftsfri rallybil (06.01.2016)
Kap. 15 - Bestemmelse for rallysyn og for kørsel med indreg. rallysynede biler (30.10.2015)
Kap. 16 - Bestemmelse for national homologering (27.03.2017)
Kap. 17 - Bestemmelse for dækordning i klubrally (24.02.2017)
Kap. 18 - Sikkerhedsudrustning i rally (07.03.2017)
Kap. 19 - Homologerede biler (07.03.2017)
Kap. 20 - Tekniske regler for klubrallybiler (12.08.2016)
Kap. 21 - Generelle tekniske bestemmelser (14.03.2017)

Rallydokumenter

På dette faneblad linker vi til de dokumenter, som kørere og løbsledere kan have brug for.

Klik her og læs alt om DASU's forsikringer.

Savner du noget så send en email til jf@dasu.dk

Seedningslisten og grundlaget for listen finder du nedenfor.

Seedningsliste 4-2016

Beregningsgrundlag

De øvrige dokumenter ligger i to mapper nedenfor: En til kørere og en til løbsledere.
 

Rallysyn

Klik her og læs alt om rallysyn.

Har du spørgsmål, så kontakt Carina Møller på cm@dasu.dk 

Afgiftsfri rallybil

Det er nu muligt at udstede midlertidige løse prøvemærker til rallysynede biler, der deltager i rallyløb godkendt af politiet.

Ordningen gælder prøvemærker, der er fremstillet på selvklæbende folie. Klik nedenfor for at se vejledning ved udstedelse af og regler for brug af disse prøvemærker.

For prøvemærker (selvklæbende type) fra SKAT er der nu tegnet forsikring for kørsel i EU/EØS-stater, og sådanne prøvemærker kan umiddelbart benyttes i disse lande på samme betingelser som i Danmark.

Se SKATs dokumentationskrav ved udlevering af prøvemærker til motorløb i e-mail af 22. august 2008 fra SKAT til nummerpladekontorerne.

Regler for brug af afgiftsfrie rallybiler (Rallysportens Cirkulære kapitel 14)

Registreringsbekendtgørelsen

Regler om prøvemærker til udenlandske løb. Forklaring på engelsk af de danske regler for brug af prøvemærker.

Vejledning om online-bestilling af løse prøveskilte (prøvemærker) til rally (140113).

Bemærk!


I forbindelse med bestilling af løse prøvemærker skal der ved online-bestilling bruges et kontrolnummer.
Dette kontrolnummer fremgår normalt af registreringsattesten, men for biler der skal køre afgiftsfrit og derfor ikke skal indregistreres, skal dette kontrolnummer i stedet bestilles hos synsvirksomheden. De bestiller kontrolnummeret hos SKAT, som efterfølgende udleverer det til bilejeren.

For biler der ikke tidligere har været indregistrerede og som er uden det normale 17-cifrede VIN-stelnummer kan der tildeles et sådant stelnummer ifølge vejledningen ”Nyt stelnummer - VIN-nr_andet-nr”.

National homologering

Beskrivelse af national homologering - se rallysportens cirkulære kap. 16.
Fanebladet med rallysportens cirkulære finder du ovenfor.

Klik her for at se udstedte attester.
Når du klikker på linket, bliver du sendt i "Box", hvor alle attesterne er samlet.
Du behøver IKKE tilmelde dig "Box" eller logge ind for at se attesterne.

Har du en attest, der ikke er i en af de tre mapper, så kontakt Carina Møller på cm@dasu.dk

Homologeringsteknikere:
Sjælland: Henrik Malle, malle@pc.dk
Fyn/Jylland: Bent Sommer Andersen, bentsommer@turbopost.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med national homologering, så kontakt Carina Møller på DASU's sekretariat, cm@dasu.dk

DASU Metal Rally

Siden 2008 har DASU haft et tæt samarbejde med Dansk Metal. Aftalen er en naturlig konsekvens af at de to organisationer har et stort antal fælles medlemmer. Kort fortalt er mange af DASU’s medlemmer også medlemmer af Dansk Metal og omvendt.

Med aftalen køber Dansk Metal et antal ydelser af DASU til sine medlemmer og giver et tilsvarende beløb til DASU's talentarbejde. Ydelserne består primært i gennemførelse af Metal Rally, der er en serie events på landets tekniske skoler.

Metal Rally giver samtidig opmærksomhed og medlemsrekruttering til klubrally.

Siden starten i 2010 har ca. 3.000 unge således stiftet bekendtskab med rallysporten via Metal Rally.

Af andre ydelser kan nævnes gratis adgang for Dansk Metals medlemmer ved baneløb samt kåring af Årets Metal-mekaniker.

Aftalen mellem DASU og Dansk Metal er netop forlænget frem til udgangen af 2016.

Metal Rally-kalender 2016 (programmet opdateres løbende):

24. maj

EUC Nordvest

Thisted

25. maj

Auto College

Nørresundby

26. maj

Erhvervsskolerne

Aars

8. juni

EUC Sjælland

Næstved

30. august

Aarhus Tech

Aarhus 

31. august

Teknisk Skole Silkeborg (FDM Jyllandsringen)

Resenbro

1. september

Syddansk Erhvervsskole

Odense

26. oktober

Roskilde Tekniske Skole

Roskilde

10. november

Erhvervsskolen Nordsjælland

Hillerød

14. november

TEC Hvidovre

Hvidovre

Læs mere hos Dansk Metal her.

 

Tilmeldingsformular til Metal Rally finder du her (kun til brug på dagen ved Metal Rally-afdelingerne)