Rally

Rally

Her finder du alt du skal bruge for at dyrke rally i Danmark. Det er her, du finder linket til licensbestilling, her, du finder de gældende reglementer og cirkulærer inden for rallysporten. Her kan du også læse mere om vognbøger.

Hold også øje med nyhederne inden for rally på denne side, så du hele tiden er opdateret på, hvad der sker i vores sportsgrene.

Finder du ikke det, du skal bruge, så benyt søgefeltet eller kontakt DASU via vores supportside. 

 

Sådan kommer du i gang med rally

Uanset dit ambitionsniveau, så har du fundet det rigtige sted at starte.

Vi skal alle starte et sted, og hvis det er rallysporten, så starter det med klubrally. Læs mere i infopanelet herunder.

Licens

Licensbestilling foretages gennem DASU's medlemssystem. Det finder du her. 

Du logger ind med dit licensnummer og den kode, du valgte første gang.

Husk, du kan først bestille licens, når du har et aktivt medlemsskab af en klub.

Er det første gang, du skal have licens - så gå til vores side 'Vil du køre race' - klik her.

Benyt disse formularer ved ansøgning: 

Ansøgning om licens
Brev til lægen (benyttes ved bestilling af FIA-/CIK-licens)
Info om stresstest (krav for FIA-licensindehavere over 45 år)

 

E-learning 

For at benytte DASUs e-learning skal du også logge ind på din medlemsprofil som ovenfor. Her finder du linket til e-learning og ser de kurser, du kan tage. 

Følg vejledningen her.

Reglementer for rally

Reglementer for rallysporten

Du finder rallyreglementerne i vores reglementssamling her.

Reglement 2 (teknisk reglement) finder du her.

Det er DASUs sportsudvalg, der er ansvarlige for reglementerne.

Har du ændringsforslag til det enkelte reglement, så kan du kontakte rallyudvalget.

Rallyudvalg og referater

Kenneth Svendsen, formand
kenneth-svendsen@hotmail.com
29335000

Alan Brøndum
brondummotorsport@fibermail.dk
20707783 (efter kl. 15.00)

John Larsen
johnlarsen@rally.dk
25181912 / 53123459

Niels Jørgen Jørgensen
njj.racing@stofanet.dk
29453130

Erik Larsen
erik52022@gmail.com

Generelt kommissorium for rallyudvalget 2021 

Specifikt kommissorium for rallyudvalget 2021


Klubber og medlemmer af DASU må gerne kontakte udvalgets medlemmer for råd og vejledning. Det gælder dog, at svar på spørgsmål – mundtlige eller skriftlige – kun er vejledende og ikke ’juridisk’ gyldige, hvis ikke spørgsmålene er sendt til DASUs sekretariat på dasu@dasu.dk eller eho@dasu.dk.

Spørgsmål sendt til sekretariatet kan udvalget vælge at besvare direkte til spørgeren eller i et udvalgsreferat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021
Referat 5-2021
Referat 4-2021

Referat 3-2021

Referat 2-2021

Referat 1-2021

2020
Referat 6-2020
Opdateret klasseinddeling
Referat 5-2020
Rallynyhedsbrev 2 2020
Referat 4-2020
Referat 3-2020
Rallynyhedsbrev 1 2020
Referat 2-2020
Referat 1-2020

2019
Referat 4-2019
Referat 3-2019
Referat 2-2019
Referat 1-2019

2018
Referat 4-2018
Dialogmøde, rally, efterår 2018
Referat 3-2018
Referat 2-2018
Referat 1-2018

2017
Referat 6-2017
Referat 5-2017

Referat 4-2017
Referat 3-2017
Referat 2-2017
Referat 1-2017

2016
Referat 6-2016
Referat 5-2016

Referat 4-2016

Referat 3-2016

Referat 2-2016
Referat 1-2016

2015
Referat 6-2015
Referat 5-2015
Referat 4-2015
Referat 3-2015
Referat 2-2015
Referat 1-2015

2014
Referat 5-2014
Referat 4-2014
Referat 3-2014
Referat 2-2014
Referat 1-2014

 

 

Rallysportens cirkulære

Her finder du links til rallysportens cirkulære - dels samlet og dels til de enkelte kapitler.
Ved ændring af cirkulæret ændres datoen efter linket til det samlede cirkulære samt datoen efter linket  til det eller de kapitler, der er ændret.
Ændringer i cirkulæret meddeles i DASUs nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her.


Rallysportens cirkulære samlet (med rettelsesmarkeringer) (27.04.2020) (udgår)

Kap. 1 - Mesterskabsbestemmelser (01.01.2022)
Kap. 2 - Bestemmelser for rallysportens discipliner (15.11.2021)
Kap. 3 - Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt for dommere (31.12.2021)
Kap. 4 - Bestemmelse for officials’ og ikke-officials’ afmærkning (05.03.2021)
Kap. 5 - Bestemmelser for tracking (01.06.2021)
Kap. 6 - Bestemmelse for seedningslisten (05.03.2021)
Kap. 7 - Bestemmelse for krav til deltager-, start- og resultatlister (15.11.2021)
Kap. 8 - Bestemmelse for engelsk pilning - se kap. 22
Kap. 9 - Bestemmelse om chikaner, kantafmærkninger og vognbaneadskillelser - se kap.22
Kap. 10 - Vejledning om ansøgning om motorløb ved myndigheder (05.03.2021)
Kap. 11 - Bestemmelse for havarikommissionen (05.03.2021)
Kap. 12 - Bestemmelse om udenlandske deltagere, NEZ (14.01.2021)
Kap. 13 - Bestemmelse for vognbog (08.01.2021)
Kap. 14 - Bestemmelse for brug af afgiftsfri rallybil (16.03.2021)
Kap. 15 - Bestemmelse for rallysyn og for kørsel med indreg. rallysynede biler (04.11.2021)
Kap. 16 - Bestemmelse for national homologering (04.11.2021)
Kap. 17 - Bestemmelse for dækordning i klubrally (18.06.2021)
Kap. 18 - Sikkerhedsudrustning i rally (08.01.2021)
Kap. 19 - Homologerede biler (08.01.2021)
Kap. 20 - Tekniske regler for klubrallybiler - se reglement 298
Kap. 21 - Generelle tekniske bestemmelser (04.11.2021)
Kap. 22 - Sikkerhed (05.03.2021)
Link til standard rallysikkerhedsplan
Kap. 23 - Udgået
Kap. 24 - Presseakkreditering (12.01.2021)
Kap. 25 - Michelin Rally Cup (17.12.2021)

Rallydokumenter og rallysyn

På dette faneblad linker vi til de dokumenter, som kørere og løbsledere kan have brug for.

Klik her og læs alt om DASUs forsikringer.

Seedningsliste 5-2021

Basisprogram beregningsprogram - klik her.

Opdatering beregningsprogram - klik her.
(Indholdet af den zip-fil du downloader skal placeres i folderen ’DASU > Klubrally-beregning’, som typisk ligger på C-drevet.)

Brugervejledning beregningsprogram

De øvrige dokumenter finder du ved at klikke her.

Rallysyn

Klik her og læs alt om rallysyn. (10.04.2018)

Kontrolliste til rallysyn

Se oversigt over rallybilens papirer her.

Afgiftsfri rallybil

Det er nu muligt at udstede midlertidige løse prøvemærker til rallysynede biler, der deltager i rallyløb godkendt af politiet.

Ordningen gælder prøvemærker, der er fremstillet på selvklæbende folie. Klik nedenfor for at se vejledning ved udstedelse af og regler for brug af disse prøvemærker.

For prøvemærker (selvklæbende type) fra SKAT er der nu tegnet forsikring for kørsel i EU/EØS-stater, og sådanne prøvemærker kan umiddelbart benyttes i disse lande på samme betingelser som i Danmark.

Se SKATs dokumentationskrav ved udlevering af prøvemærker til motorløb i e-mail af 22. august 2008 fra SKAT til nummerpladekontorerne.

Regler for brug af afgiftsfrie rallybiler (Rallysportens Cirkulære kapitel 14)

Registreringsbekendtgørelsen

Regler om prøvemærker til udenlandske løb. Forklaring på engelsk af de danske regler for brug af prøvemærker.

Vejledning om online-bestilling af løse prøveskilte (prøvemærker) til rally (140113).

Bemærk!


I forbindelse med bestilling af løse prøvemærker skal der ved online-bestilling bruges et kontrolnummer.
Dette kontrolnummer fremgår normalt af registreringsattesten, men for biler der skal køre afgiftsfrit og derfor ikke skal indregistreres, skal dette kontrolnummer i stedet bestilles hos synsvirksomheden. De bestiller kontrolnummeret hos SKAT, som efterfølgende udleverer det til bilejeren.

For biler der ikke tidligere har været indregistrerede og som er uden det normale 17-cifrede VIN-stelnummer kan der tildeles et sådant stelnummer ifølge vejledningen ”Nyt stelnummer - VIN-nr_andet-nr”.

National homologering

Beskrivelse af national homologering - se rallysportens cirkulære kap. 16.
Fanebladet med rallysportens cirkulære finder du ovenfor.

Klik her for at se udstedte attester.
Når du klikker på linket, bliver du sendt i "Box", hvor alle attesterne er samlet.
Du behøver IKKE tilmelde dig "Box" eller logge ind for at se attesterne.

Har du en attest, der ikke er i en af de tre mapper, så kontakt os på dasu@dasu.dk.

Homologeringsteknikere:

Sjælland:

Henrik Malle, malle@pc.dk 

Jylland:   

Steen Christensen, rally@christensen.mail.dk
Tommy Jensen, tj-teknik@hotmail.dk
Hans Erik Madsen, swollym@yahoo.com

Har du spørgsmål i forbindelse med national homologering, så kontakt DASUs sekretariat på dasu@dasu.dk.

Se oversigt over rallybilens papirer her.

Historisk rally

Mesterskaber i historisk rally

Sportsligt reglement for historisk rally (pdf)

 

Informationer fra HU om historisk rally

-

Tekniske reglementer for historisk motorsport

Klik her for at komme til de tekniske reglementer på dasu.dk

 

Historiske vognbøger/HTP

Klik her for at komme til området med historiske vognbøger og HTP på dasu.dk.

 

DASU Metal Rally

DASU Metal Rally

Siden 2008 har DASU haft et tæt samarbejde med Dansk Metal. Aftalen er en naturlig konsekvens af at de to organisationer har et stort antal fælles medlemmer. Kort fortalt er mange af DASUs medlemmer også medlemmer af Dansk Metal og omvendt.

Med aftalen køber Dansk Metal et antal ydelser af DASU til sine medlemmer og giver et tilsvarende beløb til DASUs talentarbejde. Ydelserne består primært i gennemførelse af Metal Rally, der er en serie events på landets tekniske skoler.

Metal Rally giver samtidig opmærksomhed og medlemsrekruttering til klubrally.

Siden starten i 2010 har ca. 5.000 unge således stiftet bekendtskab med rallysporten via Metal Rally.

Af andre ydelser kan nævnes gratis adgang for Dansk Metals medlemmer ved baneløb samt kåring af Årets Metal-mekaniker. 

Ultimo november afholdes finalen i kampen om Dansk Metal Mesterskabet. Her inviteres alle vinderne fra det sidste års events for at finde de samlede vindere.

Læs mere hos Dansk Metal her.

 

Sådan kommer du i gang med rally

Uanset dit ambitionsniveau, så har du fundet det rigtige sted at starte.

Vi skal alle starte et sted, og hvis det er rallysporten, så starter det med klubrally. 


Hvad er så klubrally?

Klubrally køres typisk på mindre industriarealer, hvor kegler sættes op som forhindringer. Et klubrallyløb går ud på at gennemkøre et antal hastighedsprøver på kortest mulig tid og består typisk af 8-12 prøver.
Klubrally køres som al anden rally med to personer i bilen, og hastighedsprøven er tilrettelagt således, at der er et rimeligt samspil mellem førerens kørefærdigheder og andenkørerens evne til at dirigere holdet den rigtige vej rundt.

 

Det begynder med klubrallykursus

Inden du kan få lov til at køre med i rigtige rallyløb, skal du igennem et klubrallykursus, som består af instruktion og prøvekørsel under kyndig vejledning. De fleste klubber der arrangerer klubrally afholder også kurser. Det foregår som regel i foråret inden turneringerne begynder. Her er der hjælp at hente fra rutinerede kørere, som gerne vil lære fra sig.

Klik her og se, hvornår der er et klubrallykursus i nærheden af dig.

Klubberne arrangerer også klubrallykurser på opfordring – så hold dig ikke tilbage - kontakt en klub.

Kursusmateriale

Der er udgivet en folder, som fortæller lidt om, hvad det går ud på. Den kan du hente her.

 

Scorekort

Klubben, der afholder klubrallykursus, udsteder et scorekort til hver deltager.
Scorekortet er personligt, og det er indehaverens bevis på, at instruktion og prøvekørsel er gennemført.
Når instruktion og prøvekørsel er gennemført og attesteret, giver scorekortet dig ret til at indløse en grundlicens i din klub. Grundlicensen giver dig ret til at køre klubrally og klubrally light.
Scorekort sammen med en-dags licens giver samme rettigheder som en grundlicens.

Når du har fået din licens, så er der rig lejlighed til at køre løb overalt i landet.

Se hvornår i DASUs løbskalender.

 

Er det ikke dyrt og kræves der særligt sikkerhedsudstyr?

Man kan deltage i en hvilken som helst almindelig bil. Det viser sig dog ofte, at deltagerne har trang til at lave forbedringer. De "frivillige" omkostninger overstiger langt, hvad det krævede udstyr koster.

Hvor dyrt det skal være afhænger helt af dine egne ambitioner. Du kan deltage i en klasse for standardbiler på det vi kalder klassede dæk - dvs. at alle kører på samme dækmærke. Så har du godt styr på omkostningerne.

Der stilles kun krav om at deltagerne skal anvende en godkendt styrthjelm. Bilen skal desuden som minimum udrustes med en nødhjælpspakke, en 2 kg ildslukker samt almindelige sikkerhedsseler og en advarselstrekant.

Der stilles ikke krav om sikkerhedsbur eller styrtbøjle.