Reglement 8 drag- og streetrace

Reglement 8 dragracing

I dragracing følger man det generelle reglement, kaldet reglement 8. Del af reglement 8 er streetracereglementet. 

Derudover er der det tekniske reglement samt SFI's godkendelser af chassiser.

Reglementerne udgives for hvert år. Det er DASUs sportsudvalg, der er ansvarlige for reglementerne.

Reglement 8.1 dragracing sportsligt 2022
Reglement 8.1 dragracing sportsligt 2022 med rettelsesmarkeringer

Reglement 8.2 Streetrace sportsligt 2022
Reglement 8.2 Streetrace sportsligt 2022 med rettelsesmarkeringer

Reglement 8.5 Vintage dragracing 2022*

Reglement 8.8 dragracing teknisk reglement 2022
Reglement 8.8 dragracing teknisk reglement 2022 med rettelsesmarkeringer

Afviklingsbestemmelser streetrace for danmarksmesterskaberne 2022**

Afviklingsbestemmelser dragrace for danmarksmesterskaberne 2022**

* Uændret ift. 2021.

** Ikke udgivet