Reglement 8 drag- og streetrace

Reglement 8 dragracing

I dragracing følger man det generelle reglement, kaldet reglement 8. Del af reglement 8 er streetracereglementet. 

Derudover er der det tekniske reglement samt SFI's godkendelser af chassiser.

Reglementerne udgives for hvert år. Det er DASUs sportsudvalg, der er ansvarlige for reglementerne.

Reglement 8.1 dragracing sportsligt

Reglement 8.2 Streetrace sportsligt

Reglement 8.5 Vintage dragracing

Reglement 8.8 dragracing teknisk reglement