Udvalg i DASU

Her kan du læse mere om de tværgående udvalg under DASU. Klik på det relevante udvalg og se, hvem der er medlem samt se seneste referater.

Klik her og udfyld formularen for at kontakte historisk udvalg. 

Kontakt til de øvrige tværgående udvalg bedes ske gennem sekretariatet her.

Historisk udvalg

Historisk udvalg varetager tekniske anliggender for den historiske motorsport i DASU, og udvalget rådgiver bestyrelse og sportsudvalg for at fremme og samle den historiske motorsport i Danmark. 

Henrik Carlsen
Formand
51 15 73 92 efter 17

Peer Houg
Historisk rally
houg@vestmail.dk
28 18 56 22

Søren Duun Andersen
Historiske vognbøger
mail@laptime.dk
21 74 68 66

Lars Jensen
YoungTimer
lars.jensen@dk.enersys.com
40 45 43 76 

 

 

 

 

 

 

 

2017
Referat 2-2017
Referat 1-2017 

2016
Referat 6-2016
Referat 5-2016

Referat 4-2016
Referat 3-2016
Referat 2-2016
Referat 1-2016

2015
Referat 7-2015
Referat 6-2015

Referat 5-2015
Referat 4-2015
Referat 3-2015
Referat 2-2015
Referat 1-2015

2014
Referat 10-2014
Referat 9-2014
Referat 8-2014
Referat 7-2014
Referat 6-2014
Referat 5-2014
Referat 4-2014
Referat 3-2014
Referat 2-2014
Referat 1-2014

Kommissorium for HU

Klik her og udfyld formularen for at kontakte historisk udvalg. 

Historisk vognbog / Historic Technical Passport

Fornyelse af nationale historiske vognbøger (NAT) 

 

Der er i dag ca 500 nationale vognbøger i arkivet. En del af disse vognbøger er ikke aktive, men vi ved ikke hvilke. 

Samtidig er der mange vognbøger, der ikke længere svarer til bilen. 

 

Derfor indføres en løbetid for nationale vognbøger (NAT). Denne løbetid sættes til 5 år. På NAT-vognbøger, der udstedes fra 1.1.17, skrives udløbsdatoen på forsiden. 

 

Nationale vognbøger udløber på følgende måde: 

 

udstedt 2017 udløber 31.12.2022 (med udløbsdato på forsiden) 
udstedt 2016 udløber 31.12.2022 ( uden udløbsdato på forsiden, med 5 billeder) 
udstedt 2015 udløber 31.12.2020 ( uden udløbsdato på forsiden, med 3 billeder) 
udstedt 2014 udløber 31.12.2019 ( uden udløbsdato på forsiden, med 3 billeder) 
udstedt 2013 udløber 31.12.2018 ( uden udløbsdato på forsiden, med 3 billeder) 
udstedt til og med 2012 udløber 31.12.2017 ( uden udløbsdato på forsiden, med 3 billeder) 

 

Udstedelsesåret fremgår af de 3 sidste cifre i vognbogens nummer eks: vognbog nr. 987NAT016 er udstedt i 2016 

 

Derved vil der være ryddet op i tidligere vognbogstyper og vognbøger udstedt efter tidligere retningslinjer med udgangen af 2020. 

 

Fornyelsen købes på webshoppen.

Der er 2 muligheder:

 

Mulighed 1

Vognbogen er af den nye type med 5 billeder, udstedt i 2016, 2017 og fremover,  og der er ingen ændringer til vognbogen.

I dette tilfælde købes "fornyelse af NAT uden ændring".

Husk at oplyse dit vognbogsnummer i feltet NOTAT, når du udfylder ordren

 

Mulighed 2

Vognbogen er af den gamle type med 3 billeder og der skal en ny vognbog  til, med 5 billeder

eller vognbogen er af den nye type med 5 billeder og der skal foretages ændringer i vognbogen for at den svarer til bilen

 

I disse 2 tilfælde købes "fornyelse af NAT med ændring".

Husk at oplyse dit vognbogsnummer i feltet NOTAT når du udfylder ordren

 

Husk at fornye vognbogen i løbet af udløbsåret, i god tid. Vi kan ikke nå at fornye alle vognbøger i løbet af den sidste måned inden sæsonstart ! 

 

FIA's database med historiske homologeringer.

 

Find dokumenterne i mappen herunder:

 

Find historiske reglementer her:

 

Teknik- og sikkerhedsudvalget

Teknik- og sikkerhedsudvalget er et teknisk og sikkerhedsmæssigt kompetencecenter for alle DASU's sportsgrene. Blandt udvalgets opgaver er:

 • Rådgivning i tekniske spørgsmål overfor såvel sportsudvalg som udøvere.
 • Oversættelse og fortolkning af internationale tekniske reglementer.

Link til DASU-Tek - hjemmesiden for DASU's tekniske chefer og assistenter.

Alle henvendelser til TSU skal sendes til DASU’s sekretariat via klub, klasserepræsentant eller promotor.

Henvendelser direkte til TSU's medlemmer kan ikke forventes at blive besvaret.

 

Medlemmer af teknik- og sikkerhedsudvalget


Jørgen Ring-Andersen, formand
Tom Christophersen
Ole Fisker
Lene Jørgensen
Michael Rohde Jensen

 

Referater fra teknik- og sikkerhedsudvalget

2017
TSU-referat 1 2017

2016 (Teknik- og miljøudvalget)
TMU-referat 1-2016

2016 (Sikkerhedsudvalget)
Sikkerhedsudvalget referat 1-2016

 

2015
TMU-referat 2-2015
TMU-referat 1-2015

Kommissorium for teknik- og sikkerhedsudvalget.

 

Meddelelser fra teknik- og sikkerhedsudvalget

TMU's tolkning af 279E - 4.1 Motor (13.05.2016)
Licensfornyelser tekniske chefer og assistenter, bane og rally (02022016) 
Placering af nummerplader (210313)
Udfyldelse af vognbøger
Procedure for godkendelse af brændstof til konkurrencebrug

Teknisk nyt fra FIA

Nye FIA-mærkninger til undertøj, balaclavas, handsker og sko (300316)
Tilbagetrækning af FIA-homologering for sæde Bimarco Expert (090215)
SEATS: FIA LABEL INFORMATION (050814)
FHR DEVICES: Stand 21 HANS® Device - Club Series Size Large (050814)
COMPETITION SEATS: Annulleret godkendelse af racersæder (050814)
FHR DEVICES: HANS® Device - SPORT II Sizes M og L distributed by SCHROTH (050814)
Power On Racewear handsker, sko og balaclava (130813)
Power On Racewear køredragt (130813)
Stand 21 HANS (110313) Se også denne vejledning fra Stand 21
Håndskrevet gyldighedsdato på sæder/Recaro-sæder (110313)

 

Sikkerhed i bilsport

 

Motorsport er en højrisikosport. Men set i et historisk perspektiv er det lykkedes at opnå et højt sikkerhedsniveau ved at stille store krav til både arrangører og deltagere.

Den teknologiske udvikling forsætter, og vi kan lære af alle hændelser. Derfor bliver der nu sat fokus på at drage læring af de hændelser, hvor sikkerheden var på spil, så vi kan styrke vores viden om, hvad der sker, når det er lige ved at gå galt.

Denne viden skal bruges til at forbedre det generelle sikkerhedsniveau.

Vi vil ikke acceptere begrebet "et hændeligt uheld"

Hvis man siger "det var bare et hændeligt uheld", så har man også givet udtryk for, at man ikke kan gøre for det - det ville være sket før eller siden. Den holdning vil vi ikke acceptere.

Hvis vi har en viden der gør, at vi tror noget forfærdeligt kan ske, så er det vores pligt at arbejde med at undgå at det forfærdelige overhovedet sker.

Vi tror der er årsager til alt - vi skal blot få årsagerne identificeret - og arbejde med dem.

Vedr. beredskabs- og ambulancetjeneste ved motorløb
Det er meget vigtigt, at DASU's klubber sikrer sig en skriftlig bekræftelse fra leverandøren af samarit- og beredskabsydelse på, at alle godkendelser og autorisationer i forhold til virke inden for området er opfyldt.

Nedenstående dokument kan anvendes af DASU's klubber ved indgåelse af aftaler med firmaer om levering af den lovpligtige beredskabs- og ambulancetjeneste ved løb med offentlig adgang.

Med det underskrevne dokument sikrer I jer denne skriftlige bekræftelse fra leverandøren.

Dokumentet eller et tilsvarende skal anvendes som bilag til den kontrakt, DASU's klubber indgår med leverandører af samarit-, beredskabs- og ambulancetjeneste.

Blanket til klubberne vedr. ambulance (Word)
Blanket til klubberne vedr. ambulance (pdf)

Den internationale organisation Motorsport Safety Fund har produceret tre film om sikkerhed indenfor rallysporten. Filmene er rettet mod hhv. arrangører, officials og kørere.

Amatør- og ordensudvalget

DASU’s amatør- og ordensudvalg er DASU’s øverste nationale appelinstans. Udvalget har til formål at være appelinstans i alle sager om overtrædelse af reglementer og bestemmelser, eller i sager om usportslig optræden og lignende, at afgøre sager om amatørbestemmelser, at afgøre sager om overtrædelse af DIF’s dopingkontrolregulativ samt at tage stilling til om enkelte medlemmers og klubbers sager, der er afvist ved
de foregående instanser, skal behandles af den pågældende instans.

Sager om de enkelte medlemmers afviste sager behandles kun, hvis de rejses af en klub.

Medlemmer af amatør- og ordensudvalget

Søren Lyager, formand
Benny Hall
Suppleant vakant
Klaus Pedersen
Suppleant vakant

Udvalgenes repræsentanter

Vejsportsudvalget:
Svend Aage Nielsen
Ken Sørstrup

Rallyudvalget:
Arne Pagh
Bjarne Rosenlund Nielsen

Banesportsudvalget:
Ole Bjørn Nielsen
Ulf Olsen

Kartingudvalget:
Poul Erik Simonsen
Bjørn Wichmand

MRC-udvalget:
-

Dragracingudvalget:
Bo Johansen 

 

Afgørelser fra amatør- og ordensudvalget

2017

A- & O-afgørelse 01 2017 Ronnie Bremer mod DASU disciplinærudvalget
A- & O-afgørelse 01 2017 Ronnie Bremer (meddelelse om opsættende virkning)

2016

A- & O-afgørelse 01-2016 Kim Lund Johansen mod DASU's banesportsudvalg
DIF-idrættens Højeste Appelinstans Sag nr. 12/2016
DIF-idrættens Højeste Appelinstans Sag nr. 15/2016

A- & O-afgørelse 01 2016 Genoptagelse af Kim Lund Johansen mod DASU's banesportsudvalg

A- & O-afgørelse 02-2016 Viktor Lassen mod DASU's kartingudvalg

A- & O-afgørelse 03 2016 Kim og Frank Schmidt mod DASU's koordinerings- og disciplinærudvalg

A- & O-afgørelse 04-2016 Casper Elgaard mod DASU's banesportsudvalg

A- & O-afgørelse 05-2016 Steffen Larsen mod DASU's banesportsudvalg

A- & O-afgørelse 06-2016 Lundgaard Racing mod DASU's kartingudvalg

A- & O-afgørelse 07-2016 Driftsforeningen Padborg Park mod DASU's banesportsudvalg

2015

A- & O-afgørelse 9-2015. Christian Siepmann mod DASU.

A- & O-afgørelse 8-2015. Kenneth Jensen mod DASU's banesportsudvalg.

A- & O-afgørelse 7-2015. Bjarne Rasmussen mod DASU's banesportsudvalg.

A- & O-afgørelse 6-2015. Formula Racing mod DASU's kartingudvalg.

A- & O-afgørelse 5-2015. Nicolai Eberhard mod DASU's banesportsudvalg.

A- & O-afgørelse 4-2015. Martin V. Jensen mod DASU's banesportsudvalg.

A- & O-afgørelse 3-2015. Dennis Lind mod DASU's banesportsudvalg.
Kendelse fra DIF-idrættens Højeste Appelinstans vedr. DASU A- & O-sag 3-2015

A- & O-afgørelse 2-2015. Mikkel Johnsen mod DASU's banesportsudvalg.

A- & O-afgørelse 1-2015. Driftsforeningen Padborg Park mod DASU's banesportsudvalg.

 

2014
A- & O-afgørelse 2-2014

A- & O-afgørelse 1-2014 

 

Ældre afgørelser fås ved henvendelse til sekretariatet.

Kursusudvalget

På repræsentantskabsmødet 2005 vedtog DASU en ny struktur for kursusområdet. Kursusudvalget (KUU) har fået nye kompetencer og nye opgaver. Ændringerne betyder, at det nu er KUU, der har det overordnede ansvar for allekurser der arrangeres af DASU.

I praksis vil KUU stadigvæk arbejde nært sammen med de enkelte kursussektioner, og der vil ikke umiddelbart være de store ændringer i forhold til de kursustyper, der allerede nu udbydes.
KUU skal dog på dette område arbejde for en sikring af kvaliteten af de kurser der udbydes gennem udvikling af et evalueringssystem samt opstille krav til kursusbeskrivelser, lektionsplaner og materialer.
KUU skal også arbejde med nye områder. Det bliver således udvalgets opgave at arbejde med:
 • en uddannelse for dommere
 • en uddannelse for ledere
 • en uddannelse for trænere/instruktører
 
Målsætningen er, at DASU gennem dette arbejde får højnet kvaliteten af arrangementer, klubledelse og klubarbejde samt træning. Derudover vil KUU arrangere andre typer af kurser, der er behov for.
 
KUU skal udbyde følgende kurser, i prioriteret rækkefølge:
 1. Kurser der er reglementsbestemt (de typiske officialkurser)
 2. Kurser der udspringer af beslutning taget af bestyrelsen eller KUU
 3. Kurser der ønskes af sportsudvalg
 4. Kurser der ønskes af klubber
 5. Kurser der ønskes af grupper af officials
 6. Kursusforslag fra andre af DASU's medlemmer

Kursusplan

Det er KUU's opgave at udsende DASU's samlede kursusplan.
 

Medlemmer


Harry Laursen, formand
Poul Erik Nielsen, vejsport
John Lersted / Finn Mogensen, rally
Per Leth, banesport
Peter Dyhr, karting
Ulrik Eriksen, dragracing

Disciplinærudvalget

DASU's disciplinærudvalg har overfor bestyrelsen ansvaret for alle kalendersager og forestår koordinering af alle sportslige spørgsmål de enkelte udvalg imellem.

Disciplinærudvalget træffer afgørelse i visse disciplinærsager og medvirker som sagsbehandler for sportsudvalgene i A- & O-sager.

Udvalget løser ligeledes ad hoc-opgaver for bestyrelsen.

Medlemmer af disciplinærudvalget

Troels Kock Nielsen, formand
Steen K. Jensen
Hans-Jørn Søgård Andersen
Vakant

Sportsspecifikke medlemmer:

Palle Christiansen, medlem for banesportsudvalget,
Tommy Larsen, medlem for kartingudvalget,
Lars Hoffmann, medlem for rallyudvalget,
Kim Pedersen, medlem for vejsportsudvalget.

Kommissorium for disciplinærudvalget

Afgørelser fra disciplinærudvalget

1-2016 Kendelse i sag 01 2016 - se under amatør & ordensudvalget.
2-2016 Kendelse i sag 02 2016 Michael Fuhlendorf

7-2015 tilladelse til udstedelse af italiensk licens
6-2015 Indberetning af Søren Preisler foretaget af ASK-Hedeland
2-2015 Indberetning af Per Bomin foretaget af ASK-Hedeland
1-2015 Kendelsen er en intern advarsel, der ikke offentliggøres

Eliteudvalget

Dansk Automobil Sports Unions eliteudvalg har overfor bestyrelsen ansvaret for elitearbejdet i DASU i samarbejde med Team Danmark.

Eliteudvalget er ansvarligt for udvælgelse og den sportslige udvikling af talenter med potentiale til topplaceringer inden for alle sportskategorier.

Udvalget er bemyndiget af DASU's bestyrelse til at indstille kandidater, som skønnes egnede til at modtage støttemidler fra Team Danmark.

Eliteudvalget er af bestyrelsen bemyndiget til at tildele støttemidler stillet til rådighed af DASU, Team Danmark, sponsorer og DIF til enkeltpersoner, som udvalget skønner, har de nødvendige evner eller potentiale til at blive en del af eliten i dansk motorsport.

Eliteudvalget tildeles DASU's samlede budget for elitearbejdet.

Til at gennemføre udvalgets beslutninger og varetage det daglige arbejde er Bo B. Nielsen udpeget som sportschef.

Medlemmer af DASU's eliteudvalg

DASU’s bestyrelse udpeger medlemmerne af DASU's eliteudvalg.

Carl Christian Hansen, formand
DASU's næstformand Hans Bruun
Medlem af bestyrelsen Harry Laursen
Jens Winther jr.
Jan Magnussen (aktivrepræsentant)

Sportschef og trænere

Dagligt ansvarlig: DASU sportschef Bo Baltzer Nielsen

Trænere, karting:

Dennis Wounlund (Team Danmark & Race Academy)
Thomas Petersen (Race Academy)
Peter Dyhr (ansv. Race Academy)

Træner, banesport:

Vakant

Fysisk træner generelt: Dennis Wounlund

Idrætspsykolog (ansat af Team Danmark): Nikolaj Korsgaard

Team Danmark-konsulent: Knud Skadborg

 

DASU's indplacerede atleter 2017

Team Danmarkindplacerede 2017

Verdensklasse                            (DASU Niveau 1)

Kevin Magnussen
Michael Christensen
Marco Sørensen
Nicki Thiim
Jan Magnussen

Verdensklasse-atleter kan anvende Team Danmarks træningsfaciliteter, specialister, lægehjælp m.m. Professionelle, modtager ikke økonomisk støtte.

Eliteatleter                                   (DASU Niveau 2)

Christina Nielsen
Anders Fjordbach
Nicolaj Møller Madsen
Nicklas Nielsen
Mikkel Mac
Dennis Lind
Mikkel Jensen
Christian Lundgaard
Noah Watt
Nicolai Sylvest

Eliteatleter kan som Verdensklasseatleter anvende Team Danmarks træningsfaciliteter, specialister, lægehjælp m.m. Endvidere er der mulighed for økonomisk støtte i en overgangsperiode (primært formelkørere).

Bruttotrup                                    (DASU Niveau 3)

Mikkel Højgaard Petersen
Carl-Anton Gerner Larsen
Victor Majgaard
Bastian Buus
Oliver Skjellerup
Malthe Jakobsen
Frederik Kikkenborg
Lucas Svensson
Benjamin Frislund

Indplacerede i Bruttotrup tilbydes et toårigt ”grundkursus” i basale færdigheder (fysisk og mental træning, anti-doping, ernæringslære m.m.) samt økonomisk støtte (når prøveperiode er overstået).  

Team Danmark Formel 4-trup                           (foreløbig)

Frederik Vesti
Daniel Lundgaard
Christian Rasmussen
Casper Pilgaard
Valdemar Eriksen

Ny gruppe etableret som led i introduktion af klassen Formel 4 i Danmark. Åben for aktive i aldersgruppen 14 – 20 år. Disse tilbydes kurser i fysisk og mental træning, køreteknik m.m. DASU og Team Danmark yder endvidere økonomisk støtte til træningsdage på bane, dæk, rejseudgifter m.m.

DASU Rally Challenge

Jacob Madsen/Line Lykke Jensen

Mulighed for fysisk og mental træning, ekspertbistand på andre områder samt økonomisk hjælp.                 

DASUs elitebudget er sammensat af midler fra unionens overordnede budget, tilskud fra Team Danmark samt sponsorat fra Dansk Metal. 

 

 

Læs DASU's elitevision 2020 her (pdf).

Udviklingsudvalget

Udviklingsudvalget er et udvalg nedsat af DASU’s bestyrelse.

Udvalgsmedlemmer
Hans Jørgensen, formand
Hans Bruun

 

Udviklingsprojekter


Udviklingsudvalget håndterer med ansvar over for DASU’s bestyrelse udviklingsprojekter i DASU, enten projekter, man selv fremkommer med eller projekter, der ønskes igangsat via ansøgning fra klubber/ udvalg/ andre.

Udbyttet af DASU’s udviklingsmidler skal ligge inden for de af bestyrelsen fastlagte udviklingsmål:
•    Flere medlemmer
•    Flere licensindehavere
•    Flere deltagere i løb og arrangementer
•    Billigere at dyrke motorsport

Har I en god idé?


Udviklingsudvalget har også midler til rådighed til udvikling af gode ideer, der retter sig mod ovennævnte udviklingsmål. Klubber kan søge om tilskud eller konsulenthjælp til at føre disse ideer ud i livet. Udviklingsudvalget behandler løbende modtagne henvendelser og ansøgninger.
Læs nedenfor om ansøgninger og ansøgningsskema, samt evt. også udvalgets kommissorium her. 

 

Hjælp til klubber

Udviklingsudvalget yder som det tidligere Breddeudvalg ikke hjælp til klubber inden for de nedennævnte eksempler. Samme er i dag overført til DASU’s sekretariat.
Eksempler på problemområder: Hvordan får vi flere medlemmer til at hjælpe med klubarbejdet?, arbejdsopgaver i klubben, ændring af vedtægter, start af nye afdelinger/klubber.
Projekter, der skal skaffe nye medlemmer og/eller fastholde eksisterende medlemmer i klubben ligger inden for Udviklingsudvalgets ramme.

Ansøgninger til udviklingsudvalget


Udviklingsudvalget modtager som tidligere nævnt gerne ansøgninger om økonomisk tilskud til projekter. Der er dog nogle minimumsregler der skal tages i betragtning.

 • Der er som udgangspunkt tale om tilskud. Det betyder, at klubben eller udvalget ikke skal regne med, at udviklingsudvalget dækker alle klubbens udgifter i forbindelse med et projekt.
 • Som udgangspunkt er det kun DASU’s klubber og udvalg der kan regne med tilskud.
 • Udviklingsudvalget skal vide noget om rammerne for et projekt og hvordan ansøgeren vil arbejde videre med projektet.
 • Udviklingsudvalget skal vide noget om de økonomiske rammer for projektet, så der skal medsendes et budget.
 • Udviklingsudvalget giver ikke tilskud til etablerede løb eller løbsserier.
 • Udviklingsudvalget yder ikke tilskud til projekter, der er påbegyndt.

 

 

Projektansøgning til udviklingsudvalget kan hentes her.
Inspirationsskitse til brug ved projektplanlægning.

Ad-hoc-udvalg for int. samarbejde

DASU's ad-hoc-udvalg for internationalt samarbejdes formål er at styrke og koordinere det internationale samarbejde, således at DASU kan få større indflydelse i de internationale fora, hvor motorsportens idrætspolitiske beslutninger tages.

Udvalget har ansvaret for at udarbejde en målrettet strategi for det internationale samarbejde.

 

Udvalget kan kontaktes gennem sekretariatet. 

Bent Mikkelsen (medlem af Founding Members Club og FIA AGA)
Uffe Madsen (medlem af NEZ-council)
Johannes Fraas (NEZ-formand for rally og koordinator for ERT Scandinavia)
Peter Thornemann (CIK-repræsentant)
Jørgen Ring-Andersen (NEZ-formand for offroad)
Ture Hansen (medlem af European ASN forum)
Carina Møller (tilknyttet FIA’s Women in Motorsport

Kommissorium for ad-hoc-udvalg for internationalt samarbejde.

Internationale serier med dansk samarbejde

FIA NEZ

West Euro Rally Cup

NEZ crosskart

NEZ rallycross

DS3 NEZ (åbner pdf)

Miljøudvalget

Miljøudvalget i DASU består af:

Viggo Lemche
Flemming Hansen
Lars P. Nielsen