Talentfond

The simplest way to manage projects out there

Betingelser for støtte 

 

Rapido Travels logoRegler gældende for fordeling af støttemidler Rapido Talentfond:

 

Rejsestøtte kan ansøges af alle medlemmer af DASU, der ikke er fyldt 18 år på dato for afvikling af ansøgt løb (for rally- og vejsportskørere er aldersgrænsen 20 år).

 

Støtte kan kun omhandle deltagelse i løb i udlandet.

 

Beslutning om tildeling af rejsestøtte træffes af DASU's sportschef efter en sportslig vurdering. Afgørelse om støtte er endelig og kan ikke appelleres.

 

Prioritetsrækkefølge:

                      - Deltagelse i VM eller EM ved officielle mesterskabsløb FIA, CIK & EFRA

                      - Deltagelse i NEZ-løb

                      - Deltagelse i andre landes nationale løb

                      - Deltagelse i promotorbaserede løbsserier i udlandet (Rotax, RoK o.lign.)

                      - Andet

 

Støttebeløb:  Der kan maksimalt ansøges om kr. 10.000 pr. gang. Man kan ansøge op til tre gange pr. år.

 

Udbetaling: Tildelt støtte udbetales umiddelbart efter deltagelse i det løb ansøgning og godkendelse omhandler. Udbetaling sker på baggrund af indsendte rejsebilag modsvarende aftalte beløb, samt resultatliste, kort referat, videoklip o.l.

 

Ansøgninger om støtte kan kun imødekommes, såfremt der findes tilstrækkelige midler i Rapido Talentfond. Midler til fonden fremkommer som et beløb pr. solgt motorsportsrejse i Rapido Travel og stilles løbende til rådighed.