Motorsport og uddannelser

Motorsporten sætter turbo på optag til erhvervsuddannelser

 

Flere unge skal fatte interesse for erhvervsuddannelser – og de skal færdiggøre dem. Det er essensen i et nyt uddannelsesprojekt fra DASU, Dansk Automobil Sports Union og som Tietgenfonden netop har støttet med 1,24 mio. kr.

 

Sociale events, konkurrencer og gokart skal åbne flere unges øjne for hvad mekanikere, pladesmede og de mange andre erhvervsuddannelser kan bruges til. Det sker med et nyt uddannelsesprojekt kaldet Kartingslalom, skills og samarbejde.

 

Det er DASU, Dansk Automobil Sports Union, der med støtte fra Tietgenfonden nu sætter strøm til projektet. Projektet går i gang på erhvervsskoler landet over, når de nye elever møder ind efter sommerferien.

 

Og der er behov for flere initiativer, der kan sætte øget fokus på erhvervsuddannelserne. Antallet af unge mellem 25-30 år, som har en erhvervsuddannelse som deres højeste uddannelse, er ifølge Danmarks Statistik igennem de sidste 30 år faldet fra 40 % til nu kun at være 24 %. Det stiller store udfordringer til fremtidens arbejdsmarked – Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der i 2030 vil mangler 99.000 faglærte i forhold til 2020.

 

”Det er vigtigt for motorsporten i Danmark, at vi får mulighed for at udvikle og igangsætte vores projekt med erhvervsuddannelserne, og med pengene fra Tietgenfonden til  projekt Kartingslalom, skills og samarbejde er vi godt i gang. Det er næste, store skridt i DASUs mål om at tage ansvar for nogle af de udfordringer, erhvervsuddannelserne og erhvervslivet står over for de kommende år. Ved at bringe motorsporten ind i erhvervsuddannelserne bringer vi samtidig nogle af sportens vigtigste værdier i spil over for eleverne, der i langt højere grad efterlyser mere motiverende og faglig relevant undervisning,” siger Mikkel Bøyesen, udviklingschef i DASU.

 

Og når frafaldet af elever i 2018 lå på 24 %, så har erhvervsskolerne – og erhvervslivet – behov for en håndsrækning.

 

Dansk Automobil Sports Union bygger med projektet Kartingslalom, skills og samarbejde videre på de seneste tre års succes med et gokartprojekt for folkeskoleklasser og fortsætter med at have fokus på inddragelse af FN’s verdensmål – herunder klima.

 

I tæt samarbejde med erhvervsskolerne vil DASU afvikle en løbsserie for eleverne, hvor resultater fra events på skolerne med gokartkørsel og projektarbejde vil tælle til et samlet mesterskab. De bedste skoler skal herefter dyste om at blive landets bedste i en DM-serie. Og helt i tidens ånd bliver dén konkurrence afviklet i eldrevne gokarts.

 

Projektet Kartingslalom, skills og samarbejde er et treårigt projekt og afvikles i tæt samarbejde med DASUs partnere, herunder Dansk Metal og Autobranchen Danmark. Projektet er støttet af Tietgenfonden

  

”Vi har brug for nye veje til at flere unge får øjnene op for erhvervsuddannelsernes mange spændende karrieremuligheder, og projektet har en sjov og anderledes tilgang, som vi håber bliver et hit,” siger uddelingschef i Tietgenfonden, Christine Paludan-Müller. Tietgenfonden uddeler hvert år ca. 20 mio. kr. til projekter, som fremmer dansk erhvervsliv på et samfundsgavnligt og almennyttigt grundlag. Siden 2017 har fonden haft fokus på at fremme attraktionsværdien af erhvervsuddannelser.

 

Kartingslalom, skills og samarbejde skydes i gang efter sommerferien på erhvervsskoler landet over.

 

 

Undervisningsmateriale

Læs elevhæfte til Hestekræfter - motorsport på skoleskemaet online her

Download som pdf her.

Lærervejledning til Hestekræfter - motorsport på skoleskemaet

 

Download som pdf her.

 

Materialerne kan købes som trykte udgaver.

 

Pris for lærervejledning: 120,- inkl. moms

Pris for elevhæfte: 30,- inkl. moms.

Henvendelse til dasu@dasu.dk.  

Hestekræfter - motorsport på skoleskemaet - grundskole

Skoleprojektet Hestekræfter - motorsport på skoleskemaetHestekræfter - motorsport på skoleskemaet

 

Projektet ”Hestekræfter – motorsport på skoleskemaet” for grundskolerne har nået sin afslutning med støtte fra Villum Fonden.

DASU arbejder på at forankre projektet lokalt rundt om i Danmark med støtte fra kommunerne. Se her hvilke kommuner der har forankret projektet.

Hvis du har spørgsmål til projektet eller til om det bliver forankret i din kommune kan du kontakte projektleder Mikkel Bøyesen på mb@dasu.dk

Undervisningsmaterialet, der er blevet udarbejdet til projektet kan dog fortsat downloades gratis her på siden.


Hestekræfter - motorsport på skemaet” er et undervisningsforløb for 7.-10. klasse.

Formålet med undervisningsforløbet er, at skabe opmærksomhed omkring kompetencer og kvaliteter, som motorsport kan være med til at understøtte. I et tæt samarbejde mellem motorsportsklubber, EUD og folkeskole, ledes eleverne igennem et bredt tværfagligt forløb.

Eleverne præsenteres for og skal arbejde med områder indenfor:

 • EUD, herunder mekaniker, pladesmed, autoelektriker mm.
 • Teknisk mekanisk forståelse (motorlære)
 • Matematik (algebra & statistik)
 • Fysik/Kemi (energi og forbrænding)
 • Fysisk træning 

Undervisningen bygges op i et fire-ugers forløb med både praktiske og teoretiske øvelser:

 

Uge 1 Intro + opstart

Eleverne introduceres til forløbet og får udleveret elevhæftet.

Under skoleprojektet kører eleverne også gokartDen indledende undervisning indeholder historisk introduktionsforløb til motorsporten ud fra både et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

 • Historisk udvikling
 • Bilens betydning for samfundsudviklingen
 • Biler og sikkerhed, Biler og brændstof
 • Arbejde med dilemmaer (udledning, infrastruktur og transport)

 

Fysisk fitness er en vigtig del af motorsporten, der som sportsgren er fysisk hård. Derfor præsenteres eleverne også for et fire ugers træningsforløb, som vil indgå som bevægelse i undervisningen, eller i lidt større skala, som sideløbende forløb i idrætsundervisningen eller i samarbejde med det lokale fitnesscenter.

 

Uge 1-2 Event 1

Klassen har deres første besøg på den lokale gokartbane. Her vil eleverne skulle udsættes for forskellige opgaver i relation til motorsport:

 • Teambuilding/samarbejdsøvelser
 • Fysisk træning
 • Teori (mht. kørsel af kart og regler for banen)
 • Eleverne deles i kendte F1-teams. Et team skal i fællesskab søge at opnå de bedste resultater.
 • Tidstagning

 

Uge 2-4 Skoleprojekt med tværfaglig undervisning

Uge 2-4        Skoleprojekt med tværfaglig undervisning

Eleverne arbejder tværfagligt i fire fag.

 • Matematik: forskellige opgaver og beregninger vedr. Motorsport, og i særdeleshed de tal de har fra deres besøg på banen. (algebra, funktioner, statistik). (8-10 lektioner)
 • Fysik/kemi: (energi og forbrænding, udledning). (4-6 lektioner)
 • Idræt: Fysisk træning som indholdsområde, evt. i samarbejde med lokalt fitnesscenter. (4-6 lektioner)
 • UU-vejledning/Erhvervskundskab: (timløst fag) i f.eks. dansktimerne og i samarbejde med EUD-uddannelsen. Her stiftes bekendtskab med mekaniker, smed og pladesmed uddannelserne.

Arbejdet på skolen skal munde ud i en lille opgave/fremlæggelse, som præsenteres for lærere, EUD-folk og gokartansatte på Event 2.

 

Uge 4 Event 2

Klassen har deres andet besøg på banen og skal fremlægge deres små tværfaglige projekter. Sideløbende køres igen i teamsne med tidstagning. Resultaterne af kørslen sammenlignes med tiderne fra Event 1. Grupperne får samlet feedback for deres projekter.

Afslutningsvis evaluerer elever og lærere forløbet digitalt (evt. google-survey på mobil). Evaluering kan og må bruges af DASU og EUD i det videre arbejde med og omkring projektet.

 

Læs mere om Hestekræfter - motorsport på skoleskemaet

I DIFs Idrætsliv kan du læse om skoleprojektet Hestekræfter - motorsport på skoleskemaet.

DIF var på besøg hos Power Racing Gokart Akademi, da første skoleklasse fra Herlev Byskole var på besøg.

 

Fit First 20 - mellemtrin

Fit First 20-manual - klik her for at downloadeAlle børn og unge skal mødes af sjov, inkluderende og sundhedsfremmende idræt og bevægelse i folkeskolen. Danmarks Idrætsforbund (DIF), Team Danmark (TD) og Syddansk Universitet (SDU) mener, at en stor del af bevægelsen bør komme gennem højintense aktiviteter som inspirerer til at dyrke idræt i fritiden, og at løsningen på denne udfordring findes i konceptet FIT FIRST.

 

DASU har bidraget til Fit First 20 med lektionsplaner.

 

Du kan hente materialet her som pdf.

Hent lektionsplan til FIT FIRST her.

Bilag til lektionsplan finder du her.

Kartingslalom, skills og samarbejde - erhvervsskoler

DASU Metal Rally - erhvervsskoler

DASU Metal Rally

Siden 2008 har DASU haft et tæt samarbejde med Dansk Metal. Aftalen er en naturlig konsekvens af at de to organisationer har et stort antal fælles medlemmer. Kort fortalt er mange af DASUs medlemmer også medlemmer af Dansk Metal og omvendt.

Med aftalen køber Dansk Metal et antal ydelser af DASU til sine medlemmer og giver et tilsvarende beløb til DASUs talentarbejde. Ydelserne består primært i gennemførelse af Metal Rally, der er en serie events på landets tekniske skoler.

Metal Rally giver samtidig opmærksomhed og medlemsrekruttering til klubrally.

Siden starten i 2010 har ca. 5.000 unge således stiftet bekendtskab med rallysporten via Metal Rally.

Af andre ydelser kan nævnes gratis adgang for Dansk Metals medlemmer ved baneløb samt kåring af Årets Metal-mekaniker. 

Ultimo november afholdes finalen i kampen om Dansk Metal Mesterskabet. Her inviteres alle vinderne fra det sidste års events for at finde de samlede vindere.

Læs mere hos Dansk Metal her.

DASU Metal Rally-events 2022

4.-5. oktober Syddansk Erhvervsskole Odense

Forankring i kommunerne

Projektet ”Hestekræfter – motorsport på skoleskemaet” har nået sin afslutning med støtte fra Villum Fonden.

DASU arbejder på at forankre projektet lokalt rundt om i Danmark med støtte fra kommunerne.

Undervisningsmaterialet, der er blevet udarbejdet til projektet kan dog fortsat downloades gratis her på siden.

Her er skoleprojektet forankret og drives af lokale klubber, skoler og kommunen i fællesskab:

 • Thy
 • Korsør
 • Ballerup
 • Ishøj

 

Hvis du har spørgsmål til projektet eller til om det bliver forankret i din kommune kan du kontakte os på dasu@dasu.dk.

 

Samarbejdspartnere