Hestekræfter - motorsport på skoleskemaet

Skoleprojektet Hestekræfter - motorsport på skoleskemaetHestekræfter - motorsport på skoleskemaet

 

Projektet ”Hestekræfter – motorsport på skoleskemaet” har nået sin afslutning med støtte fra Villum Fonden.

DASU arbejder på at forankre projektet lokalt rundt om i Danmark med støtte fra kommunerne. Se her hvilke kommuner der har forankret projektet.

Hvis du har spørgsmål til projektet eller til om det bliver forankret i din kommune kan du kontakte projektleder Mikkel Bøyesen på mb@dasu.dk

Undervisningsmaterialet, der er blevet udarbejdet til projektet kan dog fortsat downloades gratis her på siden.


Hestekræfter - motorsport på skemaet” er et undervisningsforløb for 7.-10. klasse.

Formålet med undervisningsforløbet er, at skabe opmærksomhed omkring kompetencer og kvaliteter, som motorsport kan være med til at understøtte. I et tæt samarbejde mellem motorsportsklubber, EUD og folkeskole, ledes eleverne igennem et bredt tværfagligt forløb.

Eleverne præsenteres for og skal arbejde med områder indenfor:

 • EUD, herunder mekaniker, pladesmed, autoelektriker mm.
 • Teknisk mekanisk forståelse (motorlære)
 • Matematik (algebra & statistik)
 • Fysik/Kemi (energi og forbrænding)
 • Fysisk træning 

Undervisningen bygges op i et fire-ugers forløb med både praktiske og teoretiske øvelser:

 

Uge 1 Intro + opstart

Eleverne introduceres til forløbet og får udleveret elevhæftet.

Under skoleprojektet kører eleverne også gokartDen indledende undervisning indeholder historisk introduktionsforløb til motorsporten ud fra både et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

 • Historisk udvikling
 • Bilens betydning for samfundsudviklingen
 • Biler og sikkerhed, Biler og brændstof
 • Arbejde med dilemmaer (udledning, infrastruktur og transport)

 

Fysisk fitness er en vigtig del af motorsporten, der som sportsgren er fysisk hård. Derfor præsenteres eleverne også for et fire ugers træningsforløb, som vil indgå som bevægelse i undervisningen, eller i lidt større skala, som sideløbende forløb i idrætsundervisningen eller i samarbejde med det lokale fitnesscenter.

 

Uge 1-2 Event 1

Klassen har deres første besøg på den lokale gokartbane. Her vil eleverne skulle udsættes for forskellige opgaver i relation til motorsport:

 • Teambuilding/samarbejdsøvelser
 • Fysisk træning
 • Teori (mht. kørsel af kart og regler for banen)
 • Eleverne deles i kendte F1-teams. Et team skal i fællesskab søge at opnå de bedste resultater.
 • Tidstagning

 

Uge 2-4 Skoleprojekt med tværfaglig undervisning

Uge 2-4        Skoleprojekt med tværfaglig undervisning

Eleverne arbejder tværfagligt i fire fag.

 • Matematik: forskellige opgaver og beregninger vedr. Motorsport, og i særdeleshed de tal de har fra deres besøg på banen. (algebra, funktioner, statistik). (8-10 lektioner)
 • Fysik/kemi: (energi og forbrænding, udledning). (4-6 lektioner)
 • Idræt: Fysisk træning som indholdsområde, evt. i samarbejde med lokalt fitnesscenter. (4-6 lektioner)
 • UU-vejledning/Erhvervskundskab: (timløst fag) i f.eks. dansktimerne og i samarbejde med EUD-uddannelsen. Her stiftes bekendtskab med mekaniker, smed og pladesmed uddannelserne.

Arbejdet på skolen skal munde ud i en lille opgave/fremlæggelse, som præsenteres for lærere, EUD-folk og gokartansatte på Event 2.

 

Uge 4 Event 2

Klassen har deres andet besøg på banen og skal fremlægge deres små tværfaglige projekter. Sideløbende køres igen i teamsne med tidstagning. Resultaterne af kørslen sammenlignes med tiderne fra Event 1. Grupperne får samlet feedback for deres projekter.

Afslutningsvis evaluerer elever og lærere forløbet digitalt (evt. google-survey på mobil). Evaluering kan og må bruges af DASU og EUD i det videre arbejde med og omkring projektet.

 

Tidshorisont for skoleprojekt

 • Efterår 2018                    
  Søgning af midler, samt udvikling af undervisningsmateriale
 • Skoleår 18/19                 
  Deltagelse af 20-25 klasser i 4-5 kommuner
 • Skoleår 19/20                 
  Deltagelse af 40 klasser i 10+ kommuner 
 • Skoleår 20/21                 
  Deltagelse af 60+ klasser, landsdækkende. 

 

Læs mere om Hestekræfter - motorsport på skoleskemaet

I DIFs Idrætsliv kan du læse om skoleprojektet Hestekræfter - motorsport på skoleskemaet.

DIF var på besøg hos Power Racing Gokart Akademi, da første skoleklasse fra Herlev Byskole var på besøg.

 

Forankring i kommunerne

Projektet ”Hestekræfter – motorsport på skoleskemaet” har nået sin afslutning med støtte fra Villum Fonden.

DASU arbejder på at forankre projektet lokalt rundt om i Danmark med støtte fra kommunerne. Se her hvilke kommuner der har forankret projektet *** (link).

Hvis du har spørgsmål til projektet eller til om det bliver forankret i din kommune kan du kontakte projektleder Mikkel Bøyesen på mb@dasu.dk

Undervisningsmaterialet, der er blevet udarbejdet til projektet kan dog fortsat downloades gratis her på siden.

Her er skoleprojektet forankret:

 • Thisted
 • Ballerup
 • Ishøj

 

Undervisningsmateriale

Læs elevhæfte til Hestekræfter - motorsport på skoleskemaet online her

Download som pdf her.

Lærervejledning til Hestekræfter - motorsport på skoleskemaet

 

Download som pdf her.

 

Materialerne kan købes som trykte udgaver.

 

Pris for lærervejledning: 120,- inkl. moms

Pris for elevhæfte: 30,- inkl. moms.

Henvendelse til dasu@dasu.dk.  

Samarbejdspartnere

DASU samarbejder tæt med en række partnere i skolereformprojektet Hestekræfter - motorsport på skoleskemaet. Besøg dem herunder.