Generelt om DASU

Dansk Automobil Sports Union (DASU) er kåret som Årets specialforbund 2022, og vi bor sammen med størstedelen af de danske sportsforbund i spændende rammer i Idrættens Hus.

 

DASU er hovedorganisation for al organiseret motorsport i Danmark. Omkring 8.000 medlemmer er fordelt på ca. 90 klubber rundt omkring i landet.

 

Blandt vores aktiviteter er banesport, karting, rally, bilorientering, MRC (fjernstyrede biler), e-sport og dragracing. Som medlem af en klub under DASU har man ret til at få udstedt licens indenfor DASUs forskellige områder. Det overordnede ansvar varetages af en folkevalgt bestyrelse på syv medlemmer.

 

Dansk Automobil Sports Union er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF), den internationale motorsportsorganisation, FIA, det internationale kartingforbund, CIK og det europæiske forbund for radiostyrede biler, EFRA.

Bank- og kontooplysninger

DASU's bank og kontonummer


Jyske Bank, København Erhverv, Vesterbrogade 9, 1780 København V
Registreringsnummer: 5032
Kontonummer: 0001240983

IBAN: DK5850320001240983
SWIFT-adresse: JYBADKKK

CVR-nummer: 21 33 71 10

MobilePay: 29515

DASUs formål og strategi

DASUs formål

Dansk Automobil Sports Unions formål er:

  • at fremme og samle dansk automobilsport.
  • at virke for og støtte færdselssikkerhedsfremmende arbejde.
  • at samarbejde med andre motorsportsorganisationer og andre organisationer, der varetager fælles interesser.
  • at repræsentere automobilsporten overfor myndigheder og offentlighed.
  • at repræsentere dansk automobilsport overfor udlandet.
  • at udøve sportsmyndigheden i Danmark (Autorité Sportive Nationale (ASN)).

 

DASUs strategi 

DASU har i samarbejde med DIF udarbejdet en strategiaftale indeholdende to strategispor og dertil hørende mål og delmål.

 

Klima- og samfundsansvar er nøgleord for motorsporten i 2022. 

 

Der skal en smule mindre brændstof og lidt mere bæredygtighed i motorsporten i de kommende år. Klima- og samfundsansvar står højt på dagsordenen fra 2022 og fire år frem i denne mere ok- tanprægede del af idrætsverdenen. Disse to områder er nøglen i DASUs strategiaftale for de kommende år. Aftalen er grundlaget for de midler, DASU og dermed motorsporten i Danmark tildeles fra DIF.

 

Klimaansvar er ikke nyt i DASU. Vi er i forvejen grønt forbund hos DIF og tostjernet miljøforbund hos vores moderforbund FIA. Men sporten har ambitioner om mere – meget mere.

 

DASU, og dermed motorsportsklubberne og -banerne, arbejder for at bringe motorsporten i en mere ansvarlig og bæredygtig retning. Arbejdet med at kortlægge klimaaftrykket er i gang, og allerede næste år ser vi nye initiativer til at bringe vores samlede aftryk ned. Helt konkret indebærer det fx introduktion af el og bæredygtige brændstoffer.

 

Vi fjerner ikke blikket fra kerneaktiviteterne i sporten – at klubberne laver gode motorsportsaktiviteter for vores medlemmer, for fansene og for vores mange samarbejdspartnere. Men ved aktivt at arbejde for klimaet bliver vi en del af løsningen, ikke problemet, for nu at bruge en lidt slidt frase. De lavthængende frugter som digitalisering af de mange dokumenter og reglementer, sporten læner sig op ad, er blot et lille skridt.

 

Strategierne for de kommende år er ikke blot tomme ord, for motorsport og bæredygtighed er på ingen måde modsætninger. Tværtimod: Som med alt vi mennesker gør, har motorsporten indflydelse på klimaet og kræver derfor fremadrettede og ansvarlige handlinger. Og her kommer motorsportens kombination af konkurrence, teknik og organisatorisk ekspertise til sin ret. Vejen fra idé til implementering er utroligt kort i vores sport, og derfor er vi ideelle partnere, når innovative og bæredygtige løsninger skal afprøves i virkeligheden.

 

Og vi ser stor lyst i erhvervslivet og på uddannelsesinstitutioner til at trække i samme retning. Også i fremad fortsætter vi sammen med vores partnere med at tilbyde arrangementer og initiativer til fastholdelse og tiltrækning af talenter til erhvervsuddannelser og dermed autobranchen.

 

Motorsporten er her en oplagt katalysator til at skabe nye fællesskaber og i højere grad invitere nogle unge ind i fællesskaber, på trods af at de til dagligt typisk har det svært med f.eks. skole og at indgå i sociale sammenhænge. Det gavner alle – de unge, uddannelsesstederne og de virksomheder, der indgår i vores partnerskaber.

 

 

 

Klima og miljø

DASU miljøakkrediteret hos FIA

 

DASU er trestjernet miljøakkrediteret hos FIA
DASU har en trestjernet miljøakkreditering fra FIA, Federation Internationale de l’Automobile. Akkrediteringen er kommet i hus efter en proces, hvor DASU har dokumenteret de tiltag og politikker, der er sat i søen omkring klima og miljø i unionen.

 

Læs mere om vores miljøakkreditering i nyheden her.

 

Miljøpolitikker

 

DASUs miljøpolitik (30.08.2023)

DASU environmental policy (30.08.2023)

 

Biodiversitet  

 

Læs om biodiversitet på racerbanerne her.

 

DASUs historie

DASU så sin begyndelse i 1948, og i anledningen af 75-året for unionen har vi i løbet af 2023 udgivet en artikelserie, der beskriver historien frem til i dag.

Du kan læse de enkelte afsnit i Autosport 2023, som du kan læse online her - eller du kan læse den samlede beretning her som pdf-fil.