Generelt om DASU

Dansk Automobil Sports Union (DASU) er hovedorganisation for al organiseret bilsport i Danmark. Omkring 8.000 medlemmer er fordelt på ca. 100 klubber rundt omkring i landet.

 

Blandt DASU's aktiviteter er banesport, karting, rally, bilorientering, MRC og dragracing.

 

Som medlem af en klub under DASU har man ret til at få udstedt licens indenfor DASU's forskellige områder. Det overordnede ansvar varetages af en folkevalgt bestyrelse på syv medlemmer.

 

Dansk Automobil Sports Union er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF), den internationale motorsportsorganisation, FIA, det internationale kartingforbund, CIK og det europæiske forbund for radiostyrede biler, EFRA.

Bank- og kontooplysninger

DASU's bank og kontonummer


Jyske Bank, København Erhverv, Vesterbrogade 9, 1780 København V
Registreringsnummer: 5032
Kontonummer: 0001240983

IBAN: DK5850320001240983
SWIFT-adresse: JYBADKKK

CVR-nummer: 21 33 71 10

MobilePay: 29515

DASU's formål

DASU's formål

Dansk Automobil Sports Unions formål er:

  • at fremme og samle dansk automobilsport.
  • at virke for og støtte færdselssikkerhedsfremmende arbejde.
  • at samarbejde med andre motorsportsorganisationer og andre organisationer, der varetager fælles interesser.
  • at repræsentere automobilsporten overfor myndigheder og offentlighed.
  • at repræsentere dansk automobilsport overfor udlandet.
  • at udøve sportsmyndigheden i Danmark (Autorité Sportive Nationale (ASN)).

Nyheder

Icon load Indlæs flere nyheder