DASU er hovedorganisation for al organiseret bilsport i Danmark. Omkring 80 klubber og 8.000 medlemmer udgør DASU. Klubbernes og medlemmernes og den samlede motorsports interesser varetages af en række politisk valgte samt sekretariatet. 

Det overordnede ansvar for sporten ligger ifølge DASUs formålsparagraffer hos DASUs bestyrelse, der er demokratisk valgt af repræsentantskabet - det vil sige de stemmeberettigede klubber. 

Sportsudvalg og tværgående udvalg udøver ansvaret gennem kommissorier, der udarbejdes årligt i et samarbejde mellem udvalg og bestyrelse.

Du kan på siderne her se sammensætningen af bestyrelsen og de tværgående udvalg samt sekretariatet. 

Sportsudvalgene finder du under de enkelte sportsgrene i DASU her.

Se DASUs organisation herunder:

DASUs bestyrelse

DASUs sekretariat

DASUs teknikudvalg

DASUs sikkerhedsudvalg

DASUs amatør- og ordensudvalg

DASUs disciplinærudvalg

DASUs eliteudvalg

DASUs miljøudvalg

DASUs uddannelsesudvalg

 

Uddannelse er en afgørende faktor i arbejdet med at fremme og samle motorsporten i Danmark og dermed i udviklingen af vores klubber.

Uddannelsesindsatsen skal være med til at understøtte DASUs strategi og målsætninger. Uddannelsesudvalget har det overordnede ansvar for DASUs uddannelsesaktiviteter for frivillige/officials.

Kommissorium for uddannelsesudvalget i DASU 

Alle henvendelser til uddannelsesudvalget skal sendes til DASUs sekretariat på dasu@dasu.dk

Uddannelsesudvalget

Claus Allan Nielsen

Formand

claus@can-motorsport.dk

21212419

Ansvarsområder:

Formand

Peter Dyhr

Udvalgsmedlem

Ansvarsområder:

Per Leth

Udvalgsmedlem

Ansvarsområder:

Allan Jensen

Udvalgsedlem

dasukursus@allan-jensen.dk

23725014

Ansvarsområder: