DASU er hovedorganisation for al organiseret bilsport i Danmark. Omkring 80 klubber og 8.000 medlemmer udgør DASU. Klubbernes og medlemmernes og den samlede motorsports interesser varetages af en række politisk valgte samt sekretariatet. 

Det overordnede ansvar for sporten ligger ifølge DASUs formålsparagraffer hos DASUs bestyrelse, der er demokratisk valgt af repræsentantskabet - det vil sige de stemmeberettigede klubber. 

Sportsudvalg og tværgående udvalg udøver ansvaret gennem kommissorier, der udarbejdes årligt i et samarbejde mellem udvalg og bestyrelse.

Du kan på siderne her se sammensætningen af bestyrelsen og de tværgående udvalg samt sekretariatet. 

Sportsudvalgene finder du under de enkelte sportsgrene i DASU her.

Se DASUs organisation herunder:

DASUs bestyrelse

DASUs sekretariat

DASUs teknikudvalg

DASUs sikkerhedsudvalg

DASUs amatør- og ordensudvalg

DASUs disciplinærudvalg

DASUs eliteudvalg

DASUs miljøudvalg

DASUs uddannelsesudvalg

 

Teknikudvalgets formål er at varetage alle tekniske forhold i sporten, samt rådgive klubber, udvalg, bestyrelse og administration om disse.

Alle henvendelser til teknikudvalget skal sendes til DASUs sekretariat på dasu@dasu.dk.

Kommissorium for teknikudvalget.

 

Joachim Daus-Petersen

Formand

Ansvarsområder:

Formand for teknikudvalget

Alan Brøndum

Udvalgsmedlem

Ansvarsområder:

Rally

Jørgen Madsen

Udvalgsmedlem

Ansvarsområder:

Karting

Peter Bjerring

Udvalgsmedlem

Ansvarsområder:

Asfaltbanesport

Lau Dall

Udvalgsmedlem

Ansvarsområder:

Offroad

Referater

 

-