DASU er hovedorganisation for al organiseret bilsport i Danmark. Omkring 80 klubber og 8.000 medlemmer udgør DASU. Klubbernes og medlemmernes og den samlede motorsports interesser varetages af en række politisk valgte samt sekretariatet. 

Det overordnede ansvar for sporten ligger ifølge DASUs formålsparagraffer hos DASUs bestyrelse, der er demokratisk valgt af repræsentantskabet - det vil sige de stemmeberettigede klubber. 

Sportsudvalg og tværgående udvalg udøver ansvaret gennem kommissorier, der udarbejdes årligt i et samarbejde mellem udvalg og bestyrelse.

Du kan på siderne her se sammensætningen af bestyrelsen og de tværgående udvalg samt sekretariatet. 

Sportsudvalgene finder du under de enkelte sportsgrene i DASU her.

Se DASUs organisation herunder:

DASUs bestyrelse

DASUs sekretariat

DASUs teknikudvalg

DASUs sikkerhedsudvalg

DASUs amatør- og ordensudvalg

DASUs disciplinærudvalg

DASUs eliteudvalg

DASUs miljøudvalg

DASUs uddannelsesudvalg

 

Alle henvendelser til sikkerhedsudvalget skal sendes til DASUs sekretariat via klub, klasserepræsentant eller promotor.

Henvendelser direkte til sikkerhedsudvalgets medlemmer kan ikke forventes at blive besvaret.

Kommissorium for sikkerhedsudvalget

Sikkerhed i bilsport 

Motorsport er en højrisikosport. Men set i et historisk perspektiv er det lykkedes at opnå et højt sikkerhedsniveau ved at stille store krav til både arrangører og deltagere.

Den teknologiske udvikling forsætter, og vi kan lære af alle hændelser. Derfor bliver der nu sat fokus på at drage læring af de hændelser, hvor sikkerheden var på spil, så vi kan styrke vores viden om, hvad der sker, når det er lige ved at gå galt.

Denne viden skal bruges til at forbedre det generelle sikkerhedsniveau.

Vi vil ikke acceptere begrebet "et hændeligt uheld"

Hvis man siger "det var bare et hændeligt uheld", så har man også givet udtryk for, at man ikke kan gøre for det - det ville være sket før eller siden. Den holdning vil vi ikke acceptere.

Hvis vi har en viden der gør, at vi tror noget forfærdeligt kan ske, så er det vores pligt at arbejde med at undgå at det forfærdelige overhovedet sker.

Vi tror der er årsager til alt - vi skal blot få årsagerne identificeret - og arbejde med dem.

 

Beredskabs- og ambulancetjeneste ved motorløb

Det er meget vigtigt, at DASUs klubber sikrer sig en skriftlig bekræftelse fra leverandøren af samarit- og beredskabsydelse på, at alle godkendelser og autorisationer i forhold til virke inden for området er opfyldt.

Nedenstående dokument kan anvendes af DASUs klubber ved indgåelse af aftaler med firmaer om levering af den lovpligtige beredskabs- og ambulancetjeneste ved løb med offentlig adgang.

Med det underskrevne dokument sikrer I jer denne skriftlige bekræftelse fra leverandøren.

Dokumentet eller et tilsvarende skal anvendes som bilag til den kontrakt, DASU's klubber indgår med leverandører af samarit-, beredskabs- og ambulancetjeneste.

Blanket til klubberne vedr. ambulance (Word)
Blanket til klubberne vedr. ambulance (pdf)

Den internationale organisation Motorsport Safety Fund har produceret tre film om sikkerhed indenfor rallysporten. Filmene er rettet mod hhv. arrangører, officials og kørere.

Teknik- og sikkerhedsudvalget er et teknisk og sikkerhedsmæssigt kompetencecenter for alle DASUs sportsgrene. Blandt udvalgets opgaver er:

  • Rådgivning i tekniske spørgsmål overfor såvel sportsudvalg som udøvere.
  • Oversættelse og fortolkning af internationale tekniske reglementer.

Arne Pagh

Formand for sikkerhedsudvalget

arne.pagh@outlook.dk

50858701

Ansvarsområder:

Rally

Kim Søgreen

Udvalgsmedlem

kimsogreen1957@gmail.com

29914787

Ansvarsområder:

Asfalt, HillClimb

Jørgen Turking

Udvalgsmedlem

jtac@jtac.dk

40269810

Ansvarsområder:

Rally

Chris Godskesen

Udvalgsmedlem

ceg@post.tele.dk

20206694

Ansvarsområder:

Offroad, asfalt

Edvard Madsen

Udvalgsmedlem

edvmad@gmail.com

22856385

Ansvarsområder:

Karting

Referater

2020
TSU-referat 3. marts 2020

2019
TSU-referat 2019

2017
TSU-referat 3-2017
TSU-referat 2 2017
TSU-referat 1 2017

2016 (Teknik- og miljøudvalget)
TMU-referat 1-2016

2016 (Sikkerhedsudvalget)
Sikkerhedsudvalget referat 1-2016 

2015
TMU-referat 2-2015
TMU-referat 1-2015 

Teknisk nyt fra FIA

Safety Department Note FIASDH-17-003 Re-validated competition seats

Safety Department Note FIASDH-17-001-20170529 Rear Jacking Points (07-06-2017)

Link til FIA's reglementer - find 253 under appendix J

Nye FIA-mærkninger til undertøj, balaclavas, handsker og sko (300316)

Tilbagetrækning af FIA-homologering for sæde Bimarco Expert (090215)

SEATS: FIA LABEL INFORMATION (050814)

FHR DEVICES: Stand 21 HANS® Device - Club Series Size Large (050814)

COMPETITION SEATS: Annulleret godkendelse af racersæder (050814)

FHR DEVICES: HANS® Device - SPORT II Sizes M og L distributed by SCHROTH (050814)

Power On Racewear handsker, sko og balaclava (130813)

Power On Racewear køredragt (130813)

Stand 21 HANS (110313) Se også denne vejledning fra Stand 21

Håndskrevet gyldighedsdato på sæder/Recaro-sæder (110313)

Meddelelser fra sikkerhedsudvalget

Sikkerhedsbulletin fra FIA vedr. HANS og hybrid-systemer (27.04.2022)

Information fra FIA om Recaro-sæder (13.04.2018)

Information fra FIA om 253.8 om dørforstærkninger i såkaldte selvbyggerbure (31.10.2017)

ASN/DASU-procedure for certificering af sikkerhedsbur-bygger (11.08.2017)

TMU's tolkning af 279E - 4.1 Motor (13.05.2016)

Placering af nummerplader (21.03.13)