DASU er hovedorganisation for al organiseret bilsport i Danmark. Omkring 80 klubber og 8.000 medlemmer udgør DASU. Klubbernes og medlemmernes og den samlede motorsports interesser varetages af en række politisk valgte samt sekretariatet. 

Det overordnede ansvar for sporten ligger ifølge DASUs formålsparagraffer hos DASUs bestyrelse, der er demokratisk valgt af repræsentantskabet - det vil sige de stemmeberettigede klubber. 

Sportsudvalg og tværgående udvalg udøver ansvaret gennem kommissorier, der udarbejdes årligt i et samarbejde mellem udvalg og bestyrelse.

Du kan på siderne her se sammensætningen af bestyrelsen og de tværgående udvalg samt sekretariatet. 

Sportsudvalgene finder du under de enkelte sportsgrene i DASU her.

Se DASUs organisation herunder:

DASUs bestyrelse

DASUs sekretariat

DASUs teknikudvalg

DASUs sikkerhedsudvalg

DASUs amatør- og ordensudvalg

DASUs disciplinærudvalg

DASUs eliteudvalg

DASUs miljøudvalg

DASUs uddannelsesudvalg

 

DASUs organisation til varetagelse af miljøspørgsmål består af:

Bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for miljøarbejdet inden for DASU

Miljøudvalget, som har til opgave at:

  • Komme med forslag til bestyrelsen om de overordnede miljømål samt at organisere miljøarbejdet inden for den firehjulede motorsport.
  • Være bestyrelsens sagkyndige rådgiver inden for miljøområdet og definere konkrete strategiske mål og fastsætte en tidsplan for udførelsen samt udføre en årlig evaluering heraf.
  • Organisere automobilsportens uddannelser inden for miljøområdet.  

Links til miljølovgivning og DASUs regulativer og reglementer

Til brug for klubbernes arbejde med miljøopgaver er der følgende relevante links/dokumenter: 

Miljølovgivningen

DASU-regulativer og reglementer inden for miljøområdet

 

Alle henvendelser til miljøudvalget skal sendes til DASUs sekretariat på dasu@dasu.dk

Miljøudvalget

Viggo Lemche

Formand

viggo.lemche@gmail.com

40 46 45 51

Ansvarsområder:

Flemming Hansen

Medlem

lu@hansen.mail.dk

94 96 98 92

Ansvarsområder:

Lars P. Nielsen

Medlem

lpn@privat.dk

20 20 37 80

Ansvarsområder: