DASU er hovedorganisation for al organiseret bilsport i Danmark. Omkring 80 klubber og 8.000 medlemmer udgør DASU. Klubbernes og medlemmernes og den samlede motorsports interesser varetages af en række politisk valgte samt sekretariatet. 

Det overordnede ansvar for sporten ligger ifølge DASUs formålsparagraffer hos DASUs bestyrelse, der er demokratisk valgt af repræsentantskabet - det vil sige de stemmeberettigede klubber. 

Sportsudvalg og tværgående udvalg udøver ansvaret gennem kommissorier, der udarbejdes årligt i et samarbejde mellem udvalg og bestyrelse.

Du kan på siderne her se sammensætningen af bestyrelsen og de tværgående udvalg samt sekretariatet. 

Sportsudvalgene finder du under de enkelte sportsgrene i DASU her.

Se DASUs organisation herunder:

DASUs bestyrelse

DASUs sekretariat

DASUs teknikudvalg

DASUs sikkerhedsudvalg

DASUs amatør- og ordensudvalg

DASUs disciplinærudvalg

DASUs eliteudvalg

DASUs miljøudvalg

DASUs uddannelsesudvalg

 

DASUs disciplinærudvalg træffer afgørelse i visse disciplinærsager og medvirker som sagsbehandler for sportsudvalgene i A- & O-sager.

Dommere, sportsudvalg og bestyrelsen kan indbringe sager for disciplinærudvalget. 

Alle henvendelser til disciplinærudvalget skal sendes til DASUs sekretariat på dasu@dasu.dk.

Kommissorium for disciplinærudvalget 

 

Thue Hessellund

Formand

Ansvarsområder:

Formand

Steen K. Jensen

Udvalgsmedlem

Ansvarsområder:

Ebbe Mortensen

Udvalgsmedlem

Ansvarsområder:

Finn Mogensen

Udvalgsmedlem

Ansvarsområder:

Hans-Jørn Søgård Andersen

Sportsudvalgsrepræsentant

Ansvarsområder:

Banesport

Kim Pedersen

Sportsudvalgsrepræsentant

Ansvarsområder:

Vejsport

Allan Spicker

Sportsudvalgsrepræsentant

Ansvarsområder:

Karting

Tage Gejl

Sportsudvalgsrepræsentant

Ansvarsområder:

Rally

Ralph Lorentzen

Sportsudvalgsrepræsentant

Ansvarsområder:

MRC