DASU er hovedorganisation for al organiseret bilsport i Danmark. Omkring 80 klubber og 8.000 medlemmer udgør DASU. Klubbernes og medlemmernes og den samlede motorsports interesser varetages af en række politisk valgte samt sekretariatet. 

Det overordnede ansvar for sporten ligger ifølge DASUs formålsparagraffer hos DASUs bestyrelse, der er demokratisk valgt af repræsentantskabet - det vil sige de stemmeberettigede klubber. 

Sportsudvalg og tværgående udvalg udøver ansvaret gennem kommissorier, der udarbejdes årligt i et samarbejde mellem udvalg og bestyrelse.

Du kan på siderne her se sammensætningen af bestyrelsen og de tværgående udvalg samt sekretariatet. 

Sportsudvalgene finder du under de enkelte sportsgrene i DASU her.

Se DASUs organisation herunder:

DASUs bestyrelse

DASUs sekretariat

DASUs teknikudvalg

DASUs sikkerhedsudvalg

DASUs amatør- og ordensudvalg

DASUs disciplinærudvalg

DASUs eliteudvalg

DASUs miljøudvalg

DASUs uddannelsesudvalg

 

Dansk Automobil Sports Union ledes af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer: Formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen har ansvaret for unionens fremtidige udvikling og fastsætter strategiske mål for denne og udarbejder handlingsplaner for at nå disse mål. Bestyrelsen har ansvaret for unionens drift, herunder økonomiske, sportslige og medlemsmæssige anliggender.

Bestemmelser for unionens drift meddeles gennem reglementer, og administrative bestemmelser.
Bestyrelsens overordnede sportslige ansvar udøves igennem udstedelse af generelle og konkrete kommissorier til sportsudvalg.

Henrik Møller-Nielsen

Formand

hmn@dasu.dk

22471230

Ansvarsområder:

Hans Bruun

Næstformand

hans.bruun@privat.dk

51515300

Ansvarsområder:

Talent og elite bl.a.

Brigitte Klintskov Jerkel

Bestyrelsesmedlem

brigitte.jerkel@ft.dk

51726025

Ansvarsområder:

-

Bjørn Wichmand

Bestyrelsesmedlem

bwichmand@gmail.com

25661650

Ansvarsområder:

Karting bl.a.

Karsten Lemche

Bestyrelsesmedlem

karsten@lemche.dk

40761155

Ansvarsområder:

E-sport bl.a.

Mogens Høj

Bestyrelsesmedlem

mvhoej@gmail.com

61306710

Ansvarsområder:

Økonomi bl.a.

Rikke Pajbjerg

Bestyrelsesmedlem

Rikkepajbjerg@gmail.com

29721875

Ansvarsområder: