DASU er hovedorganisation for al organiseret bilsport i Danmark. Omkring 80 klubber og 8.000 medlemmer udgør DASU. Klubbernes og medlemmernes og den samlede motorsports interesser varetages af en række politisk valgte samt sekretariatet. 

Det overordnede ansvar for sporten ligger ifølge DASUs formålsparagraffer hos DASUs bestyrelse, der er demokratisk valgt af repræsentantskabet - det vil sige de stemmeberettigede klubber. 

Sportsudvalg og tværgående udvalg udøver ansvaret gennem kommissorier, der udarbejdes årligt i et samarbejde mellem udvalg og bestyrelse.

Du kan på siderne her se sammensætningen af bestyrelsen og de tværgående udvalg samt sekretariatet. 

Sportsudvalgene finder du under de enkelte sportsgrene i DASU her.

Se DASUs organisation herunder:

DASUs bestyrelse

DASUs sekretariat

DASUs teknikudvalg

DASUs sikkerhedsudvalg

DASUs amatør- og ordensudvalg

DASUs disciplinærudvalg

DASUs eliteudvalg

DASUs miljøudvalg

DASUs uddannelsesudvalg

 

DASUs amatør- og ordensudvalg er DASUs øverste nationale appelinstans. Udvalget har til formål at være appelinstans i alle sager om overtrædelse af reglementer og bestemmelser, eller i sager om usportslig optræden og lignende, at afgøre sager om amatørbestemmelser, at afgøre sager om overtrædelse af DIF’s dopingkontrolregulativ samt at tage stilling til om enkelte medlemmers og klubbers sager, der er afvist ved
de foregående instanser, skal behandles af den pågældende instans.

Sager om de enkelte medlemmers afviste sager behandles kun, hvis de rejses af en klub.

Alle henvendelser til amatør- og ordensudvalget skal sendes til DASUs sekretariat på dasu@dasu.dk.

 

 

Søren Lyager

Formand

Ansvarsområder:

Benny Hall

Udvalgsmedlem

Ansvarsområder:

Ole Bjørn Nielsen

Udvalgsmedlem

Ansvarsområder:

Svend Aage Nielsen

Sportsudvalgsrepræsentant

Ansvarsområder:

Arne Pagh

Sportsudvalgsrepræsentant

Ansvarsområder:

Rally

Ulf Olsen

Sportsudvalgsrepræsentant

Ansvarsområder:

Banesport

Knud G. Hansen

Sportsudvalgsrepræsentant

Ansvarsområder:

Karting

Ken Sørstrup

Sportsudvalgsrepræsentant

Ansvarsområder:

Vejsport

Bjarne Rosenlund Nielsen

Sportsudvalgsrepræsentant

Ansvarsområder:

Rally

Klaus Pedersen

Suppleant

Ansvarsområder: