DASU's organisation

Dansk Automobil Sports Union (DASU) består af en valgt bestyrelse, en række sportsudvalg samt tværgående udvalg.

 

Se sammensætningen af udvalgene herunder.

DASU's bestyrelse

Henrik Møller-Nielsen

Formand

hmn@dasu.dk

Privat mobil: 22471230

Hans Bruun

Næstformand

hans.bruun@privat.dk

Privat mobil: 51515300 

Harry Laursen

Bestyrelsesmedlem

nhl@sport.dk

Privat tlf.: 86155502

Privat mobil: 40456225

Hans Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

hmj@c.dk

Privat mobil: 20634744

 

Uffe Madsen

Bestyrelsesmedlem

uffemadsen@mail.tele.dk

Privat mobil: 40363175

Karsten Lemche

Bestyrelsesmedlem

karsten@lemche.dk

Privat mobil: 40761155

Brigitte Klintskov Jerkel

Bestyrelsesmedlem

brigitte.jerkel@ft.dk

Privat mobil: 51726025

 

 

Referater

2019
Referat 1-2019 inkl. bilag

2018
Referat 6 - 2018 inkl. bilag
Referat 5 - 2018
Referat 4 - 2018 inkl. bilag

Referat 3 - 2018

Referat 2 - 2018 inkl. bilag

Referat 1 - 2018 inkl. bilag

2017

Referat 6-2017
Referat 5-2017
Referat 4-2017

Referat 3-2017

Referat 2-2017

Referat 1-2017

2016

Referat 5-2016
Referat 4 2016

Referat 3-2016
Referat 2-2016
Referat 1-2016

2015

Referat 6-2015
Referat 5-2015
Referat 4-2015
Referat 3-2015
Referat 2-2015
Referat 1-2015

2014

Referat 6-2014
Referat 5-2014
Referat 4-2014
Referat 3-2014
Referat 2-2014
Referat 1-2014

Historisk udvalg

Historisk udvalg er et tværgående udvalg, der varetager tekniske anliggender for den historiske motorsport i DASU, og udvalget rådgiver bestyrelse og sportsudvalg for at fremme og samle den historiske motorsport i Danmark. 

Søren Duun Andersen, formand
Historiske vognbøger
mail@laptime.dk
21746866

Henrik Carlsen
51157392 efter 17

Peer Houg
Historisk rally
houg@vestmail.dk
28185622

Lars Jensen
YoungTimer
lars.jensen@dk.enersys.com
40454376

2019
Referat 1-2019

2018
Referat 2-2018
Referat 1-2018

2017
Referat 5-2017
Referat 4-2017

Referat 3-2017

Referat 2-2017
Referat 1-2017 

2016
Referat 6-2016
Referat 5-2016

Referat 4-2016

Ældre referater kan ses ved henvendelse til sekretariatet. 

Kommissorium for HU

 

 

Klik her og udfyld formularen for at kontakte historisk udvalg.  

Informationer fra HU

Februar 2019

Referat fra dialogmøde 29.01.2019

September 2018

 

 

Maj 2018

Teknik- og sikkerhedsudvalget

Teknik- og sikkerhedsudvalget er et teknisk og sikkerhedsmæssigt kompetencecenter for alle DASU's sportsgrene. Blandt udvalgets opgaver er:

 • Rådgivning i tekniske spørgsmål overfor såvel sportsudvalg som udøvere.
 • Oversættelse og fortolkning af internationale tekniske reglementer.

Link til DASU-Tek - hjemmesiden for DASU's tekniske chefer og assistenter.

Alle henvendelser til TSU skal sendes til DASU’s sekretariat via klub, klasserepræsentant eller promotor.

Henvendelser direkte til TSU's medlemmer kan ikke forventes at blive besvaret.

 

Medlemmer af teknik- og sikkerhedsudvalget

Arni Thorsen
Lene Jørgensen
Tom Christophersen
Jørgen Madsen

 

Kommissorium for teknik- og sikkerhedsudvalget 

Referater fra teknik- og sikkerhedsudvalget

2017
TSU-referat 3-2017
TSU-referat 2 2017
TSU-referat 1 2017

2016 (Teknik- og miljøudvalget)
TMU-referat 1-2016

2016 (Sikkerhedsudvalget)
Sikkerhedsudvalget referat 1-2016 

2015
TMU-referat 2-2015
TMU-referat 1-2015 

Meddelelser fra teknik- og sikkerhedsudvalget

Information fra FIA om Recaro-sæder (13-04-2018)
Information fra FIA om 253.8 om dørforstærkninger i såkaldte selvbyggerbure (31102017)
ASN/DASU-procedure for certificering af sikkerhedsbur-bygger (11082017)

TMU's tolkning af 279E - 4.1 Motor
 (13.05.2016)
Licensfornyelser tekniske chefer og assistenter, bane og rally (02022016) 
Placering af nummerplader (210313)
Procedure for godkendelse af brændstof til konkurrencebrug

Teknisk nyt fra FIA

Safety Department Note FIASDH-17-003 Re-validated competition seats
Safety Department Note FIASDH-17-001-20170529 Rear Jacking Points (07-06-2017)

Link til FIA's reglementer - find 253 under appendix J

Nye FIA-mærkninger til undertøj, balaclavas, handsker og sko (300316)
Tilbagetrækning af FIA-homologering for sæde Bimarco Expert (090215)
SEATS: FIA LABEL INFORMATION (050814)
FHR DEVICES: Stand 21 HANS® Device - Club Series Size Large (050814)
COMPETITION SEATS: Annulleret godkendelse af racersæder (050814)
FHR DEVICES: HANS® Device - SPORT II Sizes M og L distributed by SCHROTH (050814)
Power On Racewear handsker, sko og balaclava (130813)
Power On Racewear køredragt (130813)
Stand 21 HANS (110313) Se også denne vejledning fra Stand 21
Håndskrevet gyldighedsdato på sæder/Recaro-sæder (110313)

 

Sikkerhed i bilsport

 

Motorsport er en højrisikosport. Men set i et historisk perspektiv er det lykkedes at opnå et højt sikkerhedsniveau ved at stille store krav til både arrangører og deltagere.

Den teknologiske udvikling forsætter, og vi kan lære af alle hændelser. Derfor bliver der nu sat fokus på at drage læring af de hændelser, hvor sikkerheden var på spil, så vi kan styrke vores viden om, hvad der sker, når det er lige ved at gå galt.

Denne viden skal bruges til at forbedre det generelle sikkerhedsniveau.

Vi vil ikke acceptere begrebet "et hændeligt uheld"

Hvis man siger "det var bare et hændeligt uheld", så har man også givet udtryk for, at man ikke kan gøre for det - det ville være sket før eller siden. Den holdning vil vi ikke acceptere.

Hvis vi har en viden der gør, at vi tror noget forfærdeligt kan ske, så er det vores pligt at arbejde med at undgå at det forfærdelige overhovedet sker.

Vi tror der er årsager til alt - vi skal blot få årsagerne identificeret - og arbejde med dem.

 

Beredskabs- og ambulancetjeneste ved motorløb


Det er meget vigtigt, at DASU's klubber sikrer sig en skriftlig bekræftelse fra leverandøren af samarit- og beredskabsydelse på, at alle godkendelser og autorisationer i forhold til virke inden for området er opfyldt.

Nedenstående dokument kan anvendes af DASU's klubber ved indgåelse af aftaler med firmaer om levering af den lovpligtige beredskabs- og ambulancetjeneste ved løb med offentlig adgang.

Med det underskrevne dokument sikrer I jer denne skriftlige bekræftelse fra leverandøren.

Dokumentet eller et tilsvarende skal anvendes som bilag til den kontrakt, DASU's klubber indgår med leverandører af samarit-, beredskabs- og ambulancetjeneste.

Blanket til klubberne vedr. ambulance (Word)
Blanket til klubberne vedr. ambulance (pdf)

Den internationale organisation Motorsport Safety Fund har produceret tre film om sikkerhed indenfor rallysporten. Filmene er rettet mod hhv. arrangører, officials og kørere.

Amatør- og ordensudvalget

DASU’s amatør- og ordensudvalg er DASU’s øverste nationale appelinstans. Udvalget har til formål at være appelinstans i alle sager om overtrædelse af reglementer og bestemmelser, eller i sager om usportslig optræden og lignende, at afgøre sager om amatørbestemmelser, at afgøre sager om overtrædelse af DIF’s dopingkontrolregulativ samt at tage stilling til om enkelte medlemmers og klubbers sager, der er afvist ved
de foregående instanser, skal behandles af den pågældende instans.

Sager om de enkelte medlemmers afviste sager behandles kun, hvis de rejses af en klub.

Medlemmer af amatør- og ordensudvalget

Søren Lyager, formand
Benny Hall
Suppleant vakant
Klaus Pedersen
Suppleant vakant

Udvalgenes repræsentanter

Vejsportsudvalget: 
Svend Aage Nielsen
Ken Sørstrup

Rallyudvalget: 
Arne Pagh
Bjarne Rosenlund Nielsen

Banesportsudvalget: 
Ole Bjørn Nielsen
Ulf Olsen

Kartingudvalget: 
Poul Erik Simonsen
Bjørn Wichmand

MRC-udvalget:
-

Dragracingudvalget:
Bo Johansen 

 

Afgørelser fra amatør- og ordensudvalget

2018

A- & O-afgørelse 07-2018 afgørelse om teknisk motorkontrol

DIF-kendelse 02-2019

A- & O-afgørelse 06-2018 manglende respekt for flagsignal

A- & O-afgørelse 05-2018 manglende respekt for rødt flag

A- & O-afgørelse 04-2018 usportslig optræden rally

A- & O-afgørelse 03-2018 udelukkelse vedr. Ring Djursland 10/6

A- & O-afgørelse 02-2018 hastighedskontrol ved rallies

A- & O-afgørelse 01-2018 promotors beføjelser

2017

A- & O-afgørelse 01 2017 Ronnie Bremer mod DASU disciplinærudvalget

A- & O-afgørelse 02 2017 AAS mod DASU's banesportsudvalg

A- & O-afgørelse 03 2017 Opretholdelse af udelukkelse. Appel taget til følge.

A- & O-afgørelse 04 2017 Tidsstraf baneløb. Appel taget til følge.

A- & O-afgørelse 05 2017 Udelukkelse fra baneløb. Appel afvist

A- & O-afgørelse 06 2017 Michael Bo Andersen mod DASU's kartingudvalg
DIF-idrættens højeste appelinstans sag nr. 16 2017

A- & O-afgørelse 07 2017 Kristine Cilleborg Madsen mod DASU's banesportsudvalg
DIF-Idrættens Højeste Appelinstans sag nr. 18 2017

2016

A- & O-afgørelse 01-2016 Kim Lund Johansen mod DASU's banesportsudvalg
DIF-idrættens Højeste Appelinstans Sag nr. 12/2016
DIF-idrættens Højeste Appelinstans Sag nr. 15/2016

A- & O-afgørelse 01 2016 Genoptagelse af Kim Lund Johansen mod DASU's banesportsudvalg

A- & O-afgørelse 02-2016 Viktor Lassen mod DASU's kartingudvalg

A- & O-afgørelse 03 2016 Kim og Frank Schmidt mod DASU's koordinerings- og disciplinærudvalg

A- & O-afgørelse 04-2016 Casper Elgaard mod DASU's banesportsudvalg

A- & O-afgørelse 05-2016 Steffen Larsen mod DASU's banesportsudvalg

A- & O-afgørelse 06-2016 Lundgaard Racing mod DASU's kartingudvalg

A- & O-afgørelse 07-2016 Driftsforeningen Padborg Park mod DASU's banesportsudvalg

 

 

Ældre afgørelser fås ved henvendelse til sekretariatet.

Disciplinærudvalget

DASUs disciplinærudvalg træffer afgørelse i visse disciplinærsager og medvirker som sagsbehandler for sportsudvalgene i A- & O-sager.

Dommere, sportsudvalg og bestyrelsen kan indbringe sager for disciplinærudvalget. 

Udvalget kan kontaktes via dasu@dasu.dk.

Medlemmer af disciplinærudvalget

Claus Bach Christensen, formand
Steen K. Jensen
Hans-Jørn Søgård Andersen
Ebbe Mortensen
Troels Kock Nielsen, suppleant for formanden

Sportsspecifikke medlemmer:

Palle Christiansen, medlem for banesportsudvalget, 
Finn Mogensen, medlem for rallyudvalget,
Peter Schandorff, medlem for kartingudvalget

Kommissorium for disciplinærudvalget

Afgørelser fra disciplinærudvalget

Kendelse i A- & O-sag 03-2018 udelukkelse vedr. Ring Djursland 10/6

1-2016 Kendelse i sag 01 2016 - se under amatør & ordensudvalget.
2-2016 Kendelse i sag 02 2016 Michael Fuhlendorf

7-2015 tilladelse til udstedelse af italiensk licens
6-2015 Indberetning af Søren Preisler foretaget af ASK-Hedeland
2-2015 Indberetning af Per Bomin foretaget af ASK-Hedeland
1-2015 Kendelsen er en intern advarsel, der ikke offentliggøres

Eliteudvalget

Dansk Automobil Sports Unions eliteudvalg har overfor bestyrelsen ansvaret for elitearbejdet i DASU i samarbejde med Team Danmark.

Eliteudvalget er ansvarligt for udvælgelse og den sportslige udvikling af talenter med potentiale til topplaceringer inden for alle sportskategorier.

Udvalget er bemyndiget af DASU's bestyrelse til at indstille kandidater, som skønnes egnede til at modtage støttemidler fra Team Danmark.

Eliteudvalget er af bestyrelsen bemyndiget til at tildele støttemidler stillet til rådighed af DASU, Team Danmark, sponsorer og DIF til enkeltpersoner, som udvalget skønner, har de nødvendige evner eller potentiale til at blive en del af eliten i dansk motorsport.

Eliteudvalget tildeles DASU's samlede budget for elitearbejdet.

Til at gennemføre udvalgets beslutninger og varetage det daglige arbejde er Bo B. Nielsen udpeget som sportschef.

Medlemmer af DASU's eliteudvalg

DASU’s bestyrelse udpeger medlemmerne af DASU's eliteudvalg.

Carl Christian Hansen, formand
DASU's næstformand Hans Bruun
Medlem af bestyrelsen Harry Laursen
Jens Winther jr.
Jan Magnussen (aktivrepræsentant)

Sportschef og trænere

Dagligt ansvarlig: DASU sportschef Bo Baltzer Nielsen

Trænere, karting:

Dennis Wounlund (Team Danmark & Race Academy)
Thomas Petersen (Race Academy)
Peter Dyhr (ansv. Race Academy)

Træner, banesport:

Vakant

Fysisk træner generelt: Dennis Wounlund

Idrætspsykolog (ansat af Team Danmark): Nikolaj Korsgaard

Team Danmark-konsulent: Gregers Lehrmann Bruun

 

DASU's indplacerede atleter 2018

 

Niveau 1 Team Danmark verdensklasseatleter

 

Kevin Magnussen                                    

Jan Magnussen                                        

Michael Christensen                                

Marco Sørensen                                       

Nicki Thiim                                               

 

Niveau 2 Team Danmark eliteatleter

 

Christian Lundgaard                                 

Frederik Vesti                                         

Christian Rasmussen                               

Nicolai Kjærgaard                                   

Mikkel O. Pedersen                                 

Mikkel Jensen                                          

Nicklas Nielsen                                       

Mikkel Mac                                             

Anders Fjordbach                                     

Christina Nielsen                                     

Dennis Lind                                            

Nicolai Sylvest                                        

 

Niveau 3 Team Danmark bruttoatleter

 

Malthe Jakobsen

Bastian Buus

Frederik Kikkenborg

Oliver Skjellerup

Carl-Anton Gerner

Mikkel Højgaard Petersen

  

 

Læs DASU's elitevision 2020 her (pdf).

Miljøudvalget

DASUs organisation til varetagelse af miljøspørgsmål består af:

Bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for miljøarbejdet inden for DASU

Miljøudvalget, som har til opgave at:

 • Komme med forslag til bestyrelsen om de overordnede miljømål samt at organisere miljøarbejdet inden for den firehjulede motorsport.
 • Være bestyrelsens sagkyndige rådgiver inden for miljøområdet og definere konkrete strategiske mål og fastsætte en tidsplan for udførelsen samt udføre en årlig evaluering heraf.
 • Organisere automobilsportens uddannelser inden for miljøområdet.

 

Viggo Lemche, formand
40 46 45 51
viggo.lemche@gmail.com

2017

Referat 1 2017
Referet 2 2017

Flemming Hansen
94 96 98 92
flu@hansen.mail.dk

 

Lars P. Nielsen
20 20 37 80
lpn@privat.dk

 

 

 

 

 

 

Links til miljølovgivning og DASU's regulativer og reglementer

Til brug for klubbernes arbejde med miljøopgaver er der følgende relevante links/dokumenter:

 

Miljølovgivningen

 • Miljøbeskyttelsesloven
 • Godkendelsesbekendtgørelsen
 • Standardvilkårsbekendtgørelsen
 • Planloven
 • VVM bekendtgørelsen
 • Motorbanevejledningen 2/2005 (Gældende)
 • Motorbanevejledningen 3/1997 (Historisk)
 • Ekstern støj fra virksomheder 5/1984 (Gældende)
 • Måling af ekstern støj fra virksomheder 6/1984 (Gældende)
 • Beregning af ekstern støj fra virksomheder 5/1993 (Gældende)
 • Vejledning om ansøgning om miljøgodkendelse/ændringer i bestående MGK
 • Tabel over kildestyrker for motorsportskøretøjer (Revideret bilag 1)

   

DASU-regulativer og reglementer inden for miljøområdet

DASU's sekretariat

Sekretariatet har åbent for telefoniske henvendelser på 31136565 mandag-fredag fra klokken 10.00-14.00.

Vi besvarer e-mails så hurtigt som muligt. Skriv til os på dasu@dasu.dk

Ture Hansen

Generalsekretær

tmh@dasu.dk

Telefon: 61707474

Generalsekretær, sekretær for bestyrelsen.

Anne Andersen

Sekretær

ana@dasu.dk

Telefon: 31136565 + tastevalg 1

Sekretær MRC; licenser; kursusadministration.

Jens Færgemann

IT/sportssekretær

jf@dasu.dk

Telefon: 26280816

IT, kommunikation samt sekretær for rally og vejsport.

 

Bo Skovfoged

Kommunikation og udvikling

bos@dasu.dk

Telefon: 31101976

Twitter: @skovfoged

Kommunikation og udvikling samt sekretær for dragracing.

Carina Møller

Sportssekretær

cm@dasu.dk

Telefon: 31136565 + tastevalg 2

Sekretær for historisk udvalg og banesportsudvalget. Rallysyn. Teknisk administration herunder vognbøger og homologeringsattester.

Bo Baltzer Nielsen

Sportschef

bbn@dasu.dk

Telefon: 28263701

Elite; udviklingsprojekter.

 

 

Britta Sørensen

Regnskab

bsr@dasu.dk

Telefon: 31136565 + tastevalg 6

Regnskab. Træffes ikke onsdag.

Peter Dyhr

Projektansat DSK

pd@dasu.dk

Telefon: 20693634

Projektansvarlig Dansk Super Kart

Mikkel Bøyesen

Projektleder

mb@dasu.dk

Telefon: 29824107

Motorsport - hestekræfter på skoleskemaet

Jacob Nørtoft

Sportssekretær

jno@dasu.dk

Telefon:  23232113

Sportssekretær, karting

Nyheder

Icon load Indlæs flere nyheder