DASUs organisation

Sekretariatet har åbent for telefoniske henvendelser på 31136565 mandag-fredag fra klokken 12.00-14.00.

Personlige henvendelser kun efter aftale.

Vi besvarer e-mails så hurtigt som muligt. Skriv til os på dasu@dasu.dk.

 

Sekretariat – administration  

 

 

 

Ture Hansen

Generalsekretær

tmh@dasu.dk

Telefon: 61707474

 

René Hansen

Regnskab

reh@dasu.dk

Telefon: 31136565 + tastevalg 4

Træffes mandag, onsdag og fredag. 

Anne Andersen

Sekretær, licenser, medlemshåndtering og  forsikring

ana@dasu.dk

Telefon: 31136565 + tastevalg 1

Jonathan Melchiorsen

Sekretær, løbsansøgninger, kalender og onlinetilmelding

jme@dasu.dk

Telefon: 31136565 + tastevalg 2

Træffes mandag, tirsdag, torsdag, fredag.

 

Talent og elite

 

 

 

Bo Baltzer Nielsen

Elitechef

bbn@dasu.dk

Telefon: 28263701

Træffes mandag-torsdag.

Dennis Wounlund

Fysisk træner og kørercoach

 

 

Jacob Nørtoft

Talentansvarlig, karting

 

 

 

Udvikling, kommunikation og projekter

 

 

Morten Alstrup

Jens Færgemann

Klubudvikling

jf@dasu.dk

Telefon: 31136565 + tastevalg 3

Bo Skovfoged

Kommunikation, IT, tekniske spørgsmål

bos@dasu.dk

Telefon: 31136565 + tastevalg 5

Morten Alstrup

Redaktør, Autosport

autosport@dasu.dk

Telefon: 20207422 

 

Mikkel Bøyesen

Projektleder, Motorsport - hestekræfter på skoleskemaet

mb@dasu.dk

Telefon: 29824107

Eva Krarup Hatt

Studentermedhjælp

ekh@dasu.dk

 

 

 

 

 

Ansvarsområder i DASUs sekretariat:

 Ansvarsområder i DASU 2021

DASUs bestyrelse

Henrik Møller-Nielsen

Formand

hmn@dasu.dk

Privat mobil: 22471230

 

Brigitte Klintskov Jerkel

Bestyrelsesmedlem

brigitte.jerkel@ft.dk

Privat mobil: 51726025

 

Hans Bruun

Næstformand

hans.bruun@privat.dk

Privat mobil: 51515300 

 

Hans Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

hmj@c.dk

Privat mobil: 20634744

 

Karsten Lemche

Bestyrelsesmedlem

karsten@lemche.dk

Privat mobil: 40761155

Mogens Høj

Bestyrelsesmedlem

mvhoej@gmail.com

Privat mobil: 61306710

Henriette Juel Bruhn

Bestyrelsesmedlem

3003923@bryggemail.dk

Privat mobil: 28917171

  

Referater

2021

Referat 5-2021
Referat 4-2021

Referat 3-2021

Referat 2-2021

Referat 1-2021 inkl. bilag
 (rev. 11.01.2021)

2020

Referat 5-2020
Referat 4-2020

Referat 3-2020

Referat fra møde med kartingklubber 2020
Referat 2-2020
Referat 1-2020 inkl. bilag

2019

Referat 6-2019
Referat 5-2019 (seminar, derfor intet referat)
Referat 4-2019
Referat 3-2019 inkl. bilag
Referat 2-2019
Referat 1-2019 inkl. bilag

Historisk udvalg

Historisk udvalg er et tværgående udvalg, der varetager tekniske anliggender for den historiske motorsport i DASU, og udvalget rådgiver bestyrelse og sportsudvalg for at fremme og samle den historiske motorsport i Danmark.

Klik her og udfyld formularen for at kontakte historisk udvalg.  

Søren Duun Andersen

Formand

Historisk bane

Historiske vognbøger

mail@laptime.dk

21746866

Peer Houg

Historisk rally

Historisk Hillclimb

houg@vestmail.dk

28185622

 

Lars Jensen

Youngtimer

lars.jensen@dk.enersys.com

40454376 

 

 

Referater

2020
Referat 1-2020

2019
Referat 3-2019
Referat 2-2019
Referat 1-2019

2018
Referat 2-2018
Referat 1-2018

2017
Referat 5-2017
Referat 4-2017

Referat 3-2017

Referat 2-2017
Referat 1-2017 

2016
Referat 6-2016
Referat 5-2016

Referat 4-2016

Ældre referater kan ses ved henvendelse til sekretariatet. 

Kommissorium for HU

Informationer fra HU

Februar 2020

Meddelelse fra Historisk Udvalg vedr. udgåede nationale historiske vognbøger (NAT)

Februar 2019

Referat fra dialogmøde 29.01.2019

September 2018

 

Maj 2018

Sikkerhedsudvalget

Arne Pagh

Kenneth Svendsen (RU)

Peter Thornemann (KU)

Nicolaj Fuhrmann (BU)

Lene Jensen (DRU)

DASUs unionslæge

   

Alle henvendelser til sikkerhedsudvalget skal sendes til DASUs sekretariat via klub, klasserepræsentant eller promotor.

Henvendelser direkte til sikkerhedsudvalgets medlemmer kan ikke forventes at blive besvaret.

 

Sikkerhed i bilsport 

Motorsport er en højrisikosport. Men set i et historisk perspektiv er det lykkedes at opnå et højt sikkerhedsniveau ved at stille store krav til både arrangører og deltagere.

Den teknologiske udvikling forsætter, og vi kan lære af alle hændelser. Derfor bliver der nu sat fokus på at drage læring af de hændelser, hvor sikkerheden var på spil, så vi kan styrke vores viden om, hvad der sker, når det er lige ved at gå galt.

Denne viden skal bruges til at forbedre det generelle sikkerhedsniveau.

Vi vil ikke acceptere begrebet "et hændeligt uheld"

Hvis man siger "det var bare et hændeligt uheld", så har man også givet udtryk for, at man ikke kan gøre for det - det ville være sket før eller siden. Den holdning vil vi ikke acceptere.

Hvis vi har en viden der gør, at vi tror noget forfærdeligt kan ske, så er det vores pligt at arbejde med at undgå at det forfærdelige overhovedet sker.

Vi tror der er årsager til alt - vi skal blot få årsagerne identificeret - og arbejde med dem.

 

Beredskabs- og ambulancetjeneste ved motorløb

Det er meget vigtigt, at DASUs klubber sikrer sig en skriftlig bekræftelse fra leverandøren af samarit- og beredskabsydelse på, at alle godkendelser og autorisationer i forhold til virke inden for området er opfyldt.

Nedenstående dokument kan anvendes af DASUs klubber ved indgåelse af aftaler med firmaer om levering af den lovpligtige beredskabs- og ambulancetjeneste ved løb med offentlig adgang.

Med det underskrevne dokument sikrer I jer denne skriftlige bekræftelse fra leverandøren.

Dokumentet eller et tilsvarende skal anvendes som bilag til den kontrakt, DASU's klubber indgår med leverandører af samarit-, beredskabs- og ambulancetjeneste.

Blanket til klubberne vedr. ambulance (Word)
Blanket til klubberne vedr. ambulance (pdf)

Den internationale organisation Motorsport Safety Fund har produceret tre film om sikkerhed indenfor rallysporten. Filmene er rettet mod hhv. arrangører, officials og kørere.

Teknik- og sikkerhedsudvalget er et teknisk og sikkerhedsmæssigt kompetencecenter for alle DASUs sportsgrene. Blandt udvalgets opgaver er:

  • Rådgivning i tekniske spørgsmål overfor såvel sportsudvalg som udøvere.
  • Oversættelse og fortolkning af internationale tekniske reglementer.

Kommissorium for sikkerhedsudvalget 

Referater fra sikkerhedsudvalget (tidl. teknik- og sikkerhedsudvalget)

2020
TSU-referat 3. marts 2020

2019
TSU-referat 2019

2017
TSU-referat 3-2017
TSU-referat 2 2017
TSU-referat 1 2017

2016 (Teknik- og miljøudvalget)
TMU-referat 1-2016

2016 (Sikkerhedsudvalget)
Sikkerhedsudvalget referat 1-2016 

2015
TMU-referat 2-2015
TMU-referat 1-2015 


Teknisk nyt fra FIA

Safety Department Note FIASDH-17-003 Re-validated competition seats
Safety Department Note FIASDH-17-001-20170529 Rear Jacking Points (07-06-2017)

Link til FIA's reglementer - find 253 under appendix J

Nye FIA-mærkninger til undertøj, balaclavas, handsker og sko (300316)
Tilbagetrækning af FIA-homologering for sæde Bimarco Expert (090215)
SEATS: FIA LABEL INFORMATION (050814)
FHR DEVICES: Stand 21 HANS® Device - Club Series Size Large (050814)
COMPETITION SEATS: Annulleret godkendelse af racersæder (050814)
FHR DEVICES: HANS® Device - SPORT II Sizes M og L distributed by SCHROTH (050814)
Power On Racewear handsker, sko og balaclava (130813)
Power On Racewear køredragt (130813)
Stand 21 HANS (110313) Se også denne vejledning fra Stand 21
Håndskrevet gyldighedsdato på sæder/Recaro-sæder (110313)

Amatør- og ordensudvalget

Søren Lyager

Formand

Benny Hall

 

Klaus Pedersen

 

DASUs amatør- og ordensudvalg er DASUs øverste nationale appelinstans. Udvalget har til formål at være appelinstans i alle sager om overtrædelse af reglementer og bestemmelser, eller i sager om usportslig optræden og lignende, at afgøre sager om amatørbestemmelser, at afgøre sager om overtrædelse af DIF’s dopingkontrolregulativ samt at tage stilling til om enkelte medlemmers og klubbers sager, der er afvist ved
de foregående instanser, skal behandles af den pågældende instans.

Sager om de enkelte medlemmers afviste sager behandles kun, hvis de rejses af en klub.

Amatør- og ordensudvalget kontaktes gennem DASUs sekretariat.

Udvalgenes repræsentanter

Svend Aage Nielsen
Ken Sørstrup

Vejsportsudvalget

Arne Pagh
Bjarne Rosenlund Nielsen

Rallyudvalget

Ole Bjørn Nielsen
Ulf Olsen

Banesportsudvalget

Bjørn Wichmand

Kartingudvalget

 

Afgørelser fra amatør- og ordensudvalget

2021

A- & O-afgørelse 03-2021
A- & O-afgørelse 02-2021

A- & O-afgørelse 01-2021

2020

A- & O-afgørelse 02-2020
A- & O-afgørelse 01-2020

2019

A- & O-afgørelse 01-2019
A- & O-afgørelse 02-2019
A- & O-afgørelse 03-2019
A- & O-afgørelse 04-2019
A- & O-afgørelse 05-2019
A- & O-afgørelse 06-2019
A- & O-afgørelse 07-2019
A- & O-afgørelse 08-2019

Ældre afgørelser kan rekvireres ved DASUs sekretariat.

Disciplinærudvalget

Thue Hessellund

Formand

Steen K. Jensen

 

Ebbe Mortensen

 

Finn Mogensen

 

 

 

 

DASUs disciplinærudvalg træffer afgørelse i visse disciplinærsager og medvirker som sagsbehandler for sportsudvalgene i A- & O-sager.

Dommere, sportsudvalg og bestyrelsen kan indbringe sager for disciplinærudvalget. 

Udvalget kan kontaktes via sekretariatet.

 

Sportsspecifikke medlemmer

Palle Christiansen

Medlem for banesportsudvalget

Kim Pedersen

Medlem for vejsportsudvalget

Tommy Larsen

Medlem for kartingudvalget 

Tage Gejl

Medlem for rallyudvalget 

Kommissorium for disciplinærudvalget

Afgørelser fra disciplinærudvalget

10-2021 kendelse
09-2021 kendelse

08-2021 kendelse
07-2021 kendelse
06-2021 kendelse
05-2021 kendelse - opdateret
04-2021 kendelse

03-2021 kendelse
02-2021 kendelse
01-2021 kendelse

09-2020 kendelse
08-2020 kendelse
07-2020 kendelse

06-2020 kendelse

05-2020 afsluttet uden kendelse

04-2020 kendelse
03-2020 igangværende
02-2020 bortfaldet
01-2020 afvisning
17-2019 kendelse
16-2019 kendelse
15-2019 kendelse
14-2019 kendelse
12-2019 kendelse
11-2019 kendelse
10-2019 kendelse
09-2019 kendelse
08-2019 kendelse
07-2019 kendelse
06-2019 kendelse

05-2019 kendelse
03-2019 kendelse

Ældre kendelser kan rekvireres ved DASUs sekretariat.

Eliteudvalget

Hans Bruun

Formand 

 

Carl Christian Hansen

Medlem

 

 

Jens Winther jr.

 

Michael Christensen

Aktivrepræsentant 

 

 

Dansk Automobil Sports Unions eliteudvalg har overfor bestyrelsen ansvaret for elitearbejdet i DASU i samarbejde med Team Danmark.

Eliteudvalget er ansvarligt for udvælgelse og den sportslige udvikling af talenter med potentiale til topplaceringer inden for alle sportskategorier.

Udvalget er bemyndiget af DASUs bestyrelse til at indstille kandidater, som skønnes egnede til at modtage støttemidler fra Team Danmark.

Eliteudvalget er af bestyrelsen bemyndiget til at tildele støttemidler stillet til rådighed af DASU, Team Danmark, sponsorer og DIF til enkeltpersoner, som udvalget skønner, har de nødvendige evner eller potentiale til at blive en del af eliten i dansk motorsport.

Eliteudvalget tildeles DASUs samlede budget for elitearbejdet. 

DASUs bestyrelse udpeger medlemmerne af DASUs eliteudvalg.

Til at gennemføre udvalgets beslutninger og varetage det daglige arbejde er Bo B. Nielsen udpeget som sportschef.

Læs mere om talent- og elite i DASU her.

Kommissorium for eliteudvalget.

Miljøudvalget

Viggo Lemche

Formand

40 46 45 51

viggo.lemche@gmail.com

Flemming Hansen

94 96 98 92

flu@hansen.mail.dk

 

Lars P. Nielsen 

20 20 37 80

lpn@privat.dk

 

 

DASUs organisation til varetagelse af miljøspørgsmål består af:

Bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for miljøarbejdet inden for DASU

Miljøudvalget, som har til opgave at:

  • Komme med forslag til bestyrelsen om de overordnede miljømål samt at organisere miljøarbejdet inden for den firehjulede motorsport.
  • Være bestyrelsens sagkyndige rådgiver inden for miljøområdet og definere konkrete strategiske mål og fastsætte en tidsplan for udførelsen samt udføre en årlig evaluering heraf.
  • Organisere automobilsportens uddannelser inden for miljøområdet. 

DASUs miljøpolitik 2020-2022 

DASU er grønt forbund

DASU er grønt forbund 2020-2022Dansk Automobil Sports Union er udnævnt til grønt forbund under DIF. Det er sket ved DIFs årsmøde 2020 i Idrættens Hus. 

Det prestigefyldte miljøstempel er tildelt DASU ud fra en række kriterier, herunder at forbundet har udarbejdet et miljøkodeks, deltager aktivt i høringssvar inden for miljø og har indført incitamenter over for klubber og medlemmer.

DASUs formand Henrik Møller-Nielsen modtog certifikatet ved DIFs årsmøde.

Udnævnelsen som grønt forbund gælder fra 2020 til maj 2022, hvor certificeringen kan fornyes.

DASUs indsatsområde som Grønt Forbund 2020-22

DASU vil i perioden arbejde for FN’s Verdensmål hhv. nr. 7 – ”Bæredygtig energi” og nr. 13 – ”klimaindsats”.

Det vil vi gøre gennem:

  • promovering af bæredygtige motorsportsarrangementer med alternative drivmidler (særligt el-biler), som fx ETCR, Formel E og Extreme E, samt ønske om at safety-car m.v. til nationale arrangementer er elbiler.
  • implementering af deciderede motorsportsklasser i DK med alternative drivmidler
  • samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med grøn el-bils teknologi.

Ovenstående vil samtidigt danne basis for en reduktion af støjniveauet fra motorsportsarrangementerne og dermed give sporten bedre udfoldelsesmuligheder i fremtiden (mere køretid).

 

Links til miljølovgivning og DASUs regulativer og reglementer

Til brug for klubbernes arbejde med miljøopgaver er der følgende relevante links/dokumenter: 

Miljølovgivningen

DASU-regulativer og reglementer inden for miljøområdet