DASU covid-19

OPDATERING OM IDRÆT 8. juli 2020

  

Forsamlingsgrænsen hæves til 100 personer med nye retningslinjer fra onsdag den 8. juli.

 

Dette sker som led i næste fase af genåbningen af Danmark. Den højere grænse burde have positiv indflydelse på flere af sportsgrenene i klubberne i DASU, men retningslinjerne indebærer også en stramning.

 

Kulturministeriet har 7. juli offentliggjort nye retningslinjer for genåbningen af idræts- og foreningsliv (udendørs). Der er højere loft for forsamlinger, men opdelingen i grupper er faldet ud af ordningen. Dette skyldes, at opdelingen i zoner var i gråzone for overtrædelse af forsamlingsloftet.

 

I retningslinjerne fra Kulturministeriet står der:

 

Kulturministeren har samlet de berørte foreningers og organisationernes ledere, repræsentanter for brancheorganisationer og lign., faglige organisationer og relevante myndigheder mv. i en række sektorpartnerskaber. Dette sker med henblik på at udarbejde retningslinjer for, hvordan en fremtidig genåbning af kulturinstitutionerne kan gennemføres på forsvarlig vis.

Disse sektorpartnerskabsretningslinjer gælder for udendørs idræts- og forenings- liv. Det betyder, at arrangementer mv. i udendørs foreningsregi (herunder ride- stævner, spejderlejre mv.), er omfattet af undtagelsen til forsamlingsforbuddet. Derfor må der deltage 500 personer i sådanne arrangementer, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned. Det samme gælder for indendørs idrætsarrangementer. Der henvises i den forbindelse til Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv – indendørs.

Retningslinjerne anvendelsesområde er udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der maksimalt kan være pt. 100 personer til stede samtidig på samme sted. Det vil dog være den til en hver tid gældende forsamlings- bekendtgørelse, som gælder. Forventningen er, at forsamlingsforbuddet pr. 8. august 2020 vil stige fra 100 til 200 personer, for arrangører, der er omfattet af retningslinjerne, så når der i det efterfølgende angives 100, vil dette forventeligt ændre sig til 200 pr. 8. august.

 

Fra retningslinjerne, og gengivet i DIFs retningslinjer, lyder det derudover under punktet ’Særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner’

 

 1. Idrætterne kan afvikle konkurrence-, turnerings- og stævnevirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.

 2. Der må ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 100) er samlet på samme sted samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for publikum.

 3. I særlige tilfælde må der gerne afholdes arrangementer med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud samme sted på samme tid.

 4. Jf. ovenstående må der gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer med op til 500 deltagere så længe, at der på intet tidspunkt er mere end forsamlingsforbuddet til stede samtidig. Fx kan cykelløb, motionsløb, ridestævner, kapsejlads mv. afvikles, så der om formiddagen deltager max 100 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 100 personer deltager i stævnet, løbet mv. om eftermiddagen.

 5. Det vil også være muligt at afholde arrangementer med flere end 100 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne sådan, at de ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx omfatte kapsejladser på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med betydelig afstand mellem bådene. Det vil også omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende udendørs arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem mindre grupper af deltagere. Det kræver dog, at den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele arrangementet, dvs. også ved start- og målområdet, hvor der max. må være 100 deltagere til stede samtidig.

 6. Det er til gengæld ikke muligt at opdele ét arrangement i sektioner - fx ved hjælp af hegn eller lignende - med op til 100 deltagere i hver sektion, da det vil blive betragtet som værende et samlet arrangement på samme sted.

 7. Der må dog godt afvikles flere separate stævner/turneringer på samme tidspunkt på samme anlæg/facilitet. Fx må der gerne afvikles flere atletikstævner inden for forskellige discipliner på samme atletikstadion, eller flere stævner for forskellige bådtyper på vandet. Ligeledes må der gerne afvikles et fodboldstævne for fem u/10 hold på to 5-mands fodboldbaner, mens der samtidig afvikles et fodboldstævne for 3 u/12 hold på en syvmandsbane på samme anlæg. Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne og arealerne de foregår på, samt at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.

 8. Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer, turneringer og stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Ved afvikling af flere separate stævner/turneringer bør der udpeges mindst én ansvarlig herfor pr. stævne/turnering.

 

 

Det betyder efter vores vurdering følgende for motorsporten:

 

Muligheden for at inddele i zoner á 50 (det tidligere loft for forsamlinger) foreligger umiddelbart ikke længere. Jf. punkt 5 herover om stor geografisk spredning, giver det dog fortsat god mening at fastholde inddelingen i grupper i fx paddock, spredt ud over så stort område som muligt.

 

Der kan efter vores tolkning også afvikles i separate stævner, jf. punkt 7 i flere at motorsportsgrenene.

 

Det vil ikke være et problem, at dommere og officials deltager i flere af de individuelle konkurrencer.

 

De tidligere retningslinjer for forebyggelse af smittespredning er naturligvis stadig gældende og skal håndhæves:

 

 1. Isolation af personer med symptomer
 2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

 
Derudover

 

 1. Rammerne for efterlevelse af myndighedernes vejledningerne skal være på plads.
 2. Retningslinjer fra offentlige myndigheder skal være synlige.
 3. Vådservietter og/eller håndsprit skal være tilgængeligt.
 4. Rengøring af fælles kontaktpunkter skal være hyppig, minimum en gang dagligt
 5. Skraldespande skal tømmes dagligt eller inden de fyldes helt
 6. Fælles redskaber bør rengøres mellem forskellige brugere.

 

Hertil er der nye retningslinjer for sociale arrangementer ifm. idrætten, bad og omklædning, klubhuse, sommerskoler etc.

 

Se endvidere retningslinjer for publikum.

  

Se DIFs samlede retningslinjer her (dateret 8. juli 2020).

 

  


 

Sportsspecifikke retningslinjer (opdateres snarest)

Sportsspecifikke retningslinjer - rally

Sportsspecifikke retningslinjer - vejsport

Sportsspecifikke retningslinjer - banesport

Sportsspecifikke retningslinjer - karting

Sportsspecifikke retningslinjer - MRC

Sportsspecifikke retningslinjer - dragracing

 


Spørgsmål og svar om corona

 

DIF har udarbejdet en serie spørgsmål og svar, bl.a. omkring zoneinddeling. PDF'en herunder giver et godt overblik og besvarer forhåbentligt dine spørgsmål.

Læs spørgsmål & svar om corona (dateret 11. juni 2020) her (åbner pdf).

 

Se quick-guide til åbning af idrætten i klubberne (åbner pdf).

 


 

Publikum

Til såvel indendørs som udendørs idrætsbegivenheder må der være siddende publikum – fx på medbragte klapstole hvis der ikke er faste siddepladser.
En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til den enkelte idrætsbegivenhed. Grænsen på de 500 er inkl. deltagerne i idrætsaktiviteten.

 

 

Se DIFs samlede retningslinjer her (dateret 8. juli 2020).

 


 

Forholdsregler for klubberne ved arrangementer i DASU-regi

 

DASU har udarbejdet en formular, som alle klubber bedes udfylde og indsende til DASU til orientering, inden aktiviteterne kan påbegyndes. Du finder formularen i Word-format her.

 
Desuden kan du hente plakat med retningslinjer for udendørsaktiviteter her. Links til øvrige plakater findes desuden i formularen herover

 


 

Husk at søge træning og andre aktiviteter hos DASU

 

Husk, at træning etc. skal søges og godkendes hos DASU som vanligt, før forsikring træder i kraft.

 

DASU anbefaler under alle omstændigheder, at man sikrer godkendelse hos de lokale myndigheder.

 


 

Team Danmarks faciliteter og udlandsrejser for indplacerede og professionelle

 

Team Danmark har udsendt retningslinjer for brug af træningsfaciliteter, der åbner op igen den 15. juni.

Ligeledes er der retningslinjer for udlandsrejser for indplacerede og professionelle.

Læs retningslinjerne her (åbner pdf).

 


 

Udenlandske deltagere

 

Indrejse til Danmark i begrænset i skrivende stund, både for nordmænd, tyskere og svenskere, som ofte gæster vores arrangementer.

Reglerne for indrejse administreres af Politiet og er altså uden for DASUs område. Du kan læse reglerne hos Politiet her.

 


 

Yderligere information

 

Du finder myndighedernes råd og retningslinjer på www.coronasmitte.dk
På DIFs hjemmeside finder du en række nyheder og information om corona og idræt.

 


 

Del jeres arrangementer med DASU

Husk gerne at dele, hvis I afholder arrangementer i klubberne og på bedste vis overholder retningslinjerne. Gør DASU opmærksom på det på sociale medier ved at tage os, eller send en mail til os på dasu@dasu.dk.

 


 

Kontakt DASU

Kontakt DASU på dasu@dasu.dk i tvivlstilfælde. 

Nyheder

Icon load Indlæs flere nyheder