DASU covid-19

Opdatering om idræt og COVID-19

 

Opdateret 19. marts 2021. Retningslinjer gælder fra 22. marts.

 

RETNINGSLINJERNE I HOVEDTRÆK

 • Mundbind
  Der er der indført krav om mundbind for alle på 12 år og derover i alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Det gælder også idrætsfaciliteter - dog ikke under selve idrætsaktiviteten.

 • Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket
 • Udendørs idræt kan kun gennemføres, hvis forsamlingsforbuddet på 50 personer overholdes.  
 • Professionel idræt er fortsat undtaget
 • Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere er ikke længere tillad hverken udendørs eller indendørs
 • Sektionsopdeling
  Det er fortsat muligt at sektionsopdele i grupper på max det gældende forsamlingsforbud, hvis grupperne er tydeligt og effektivt adskilt med fx kegler eller lign.

 • Turnerings- og stævneaktivitet 
  Der kan fortsat afholdes turneringer og stævner, hvis det gældende forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan overholdes. 

 

PROFESSIONELLE ATLETER

De nye regler betyder, at udøvere, der går under betegnelsen ”professionelle udøvere” er fritaget for forsamlingsforbuddet, dvs. at både udøverne og de faciliteter, de benytter, ikke er underlagt det gældende forsamlingsforbud.

En ”professionel udøver” er defineret som:

 • Alle DIF forbunds øverste nationale ligaer, konkurrenceniveau eller tilsvarende for senior damer og herrer.
 • Alle atleter/hold, der konkurrerer på højt internationalt niveau (deltagelse ved senior EM, VM, OL, WorldCup stævner eller tilsvarende).
 • Alle DIF forbunds seniorlandshold, damer og herrer
 • Ud over Team Danmark indplacerede atleter gælder det nu også for andre atleter som er tilknyttet Team Danmark på andre måder.
 • Atleter, som figurer på en OL/PL bruttoliste 

 

Læs mere hos DIF her.

 

IND- OG UDREJSE AF DANMARK

Der kommer løbende nye regler for ind- og udrejse af Danmark. Hold dig opdateret via Udenrigsministeriets hjemmeside her og via deres app Rejseklar.

Kilde: DIF


Nyttige links

 

De tidligere retningslinjer for forebyggelse af smittespredning er naturligvis stadig gældende og skal håndhæves:

 

 1. Isolation af personer med symptomer
 2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

 
Derudover

 

 1. Rammerne for efterlevelse af myndighedernes vejledningerne skal være på plads.
 2. Retningslinjer fra offentlige myndigheder skal være synlige.
 3. Vådservietter og/eller håndsprit skal være tilgængeligt.
 4. Rengøring af fælles kontaktpunkter skal være hyppig, minimum en gang dagligt
 5. Skraldespande skal tømmes dagligt eller inden de fyldes helt
 6. Fælles redskaber bør rengøres mellem forskellige brugere.

    


 

Sportsspecifikke retningslinjer (opdateres snarest)

Sportsspecifikke retningslinjer - rally

Sportsspecifikke retningslinjer - vejsport

Sportsspecifikke retningslinjer - banesport

Sportsspecifikke retningslinjer - karting

Sportsspecifikke retningslinjer - MRC

Sportsspecifikke retningslinjer - dragracing

  


Coronasmitte i klubben

Risikoen for at et medlem bliver smittet med corona, er noget enhver klub bør være forberedt på. Få konkrete råd til, hvordan I bør håndtere det, hvis uheldet er ude i jeres klub.

Det er vigtigt, at man reagerer hurtigt og ansvarligt. Det gør de bedst ved at forberede sig, så de har en køreplan klar, hvis de får brug for det.

Her får I vores anbefaling til, hvordan en klub kan håndtere det, hvis et medlem bliver konstateret smittet med corona.

 1. Få overblik over situationen
  Bliver et medlem konstateret smittet med corona, afhænger håndteringen af:
  • Hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
  • Hvornår kontakten har været der
  • Hvor længe den har varet

  Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej.

  Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m.

  I idrætssammenhæng vil nære kontakter altså typisk være holdkammerater, trænere mv.

  Vi anbefaler, at der tages kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed/smitteopsporingsenheden på telefon: 32 32 05 11 (tast 2).

   

 2. Fordel roller og udpeg en kontaktperson
  Når klubben har fået overblik over situationen, er det vigtigt, at den kommunikerer troværdigt, ærligt, åbent og hurtigt.

  Vi anbefaler, at klubben vælger en person, der er ansvarlig i sagen – det kan for eksempel være formanden eller et bestyrelsesmedlem. Det er denne person, som alle i klubben kan kontakte, hvis de har spørgsmål.

  Klubben bør også vælge en talsperson, der har til opgave at udtale sig til pressen og som står som afsender på fx mails til klubbens medlemmer.

  Talspersonen kan være den samme som den ansvarlige, men er det ikke nødvendigvis. Et godt tip er kun at vælge én talsperson.

 3. Send information ud til medlemmerne
  Når klubben har dannet sig et overblik og fordelt rollerne, bør den kontakte alle de medlemmer, den smittede kan have været i tæt fysisk kontakt med.

  For at overholde GDPR (Persondataforordningen) må klubben ikke nævne navne på medlemmer med et positivt testresultat, med mindre de pågældende har givet tilsagn til det.

  Se forslag til mailtekst her

  Klubben kan med fordel også overveje at orientere resten af klubben – rygterne svirrer hurtigt. Vælger klubben at kommunikere åbent om situationen på fx Facebook og/eller pr. mail direkte til alle medlemmer, er klubben selv med til at styre den kommunikation, der finder sted.

  Se forslag til Facebookopslag her og til en generel orientering pr. mail her 

 4. Overvejelser vedr. træning efter en positiv corona-test
  Sædvanligvis vil den corona-smittede ifm. den positive test blive informeret af Styrelsen for patientsikkerhed om, hvem de skal kontakte mhp. test og karantæne.

  Klubben bør desuden overveje at indstille træningsaktiviteter for potentielt smittede, indtil der er kommet klarhed over situationen.

  Se også 
  Sundhedsstyrelsens vejledning ifm. corona-smitte, som man bør følge.

 5. Under hele forløbet: Hjælp de berørte

  Igennem hele forløbet er det vigtigt, at klubben ikke kun kommunikerer til og er der for alle de øvrige medlemmer. Den skal også være der for det medlem, der potentielt er smittet.

  For det første er det ikke sjovt at være smittet med COVID-19 – men det er måske endnu værre at vide, at man potentielt har smittet flere andre. Måske endda selvom man ingen symptomer har haft.


  Nyttige links

  


 

Forholdsregler for klubberne ved arrangementer i DASU-regi

 

DASU har udarbejdet en formular, som alle klubber bedes udfylde og indsende til DASU til orientering, inden aktiviteterne kan påbegyndes. Du finder formularen i Word-format her.

 
Desuden kan du hente plakat med retningslinjer for udendørsaktiviteter her. Links til øvrige plakater findes desuden i formularen herover

 


 

Husk at søge træning og andre aktiviteter hos DASU

 

Husk, at træning etc. skal søges og godkendes hos DASU som vanligt, før forsikring træder i kraft.

 

DASU anbefaler under alle omstændigheder, at man sikrer godkendelse hos de lokale myndigheder.

 


 

Team Danmarks faciliteter og udlandsrejser for indplacerede og professionelle

 

Team Danmark har udsendt retningslinjer for brug af træningsfaciliteter.

Læs mere hos Team Danmark her.

 


 

Udenlandske deltagere

 

Reglerne for indrejse administreres af Politiet og er altså uden for DASUs område.

Ved deltagelse i udenlandske arrangementer, følg da Udenrigsministeriets anvisninger.

Der kan være undtagelser for professionelle udøvere, se hos DIF.

 


 

Yderligere information

 

Du finder myndighedernes råd og retningslinjer på www.coronasmitte.dk
På DIFs hjemmeside finder du en række nyheder og information om corona og idræt.

 


 

Del jeres arrangementer med DASU

Husk gerne at dele, hvis I afholder arrangementer i klubberne og på bedste vis overholder retningslinjerne. Gør DASU opmærksom på det på sociale medier ved at tage os, eller send en mail til os på dasu@dasu.dk.

 


 

Kontakt DASU

Kontakt DASU på dasu@dasu.dk i tvivlstilfælde. 

Nyheder

Icon load Indlæs flere nyheder