DASU covid-19

OPDATERING OM UDENDØRS IDRÆT 14. MAJ 2020

 

Der er nu kommet nye retningslinjer for udendørs idræt. Retningslinjerne kom ud onsdag den 13. maj.

 

Med de nye retningslinjer adresserer myndighederne de tre punkter, DASU for nylig skrev ud til klubberne i mail til formænd, kontaktpersoner, udvalg, bestyrelse og sekretariat.

 

Her nævnte vi, at:

 

DASU og DIF er i dialog med myndighederne om mere præcise retningslinjer for bl.a.

 

  • Zoneinddeling af arealer.
  • Klubhuse og toiletter: Klubhuse kan åbne for administrative gøremål.
  • Turnering og stævner: Vi går dog ud fra, at vi inden for de gældende retningslinjer for udendørs idræt uden kropskontakt sagtens kan igangsætte mindre turneringer og stævner, så længe vi selvfølgelig overholder forsamlingsforbuddet på 10 personer.

 

I de nye retningslinjer står der følgende:

 

  • Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane. Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. 

 

Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

 

  • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås

  • Klubhuse mv. kan holdes åbent for administrativt arbejde. 

 

  • Udendørs idrætter uden kropskontakt kan genoptage turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis. (F.eks. i tennis, ridning og sejlsport)

 

Du kan læse uddrag af retningslinjer fra DIF og DGI i pdf'en her. (opdateret 20. maj 2020) 

Du kan læse de samlede retningslinjer hos DIF på linket her (se især under punktet ’udendørs idræt’). Gældende er stadig forsamlingsforbud, regler om afstand, hygiejne etc.

 


 

Spørgsmål og svar om corona

 

DIF har udarbejdet en serie spørgsmål og svar, bl.a. omkring zoneinddeling. PDF'en herunder giver et godt overblik og besvarer forhåbentligt dine spørgsmål.

Læs spørgsmål & svar om corona (dateret 20. maj 2020) her (åbner pdf).

 


 

Forholdsregler for klubberne ved arrangementer i DASU-regi

 

DASU har udarbejdet en formular, som alle klubber bedes udfylde og indsende til DASU til orientering, inden aktiviteterne kan påbegyndes. Du finder formularen i Word-format her.

 
Desuden kan du hente plakat med retningslinjer for udendørsaktiviteter her. Links til øvrige plakater findes desuden i formularen herover

 


 

Husk at søge træning og andre aktiviteter hos DASU

 

Husk, at træning etc. skal søges og godkendes hos DASU som vanligt, før forsikring træder i kraft.

 

DASU anbefaler under alle omstændigheder, at man sikrer godkendelse hos de lokale myndigheder.

 


 

Yderligere information

Du finder myndighedernes råd og retningslinjer på www.coronasmitte.dk
På DIFs hjemmeside finder du en række nyheder og information om corona og idræt.

 


 

Del jeres arrangementer med DASU

Husk gerne at dele, hvis I afholder arrangementer i klubberne og på bedste vis overholder retningslinjerne. Gør DASU opmærksom på det på sociale medier ved at tage os, eller send en mail til os på dasu@dasu.dk.

 


 

Kontakt DASU

Kontakt DASU på dasu@dasu.dk i tvivlstilfælde. 

Nyheder

Icon load Indlæs flere nyheder