Om DASU

Dansk Automobil Sports Union (DASU) er hovedorganisation for al organiseret bilsport i Danmark.
Omkring 8.000 medlemmer er fordelt på ca. 100 klubber rundt omkring i landet.

Blandt DASU's aktiviteter er banesport, karting, rally, bilorientering, MRC og dragracing.
Som medlem af en klub under DASU har man ret til at få udstedt licens indenfor DASU's forskellige områder.
Det overordnede ansvar varetages af en folkevalgt bestyrelse på syv medlemmer.

Dansk Automobil Sports Union er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF), den internationale motorsportsorganisation, FIA, det internationale kartingforbund, CIK og det europæiske forbund for radiostyrede biler, EFRA.

Læs mere om DASU herunder.

 

Bank- og kontooplysninger

DASU's bank og kontonummer


Jyske Bank, København Erhverv, Vesterbrogade 9, 1780 København V
Registreringsnummer: 5032
Kontonummer: 0001240983

IBAN: DK5850320001240983
SWIFT-adresse: JYBADKKK

CVR-nummer: 21 33 71 10

DASU's formål

Dansk Automobil Sports Unions formål er:

 • at fremme og samle dansk automobilsport.
 • at virke for og støtte færdselssikkerhedsfremmende arbejde.
 • at samarbejde med andre motorsportsorganisationer og andre organisationer, der varetager fælles interesser.
 • at repræsentere automobilsporten overfor myndigheder og offentlighed.
 • at repræsentere dansk automobilsport overfor udlandet.
 • at udøve sportsmyndigheden i Danmark (Autorité Sportive Nationale (ASN)).

Medlemsfordele

Som medlem af DASU opnår du blandt meget andet disse fordele:

 • Ret til at tegne licens, så du kan deltage i de løb, DASU’s klubber arrangerer.
 • Licensen kan tegnes efter regler, som sportsudvalgene udarbejder.
 • Løbene arrangeres efter et sæt regler, sportsudvalgene udarbejder.
 • Løbene køres i gokarts og biler der lever op til bestemte krav. Dette sikres ved kontrol udført af DASU-uddannede officials.
 • Løbene planlægges, arrangeres og afvikles af officials, der er uddannet og oplært i DASU’s system til dette.
 • Løbene afvikles på baner eller hastighedsprøver, der er godkendte af DASU med den deraf følgende garanti for sikkerhed og ensartethed.
 • Løbene afvikles på baner, der er godkendte af myndighederne efter opfyldelse af nærmere krav og bestemmelser.
 • Sekretariatets medarbejdere assisterer de folkevalgte og udpegede personer i udvalg of bestyrelse og administrerer de regler for licenser, udstyr, baner og meget andet, som motorsporten afvikles efter.
 • Sekretariatets ansatte assisterer klubber og medlemmer ved ansøgning om løb, ansøgning om licens, tekniske spørgsmål etc.
 • Medlemskab af en union, der er medlem af Danmarks Idrætsforbund, FIA, CIK og EFRA.
 • Ret til at køre med om officielle mesterskaber der udskrives af nationale og internationale organisationer.
 • Ret til at tegne international licens, hvis du skal deltage i løb i udlandet.
 • Adgang til at blive uddannet official med ret til at virke i eller selv arrangere DASU-godkendte motorløb.
 • Ulykkes- og ansvarsforsikring.
 • Kommunikation til, fra og mellem bestyrelse, udvalg, klubber, officials og udøvere.
 • Hjælp til indhentning og optimering af miljøgodkendelser til baner drevet af DASU-klubber.
 • Støjberegning i forbindelse med myndighedernes krav.
 • Elitearbejde.
 • Støtte til udviklingsarbejde i klubberne til gavn for medlemmerne.
 • DASU’s medlemsblad Autosport.

 

Hertil kommer de fordele, et medlemskab af de enkelte klubber giver. De fordele er naturligvis meget forskellige fra klub til klub.

Samarbejdspartnere

Dansk Metal, www.danskmetal.dk

GF Forsikring, www.gf-forsikring.dk

Yokohama/Advan, www.yokohama.dk

Arbejdernes Landsbank, www.al-bank.dk

Alka Forsikring, www.alka.dk