Den nye struktur i DASU, som klubberne har valgt i 2022, betyder en række ændringer inden for især banesporten. Her er sporten som bekendt nu delt op i en offroad- og en asfalt-del. De to områder skal varetages af hver deres udvalg – udvalget for asfaltbanesport og udvalget for offroadbanesport.

 

Mens udvalget for offroadsporten nu er kendt (læs separat nyhed her), så mangler der endnu at blive sat navn på hele holdet inden for asfaltsporten.

 

Udvalget for asfaltbanesport vil i den nye struktur i DASU have fokus på at skabe stærke og velafviklede mesterskabsløb i sporten. Vi ser to hovedområder, der skal arbejdes på og som udgør forudsætningen for de gode mesterskabsløb, nemlig reglement (sportsligt og teknisk) og uddannelse (kører og officials).

Udviklingen af disse områder skal naturligvis ske i samarbejde med sportens interessenter, dvs. klubber, baner, promotorer og øvrige udvalg. 

 

Fra bestyrelsens side vil der i den nye struktur blive afsat ressourcer til, i samarbejde med udvalget, at udarbejde vision og strategi for asfaltbanesporten, samt deltagelse i relevante samarbejdsmøder m.v.

Den daglige drift vil blive håndteret af sekretariatet efter nærmere aftale med udvalget, og administrationen vil i det hele taget understøtte sporten og udvalget gennem hjælp til kommunikation/PR, drift, klubudvikling og talentarbejde.

 

Uffe Madsen (HMS/MG), formand 

Til at køre udvalget i stilling har bestyrelsen udpeget Uffe Madsen (HMS/MG) som formand. Uffe er tidligere medlem af bestyrelsen i DASU og har i en årrække været aktiv i både HMS og MG Car Club Denmark

 

Troels Koch Nielsen (HMS)

Troels Koch Nielsen har selv været aktiv kører, har juridisk kompetence fra sit daglige virke som advokat og fungerer som dommer ved baneløb. Troels bor i Rødovre og er 57 år gammel. 

 

Lise Steffensen (AAS)

Lise Steffensen er selv aktiv kører, uddannet ingeniør og er skarp på teknik og forståelse af reglementer. Lise er 41 år gammel og bosat på Djursland. 

 

Morten Haahr Vorsaa (SMOK)

Morten Haahr Vorsaa fra SMOK arbejder til dagligt som sælger og er af mange aktive kendt fra sit virke som løbsleder på Ring Djursland. Morten er 35 år og fra Hjortshøj.