Tina Bang Jørgensen udtræder af kartingudvalget pr. dags dato af personlige årsager. 

DASU vil gerne sige stor tak til Tina for indsatsen i det forgangne år.