Vi er nu midt i motorsportssæsonen 2023, og det er ved at være den tid, hvor vi også skal minde om reglementsarbejdet for den (de) kommende sæsoner.

 

Særligt væsentligt er det for udvalgene at melde ud til klubber og aktive, hvis der er større ændringer. Omvendt skal ændringsforslag også være udvalgene i hænde i så god tid som muligt.

 

Vi opfordrer til, at reglementer udarbejdes for flere år ad gangen og derfor ikke nødvendigvis skal opdateres hvert år. 

 

Fristerne finder du i reglement 1, 11.311. Følgende tidsplan står i administrativt cirkulære I22 Tidsfrister for reglementer:

 

  • Primo august: Evaluering af 1. halvdel af sæson.
  • Medio august:  Ændringsforslag skal være udvalgene i hænde 15/8. 
  • Medio august: Information vedr. større planlagte ændringer til næste års reglement. Offentliggøres i Autosport, dasu.dk, nyhedsbrev osv. 
  • Primo/medio september: Sportsudvalgene afholder dialogmøde med klubberne, såfremt der er væsentlige ændringer. 
  • oktober: Offentliggørelse af tekst vedr. ændringer og høringsfrist for klubberne indtil 15. oktober 
  • 15. november:  Udgivelse af reglementer for det kommende år. 

 

Se adm. cirkulære I22 her.

Blanket til ændringsforslag til reglementer (Word) (ligger under klubservice).