I slutningen af 2023 afviklede DASU regionsfinaler for deltagerne i kartingslalom, skills og samarbejde - forløbet og finalerne er nu evalueret og fortsætter med uforandret styrke i 2024.

Det er konklusionen efter et evalueringsmøde mellem DASU og de deltagende erhvervsskoler. TEC-skolerne fra Gladsaxe, Ballerup og Hvidovre, EUC Nordvestsjælland og Syddansk Erhvervsskole bakker alle op om serien i 2024.

I evalueringen lyder det blandt andet, at "man over en bred kam, er glad for konceptet, som på de enkelte skoler tilpasses rammerne. Eleverne udviser stor opbakning til dagen, om end enkelte uddannelsesretninger har tendens til at sive".

I 2024 kommer Kartingslalom, skills og samarbejde således til at blive gentaget i løbet af året på skolerne uden assistance - eller med beskeden indblanding fra DASU. 

Samtidig er det besluttet, at finalen skal rykkes frem i kalenderen for - forhåbentligt - at sikre bedre vejr. Finalen bliver igen afviklet på Rødby Karting Ring, denne gang dog i uge 40. 

Desuden vil DASU assistere med brobygningsforløb for skolerne i foråret for at hjælpe med at gøre opmærksom på uddannelsesstederne.

Læs mere om Kartingslalom, skills og samarbejde her.

Kartingslalom, skills og samarbejde er støttet af Tietgenfonden.

Vil du vide mere, kontakt da 

Mikkel Bøyesen

Udviklingschef

Mobil: +45 29824107

Mail: mb@dasu.dk