DASU søger udviklingsorienteret talent- og elitechef til at stå i spidsen for unionens talent- og elitearbejde.

 

Brænder du for at skabe resultater inden for motorsporten ved at afsøge den nyeste viden på området, opbygge samarbejdsrelationer på tværs af klubber og interessenter samt skabe motiverende rammer omkring talenterne, er det måske dig, der er vores nye talent- og elitechef?

 

Dansk Automobil Sports Union har de seneste mange år været igennem en resultatmæssig rivende udvikling og nu ønsker vi at sætte ekstra skub i udviklingen af nye talenter i sporten for dermed sikre en kontinuerlig udvikling af nye racerkørere til den absolutte topelite i motorsporten.

 

Vi søger derfor en person, der kan realisere ambitionerne i vores talent- og elitevision 2025, samt gennemføre de aftalte indsatser i masterplanen med Team Danmark.

 

Ansvar og arbejdsopgaver:
Som talent- og elitechef vil du blive ansvarlig for at:

 • fremme gode og sunde talentudviklingsmiljøer i udvalgte kartingklubber
 • udtage kørere til DASUs talenttrup, inkl. sparring og rådgivning af disse
 • styrke vidensbaseret og datadrevet talentudvikling (forskning og innovation)
 • etablere grunduddannelser for karting- og banesportstalenter
 • afvikle træningslejre for de indplacerede talenter
 • sikre god overgang for talenter fra Niveau 3 til Niveau 2 til Niveau 1
 • tiltrække ekstra finansiering til støtte for talentudviklingen
 • fastholde og udbygge samarbejdet med Team Danmark
 • fastholde og udbygge samarbejdet med internationale racingteams og videnspersoner
 • Udbygge samarbejdet med relevante fagudvalg i DASU
 • Udbygge kontakten med FIA og andre udenlandske samarbejdspartnere
 • Udbygge værdien af talent- og elitearbejdet i motorsporten.

 

Personprofil:

Du har en udpræget evne til at skabe samarbejde og fremdrift, og du evner både at engagere dig i unge mennesker og sætte en dagsorden. Du kan lytte og skabe et rum, hvor andre får plads til at blive hørt. Du arbejder professionelt, og du kan sætte dig ind i, hvad der motiverer ansatte, frivillige og talenter til at gøre en indsats for sporten.
Du skal kunne begå dig i en demokratisk medlemsorienteret organisation som DASU.

 

Talent- og elitechefen forventes at være tæt på de indplacerede atleter og trænere og deltage med en koordinerende og styrende rolle i en række træningsaktiviteter i ind- og udland. Han eller hun vil også have til opgave at styrke den kommercielle indsats omkring motorsporten og udvikle samarbejdet med sponsorer.

Talent- og elitechefen skal kunne fungere som neutral sparringspartner for udøvere såvel som interessenter. Han eller hun vil være et naturligt kontaktpunkt for mange af sportens interessenter (promotorer, sportsudvalg, klubber, teams, managers, trænere etc.), såvel som udøvere.

 

Kompetenceprofil:
Vi søger en talent- og elitechef, der kommer med flere af nedenstående kompetencer:

 • Erfaring med talent- og elitearbejde fra relevant organisation
 • Stor viden og kendskab til national og international motorsport
 • Relevant netværk indenfor national og international motorsport
 • Erfaring med budgettering, regnskabsrapportering og økonomistyring
 • Evne til at organisere og planlægge efter konkrete målsætninger
 • Gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner
 • God indlevelsesevne
 • Netværksskabende og dialogsøgende
 • Opsøgende i forhold til ny viden inden for performance og sport
 • Evne til at afdække og opsøge kommercielle muligheder
 • Internationalt udsyn

 

Om talent- og elitearbejdet i DASU

Vores vigtigste samarbejdspartner på talent- og eliteområdet er Team Danmark. DASU er klassificeret som støtteberettiget forbund i Team Danmark-regi. Talent- og elitechefen varetager kontakten og samarbejdet med disse og er ansvarlig for rammer og målsætninger for talent- og elitearbejdet.
Politisk og organisatorisk er talent- og elitearbejdet forankret i DASUs eliteudvalg.

 

Praktiske informationer

Arbejdssted: Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, Brøndby.

 

Ansøgningsfrist: onsdag den 22. marts 2023 klokken 12.00.

Ansøgning samt cv sendes til generalsekretær Ture Hansen: tmh@dasu.dk

 

Der afholdes samtaler fra den 27. marts 2023

 

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2023.

 

Om DASU

 

Dansk Automobil Sports Union (DASU) er kåret som Årets specialforbund 2022, og vi bor sammen med størstedelen af de danske sportsforbund i spændende rammer i Idrættens Hus.

 

DASU er hovedorganisation for al organiseret motorsport i Danmark. Omkring 8.000 medlemmer er fordelt på ca. 90 klubber rundt omkring i landet.

 

Blandt vores aktiviteter er banesport, karting, rally, bilorientering, MRC (fjernstyrede biler), e-sport og dragracing. Som medlem af en klub under DASU har man ret til at få udstedt licens indenfor DASUs forskellige områder. Det overordnede ansvar varetages af en folkevalgt bestyrelse på syv medlemmer.

 

Dansk Automobil Sports Union er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF), den internationale motorsportsorganisation, FIA, det internationale kartingforbund, CIK og det europæiske forbund for radiostyrede biler, EFRA.