Sportslige og tekniske reglementer for offroad forsinkes ca. en måned, da der i år har været en del justeringer på tværs af reglementer og klasser – eksempelvis et reglement for folkerace, der er gennemskrevet totalt, regler om køretid, som har været ønsket af kørerforeninger og dermed de aktive, og som klubberne også er informeret om tidligere og har godkendt. Desuden skal enkelte reglementer tilpasses internationale reglementer.

For alle reglementerne gælder det lempelser eller mindre tilretninger, så i princippet kan alle biler og karts, der har kørt i 2023, uden videre også deltage i 2024.

Reglementerne sendes til høring hos offroadklubber og klasserepræsentanter inden for nærmeste fremtid.

Reglementerne kan findes her for de sportsliges vedkommende og her for de tekniske reglementer, når de udgives.