På Vejsportsudvalgets møde den 27/9-2022 besluttede vi, at tage initiativ til en aktivitet i 2023, som skal forsøge at fremme deltagelsen i bilorienteringsløb.

For år tilbage har der været afholdt lignende arrangementer, med henblik på at hverve nye deltagere. Disse arrangementer har i og for sig været gode nok, men deltagelsen har ikke været for god.

Ifølge klubberne har det største problem været, at det har været svært for dem, at forfatte og distribuere pressemateriale, og i det hele taget fået markedsført arrangementerne godt nok.

Vejsportsudvalget har derfor besluttet at hjælpe klubberne med disse ting, imod at klubberne deltager aktivt i aktiviteterne, og ligeledes i forberedelserne.

Målsætningen er at øge deltagerantallet i O-løb med 10% i 2023 og yderligere 5% i 2024.

Datoen er Kristi Himmelfartsdag, den 18. maj 2023, hvor der også afholdes Classic Day. Arrangementet kan måske med fordel kombineres, således deltagere har mulighed for at prøve begge dele.

 

Udvalget tilbyder:

  • Pressedækning af Bil O-dag i klubbernes lokale aviser
  • Udfærdigelse af foldere, som klubberne fordeler hos autoforhandlere, autoudstyrsforretninger, O-løbs Klubber (løbende), ”voksenskoler” så som teknisk skole, teknikum m.v.
  • Powerpoint præsentation til brug ved hvervearrangementet

 

Klubberne sørger for:

  • Omdeling af foldere
  • Afholdelse af instruktion og fremstilling af et lille prøveløb.

 

Senere opfølgning på deltagerne, og tilrettelægge yderligere træningsløb, evt. sammen med naboklubber.

Tilmelding til arrangementet kan ske til ulrik.hejl@gmail.com inden 19. februar 2023.

Det er udvalgets overbevisning, at denne aktivitet vil kunne tilføre medlemmer og deltagere, hvis vi alle gør et seriøst stykke arbejde.

Venlig hilsen

På vegne af Vejsportsudvalget

Ulrik Hejl