VU har afholdt møde 4-2021, og du kan nu læse referatet her på dasu.dk.

Sammen med referatet finder du også de planlagte ændringer for vejsportens reglementer til 2022. VU beder om at modtage kommentarer til ændringerne hurtigst muligt.

Læs referat 4 samt bilaget med de planlagte ændringer her.