Bekendtgørelse om afvikling af idrætsarrangementer m.v. som led i håndtering af covid-19, BEK nr 1313 af 08/09/2020, åbner som omtalt i vores nyhedsbrev 4/9 op for at der kan være mere end 500 personer til stede samtidig ved idrætsarrangementer.

 

Endnu er retningslinjerne fra DIF ikke på plads, men med bekendtgørelsen og den foreløbige skabelon til sundshedsplan kan klubberne under DASU nu begynde at forberede baneanlæg og planlægningen.

 

Som udgangspunkt skal skabelonen være udfyldt 14 dage før et arrangement og forevises på forlangende af myndigheder. Dette er der dog lempet på her i den indledende fase af denne åbning af idrætten.

 

Du finder bekendtgørelsen her.

 

Den foreløbige skabelon finder du her (dokument).

 

Opfordring til arrangørerne fra DIF.

 

Vi håber at have DIFs retningslinjer og den endelige skabelon primo uge 38.

 

Kommuner undtaget for denne ordning findes også i bekendtgørelsen herover.

 

Foto: Det bliver ikke helt så tæt som her ved DTC-finale på FDM Jyllandsringen, men der er nu åbnet op for publikum.