I nat kom retningslinjerne for den genåbning, der træder i kraft idag. Hent dem her. 

De nye retningslinjer er netop kommet fra Kulturministeriet. De træder i kraft i dag, fredag den 21. maj. 

Fra fredag den 21. maj 2021 ændres coronapas-ordningen, så foreningslivet fremover kun er forpligtet til at tage stikprøver én gang i døgnet. Stikprøvekontrollen bygger på tillid til, at det enkelte voksne medlem sørger for at have et gyldigt coronapas før idrætsaktiviteten. 

Fra fredag den 21. maj gælder følgende:

Udendørs idræt:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.
 • Der er mulighed for større motionsstævner
 • Der er åbnet op for siddende publikum
 • Motorsport er (igen) nævnt i stævner med betydelig geografisk spredning.

Indendørs idræt:

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.

Regler for coronapas ved indendørs idræt:

 • Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs idræt. 
 • Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
 • Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas. Der skal foretages kontrol for hver facilitet. 

Reglerne for, hvornår et coronapas er gyldigt, er ændret til følgende:

 • Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) 
  eller
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis). 

Hent retningslinjerne pr. 21. maj 2021 her

Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv samt udendørs aktiviteter

Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter

Retningslinjer for kulturproduktioner og kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum

Orientering om ændringer i regler vedr. coronapas pr. 21.5.2021

Se også på vores side om Covid-19