Resultatet af afstemningen om vedtægternes §12 (valg til sportsudvalg) endte med at klubberne stemte for ændringen. Samtidig stemte klubberne også for, at der indføres en ’nødbremse’ i vedtægterne (se forslag, indkaldelse etc. på dasu.dk under klubservice her).

Forslaget går i al sin enkelhed ud på, at medlemmerne af sportsudvalgene fra 1. januar 2023 udpeges af bestyrelsen, jf. bilag 1 ”Forslag til vedtægtsændring”.

De nuværende sportsudvalg vil blive siddende indtil 31.12.2022. Bestyrelsen vil frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i november 2022 arbejde med den langsigtede strategi for de respektive sportsgrene samt kompetenceafklaring og personprofiler og forventer at kunne præsentere de nye sportsudvalg på mødet i november.

Baggrund for ændringerne

Bestyrelsen har, for kunne varetage det ansvar klubberne har pålagt os, brug for et større politisk råderum til at kunne sætte de rette personer i de rette positioner i organisationen.

Det overordnede formål med ændringen er at sikre DASUs fremtidige overlevelse og udvikling, samtidigt med at der i hele organisationen arbejdes for at skabe merværdi for klubberne og medlemmer. Udvalg, bestyrelse og sekretariat skal understøtte og supportere klubbernes arbejde med motorsport i Danmark. Det skal bl.a. ske ved at facilitere samarbejdende netværk i de respektive sportsgrene og ved at der gives plads til kreativitet, initiativ og udvikling i klubberne.

Ændringen vil samtidigt skabe en langt tydeligere adskillelse mellem det politiske, faglige og administrative niveau i unionen, så de interne ansvars- og arbejdsområder i organisationen er klart defineret. Bestyrelsen fastsætter de politiske og strategiske mål for DASU, udvalgene besidder (sports-)fagligheden og er i stand til at rådgive og supportere klubberne og organisationen i forhold til den fremtidige udvikling på relevante områder. Mens sekretariatet bistår klubberne med service og support.

Forslaget bygger videre på tankerne fra ”Motorsportsplatformen DASU” og har i særlig grad fokus på klubbernes rolle som det helt centrale omdrejningspunkt for sporten og unionen.

Der vil blive udarbejdet stillingsopslag, der dækker udvalgenes ansvarsområder i forhold til strategien, og alle klubber har mulighed for at indstille personer.

”Vi går ind til denne opgave med det klare formål at få dette til at virke i samarbejde med klubberne. Det er i bund og grund et oplæg til et bedre samarbejde. Lad os få DASU til at blive det bedste, det kan blive.  Det er en stor opgave frem mod næste repræsentantskabsmøde at kunne præsentere, om ikke de fulde udvalg, så store dele af det. Til de nuværende sportsudvalg, fortsæt det gode arbejde, lad os forblive i tæt kontakt,” siger Henrik Møller-Nielsen, formand i DASU.

 

Referat fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kan ses på dasu.dk snarest.