Repræsentantskabsmøde 2022 afholdes lørdag den 19. november 2022 på Sportshotel Vejen. Der vil være indskrivning kl. 11.30.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DASUs sekretariat i hænde senest lørdag den 22. oktober 2022.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmøde kan kun fremsættes af klubber og et flertal i DASUs bestyrelse.

Forslagene opstilles i spalter, så man kan se gammel tekst og forslag til ny tekst og skal være opdelt for hhv. vedtægter og reglement 1. 

Vi minder om, at retten for en klub til at stemme på repræsentantskabsmødet er betinget af, at klubben ikke står i restance til unionen samt har opfyldt rettidig indberetningspligt overfor Danmarks Idræts Forbund.

 

Yderligere information, forslag etc. vil blive lagt på siden om repræsentantskabsmøde her løbende.