Repræsentantskabsmøde 2021 afholdes lørdag den 20. november 2021 i Idrættens Hus, Brøndby.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DASUs sekretariat i hænde senest lørdag den 23. oktober 2021.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmøde kan kun fremsættes af klubber og et flertal i DASU’s bestyrelse.
 
Forslagene opstilles i spalter således at man kan se gammel tekst og forslag til ny tekst og skal være opdelt for hhv. vedtægter og reglement1
 
Der erindres om at retten for en klub til at stemme på repræsentantskabsmødet er betinget af, at klubben ikke står i restance til unionen samt har opfyldt rettidig indberetningspligt overfor Danmarks Idræts Forbund.

Se også nyhed om priser og hædersbevisninger her.