Referat KU-møde 1-23

22. Februar klokken 17:00, Fjelsted Skovkro

Deltagere Peter Thornemann, Tina Bang Jørgensen samt Alex Stubberup Frederichsen.

Referent Alex Stubberup Frederichsen

 1. Sidste referat
  Ingen kommentarer til offentliggjorte.
 2. Velkommen til nye KU-medlemmer
  Første møde i det nye, udpegede udvalg.
 3. Konstituering
  Se bilag 1.
  Allan Spicker er udpeget til disciplinærudvalget.
  Peter Dyhr er kursus/uddannelsesansvarlig.
 4. SU møde
  Der blev diskuteret fremtidig formål/struktur for møderne. KU kommer senere med et oplæg.
 5. Kurser
  Dommerseminar blev afviklet i starten af februar og de øvrige DASU-kurser afvikles den sidste weekend af februar/første weekend i marts.
 6. Dommere 2023
  KU har besluttet at der skal påsættes dommere til DM, DKL, Ungdomscup, Rotax Challenge samt SM og Jydecup.

Carl Martin Gabe er godkendt/nyudnævnt som dommer.

 1. Promotoraftaler
  Rotax promotoraftalen er blevet forlænget, der er lagt op til et tættere samarbejde, idet blandt andet nummersystemet er integreret i DASUs kartregister og tilmelding også kommer til at gå igennem DASUs kalender/anmeldelsessystem.

Rok-promotoren har valgt ikke at forlænge aftalen.

 1. Reglement 2023
  Cirkulæret og motorreglementer for 60cc samt den tekniske håndbog er opdateret.

Der udgives rettelsesblad omkring efterdæmper på 100cc, som ændres fra ”OK” til ”OK eller OK-Junior”.

Der udgives rettelsesblad omkring parc fermé efter sidste heat.

CIK har ændret på numrene på appendix, således brændstof nu er beskrevet i nummer 6 i stedet for nummer 6.

Rettelsesblad kan ses her under reglement 6.

 1. Præcisering af topvolumen Micro 60

Uddrag af CIK technical regulation:
“The shape of the combustion chamber and the squish band must correspond to TD n° 3.3 and be verifiable with a CIK-FIA template.”

 

Det betyder således at topstykkets forbrændingskammer skal forblive standard og kontrolleres med de af fabrikken leverede skabeloner(lære).


Det betyder også at for at opnå den foreskrevne topvolumen (8cc) skal der benyttes sims med en huldiameter på min. 42 mm, således at en sims ikke vil ændre på squish båndet eller forbrændingskammeret.

 

 

Bilag 1

Formand

Peter Thornemann (PT)

Næstformand

Tina Bang Jørgensen (TBJ)

Kontakt til promotorer

Peter Thornemann (PT)

Banesyn Øst

Opgaven forventes at overgå til sikkerhedsudvalget, i overgangsperioden fordeles banesyn imellem udvalgets medlemmer.

Banesyn Vest

Budgetansvarlig

Peter Thornemann (PT)

Dommerrapporter og Løbslederrapporter

Alex Stubberup Frederichsen (ASF) samt Tina Bang Jørgensen (TBJ)

DKL kontaktperson

Peter Thornemann (PT)

Kalenderansvarlig

Alex Stubberup Frederichsen (ASF)

Kontakt til Eliteudvalget

Tina Bang Jørgensen (TBJ)

Kontakt til FIA/CIK

Peter Thornemann (PT)

Licensansøgninger

Peter Thornemann (PT)

Godkende tillægsregler/Løbsansøgninger

Sekretariatet, Alex Stubberup Frederichsen (ASF)

Reglementsansvarlig

Alex Stubberup Frederichsen (ASF)

Dommerkoordinator

Sekretariatet

 

 Referatet kan som vanlig også ses under karting.