Referat fra møde med MRC-klubformænd onsdag d. 8. marts 2023 kl. 19:30 – 21:00

 

Deltagere:

Steen Jeffers, formand MRC-udvalget

Glenn Knøfler, MRC-udvalget

Christian Poulsen, MRC-udvalget og SKBRC

Claus Håndstad, HRCR

Ralph Lorentzen, GRC

Dan Jensen, GRCC

Henrik Bülow Andersen, MMRC

Johnni Hansen og Jørgen Jensen, NMRC

Kim Nygaard, IMK

Ulrich Rasmussen, ORCM

Ikke repræsenteret:

BRC                                     ENC RC

FOM                                    JRCK

KAC                                     KIF

KRCR                                  RCT

RCCS                                  SOS
VMR

 

Glenn Knøfler blev budt velkommen som nyt medlem af MRC-udvalget.

Før den egentlige dagsorden fremlagde Steen det, som kun kan opfattes som en mistillidserklæring fra SOS til MRC-udvalget og deres arbejde. Ligeledes blev svaret fra MRC-udvalget også gennemgået. Derefter spurgte Steen de fremmødte klubber, om de delte holdningen fra SOS, for i så fald ville MRC-udvalget trække sig tilbage og bede DASU om at udpege et nyt udvalg.

Ingen af de fremmødte klubber kunne genkende det fremsatte og erklærede deres støtte til MRC-udvalget.

Steen takkede på vegne af MRC-udvalget for støtten.

Agenda:

1. Ny reglementsstruktur.

a) Vores reglement er gennem årene blevet svært at finde rundt i. Derfor vil det være på plads at gøre det mere overskueligt og evt. flytte de afsnit, der er klassespecifikke, over i klassereglementerne.

b) Steen viste det første forsøg på, hvordan det kan gøres. Men pointerede, at arbejdet kræver medvirken fra specielt dommer/løbslederkredsen, ligesom det kræver at klubberne også synes om ideen.

  1. Ralph har tilbudt sin hjælp til arbejdet.
  2. Klubberne er enige i, at reglementet trænger til en fornyelse. Der kom mange gode forslag til forbedringer som bliver taget med i arbejdet. Bl.a. var det et ønske at løbsopsætningen for de enkelte klasser kommer med for at lette arbejdet for løbslederen. Det kan suppleres med skærmdumps. Ralph nævnte vigtigheden i, at alle bruger ens klassebetegnelser, hvilket ikke sker i dag og giver løbslederen problemer ved opsætning. Christian fortalte, at MRC-udvalget har bedt DASU om at fjerne muligheden for at tilmelde sig uden at være medlem af en klub. Mogens Høj har fået det med tilbage efter sidste møde i MRC-udvalget.

2. Status på landsholdtrøjer.

Steen fortalte at der er indkøbt landsholdstrøjer til alle deltagere i EM/VM. Trøjerne er grå med DASU-logo på højre bryst, dannebrog på venstre bryst og DENMARK på ryggen.

3. Dommer-løbslederseminar. Fastsættelse af ny dato.

Christian beklagede, at det var nødvendigt at udsætte dommer-løbslederseminaret. Men der var simpelthen for få tilmeldte til at det fagligt og økonomiske var forsvarligt at gennemføre.

Der var enighed om nødvendigheden med flere med dommer-løbsleder uddannelserne. Derfor vil Christian finde en ny dato omkring september, når udendørssæsonen er afsluttet.

4. MRC-udvalget møder med klubbestyrelser.

MRC-udvalget vil gerne ud om mødes med klubbernes bestyrelser. Det vil give mulighed for at høre om de lokale aktiviteter, succeser og problemer.

MRC-udvalget opfordrer klubberne til at invitere MRC-udvalget, når det passer ind i klubbestyrelsens arbejde.

Samtidig vil MRC-udvalget også forsøge at lave en besøgsvirksomhed ved DM-løb. Selvom udvalgets medlemmer alle er aktive kørere, er der klasser, der ikke får besøg. Det vil vi gerne rette op på.

5. Eventuelt 

a) Steen opfordrede endnu en gang klubberne til at få deres kluboplysninger i DASUs CRM rettet. I dag er der flere klubber, der har en formand anført, der er udskiftet for flere år siden, eller har forladt klubben. Det gør at nogen klubber ikke modtager indkaldelser til møder. Det har også været tilfældet ved de to møder i denne uge. Anne i DASUs sekretariat vil gerne hjælpe og det samme vil Steen.

b) Claus Håndstad opfordrer til at løbskalenderen bliver bedre fordelt på begge sider af sommerferien. 

I den grad det kan lade sig gøre, vil der blive taget hensyn til det i fremtiden.

c) Ulrich ønsker en samlet oversigt over startgebyrer for deltagerne i de enkelte klasser. Af DASU ADM CIR F1. afsnit B.5 fremgår afgiften pr. deltager til DASU. Den er på kr. 20,00, der trækkes fra startgebyret.

  1. Følgende startgebyrer blev besluttet:

Klasse

m. årslicens

u. årslicens

1/6 Offroad, 1/5 LS Onroad, 1/10 IC Track, 1/8 IC Track og 1/8 GTE8

220,00

250,00

1/8 Offroad og 1/10 el Onroad

200,00

230,00

 

6. Næste møde.

Onsdag d. 07. juni kl. 1930 – 2100 på Google Meet.