Referat af HU møde 1-2023                                                                  Brøndby den 25. januar 2023

 


Tilstede: Ulrik Weiss, Thomas Bakke, Per Planthin, Peer Houg, Lars Jensen, Søren Duun
Referent: Søren Duun

1  Farvel og Velkommen til henholdsvis Ulrik Weiss og Thomas Bakke
Ulrik Stopper pr d.d. som medlem af HU. Vi siger tak for samarbejdet som har været rigtig godt.
Thomas indtræder d.d. Thomas har deltaget i HU-møder ved reglementsbehandlingerne i tidligere år.
Vi glæder os til samarbejdet fremover.

2  Kommissorium 2023
Vi har besluttet pr mail at fortsætte med kommissoriet som foreslået af bestyrelsen. Det kvitterer vi for her.

3  Bindende svar og dispensationsansøgninger.

3.1 Uffe Madsen HMS vedr. rallysyn (Peer)
Tekst sendes til godkendelse i RU og TU når udvalgene er etableret:
Vejledning for kørere og teknisk kontrol ved Historisk Rally og Hillclimb
Vedrørende rallysyn og påklæbede motorsportsplader samt almindeligt færdselstyrelsessyn og nummerplader. 
Bil på almindelige plader:
1- Hvis en bil er godkendt ved færdselsstyrelsens syn som den fremstår ved teknisk kontrol, så kan den deltage.
2- Hvis en bil er godkendt med konstruktive ændringer (det skal stå på registreringsattesten) ved færdselsstyrelsens syn som den fremstår ved teknisk kontrol, så kan den deltage.
3- Hvis bilen er rallysynet og der fremvises et gyldigt godkendelsesblad for rallysyn og en registreringsattest hvorpå der står godkendt til motorsport, så kan den deltage. 

Der kan stå i det sportslige eller det tekniske reglement gældende for løbet, at deltagerbiler skal være rallysynet, og så er 1 og 2 ude af kraft.  

Bil på motorsportsplader (klistermærker):
1-Hvis en bil er godkendt ved et DASU rallysynssted og der fremvises et gyldigt godkendelsesblad for rallysyn og den også er synet ved et efterfølgende færdselsstyrelsessyn, så der kan fremvises en synsrapport hvorpå der står godkendt til motorsport, så kan den deltage.

Der kan stå i det sportslige eller det tekniske reglement gældende for løbet at deltagerbiler ikke må være rallysynede, og så er det naturligvis ikke muligt at deltage.

 

 

 

 

3.2 Ulrich Andersen vedr. Millington-motor i  TC-GT dispensationsansøgning
Per giver en fyldestgørende udredning og vil efterfølgende sende en skriftlig redegørelse.
Se dokumenter på henvendelsen
Ulrich meddeles derefter afslag.

4  Tilrettelæggelse af historisk Årsmøde 02.02.23
Hvem skal vi invitere internt i DASU ?
Klasserepræsentanter, sportsudvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlem, tekniske kontrollanter og dommere med hist/YT som område.

Strukturen: fællesmøde – 3 delmøder – fælles afslutning

Peer: rally/hillclimb
Regler for rallysyn
Uffe om Sæsonen.
Periode K rally og hillclimb

Per : bane.
Gennemgang af nationale undtagelser
Årets udfordring med FIA bulletin fra 71 vedr vægte

Lars: youngtimer

Søren/Thomas: i starten og efter gruppemøderne HTP, NHTP,NAT, YT, TC-GT, hvordan skal vognbøgerne se ud ?
Nationale/Internationale årgangsbegrænsninger, TY, TC-GT og HIST.

 

Referat kan også læses under HU her