Rallyudvalget præciserer Motorstyrelsens regler for anvendelse af prøvemærker til motorløb.

Hvis disse regler ikke overholdes, kan bilen IKKE godkendes ved teknisk kontrol og vil blive nægtet start.

Motorstyrelsen kan udlevere et prøvemærke (selvklæbende plastfolie) til en fysisk eller juridisk person til kørsel som nævnt i KØREGL §§ 7 b, 7 c og 7 d, stk. 1.

Motorstyrelsen kan desuden tillade brug af prøvemærker til kørsel med:

Et køretøj, der anvendes i arrangerede motorløb på baner eller ruter, der er godkendt af politiet, til kørsel mellem disse baner eller ruter. Køretøjet skal inden for de sidste 2 år være godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer med dispensation for biler eller motorcykler beregnet til motorløb. Prøvemærket udleveres til den, der skal deltage i motorløbet, og som dokumenterer, at kravene er opfyldt. 

Motorstyrelsen udsteder en tilladelse til brug af et prøvemærke med oplysning om formålet med og vilkår for brugen. Tilladelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.

Motorstyrelsen tegner en ansvarsforsikring for brug af prøvemærker i EU/EØS-stater, men ikke Færøerne og Grønland. Skatteministeren kan fastsætte regler for, hvordan prøvemærker udformes, udskrives og udleveres samt for antal og fastgørelse af prøvemærkerne

Et prøvemærke er af selvklæbende plastfolie. På prøvemærket er der angivet et løbenummer og prøvemærkets gyldighedsperiode.

  • Størrelse 105 × 297mm
  • Tegnhøjde 37mm

Et prøvemærke udleveres tidligst 14 dage før gyldighedsperiodens begyndelse.

Registreringsbekendtgørelsen §§ 69-71om bl.a. antal og placering af nummerplader gælder også for anvendelse af prøvemærker. Dog gælder registreringsbekendtgørelsens § 70, stk. 3, om fastskruning af nummerplader ikke for prøvemærker. § 70. Nummerpladen monteres uden på køretøjet og således, at nummerpladen er synlig og let læselig foran og bag på køretøjet..Stk. 2. Nummerpladen monteres i en lodret eller næsten lodret stilling og i et plan, der er vinkelret på køretøjets længdeakse.

 

Størrelser og illustration skal overholdes DET ER IKKE TILLADT AT BESKÆRE PRØVENUMMERPLADEN