Ved det årlige repræsentantskabsmøde blev der uddelt hæderstegn og priser, herunder årets dommer. 

 

DASU-hæderstegn i bronze


Hans Jørgen Andersen (AAS)


Hans Jørgen har gennem 43 år (!) administreret klubbens økonomi på en sådan måde, at AAS i dag har en sund base for vores aktiviteter. Dette har krævet både held og dygtighed, og det er til tider, vil nogle synes, foregået med en vis skarphed over for økonomiske påfund i foreningen. Derfor modtager du DASU’s hæderstegn i bronze.

 

Karsten Ersted (MNJ)


Karsten, du yder en stor indsats på alle offroadbaner i Danmark. Du udviser altid stort engage-ment og har meget svært ved at sige nej når nogen beder om hjælp. Altid omgængelig og altid vel forberedt til løbene. Skulle der ske ændringer i opgaverne, er du omstillingsparat og i standtil at bestride mange poster, lige fra starter til ryttergårdschef. Derfor modtager du DASU’s hæderstegn i bronze.

 

Karina & Robert Jensen (FSAS)


Karina og Robert ”Raketten” Jensen har begge været aktive i 25 år som bestyrelsesmedlemmer, løbsledere, teknisk delegerede etc. I har tilsammen lagt en uvurderlig indsats i klubben. Robert er tilmed et godt forbillede for alle de unge mennesker; er lidt af en opfinder og lærergerne fra sig både om teori og praksis vedr. race. Samtidig er i begge rolige og behagelige at omgås, og er der altid til at støtte op om klubben. Derfor modtager I DASU’s hæderstegn i bronze.

(Jonas Kristensen, formand FSAS, modtog prisen)

 

Årets dommer


Nicolai Nielsen (FOM)


Nicolai Nielsen har gennem de sidste par år været den, der næsten ene mand har båret dommer og løbsleder funktionerne ved MRC-løbene. Uden Nicolai havde MRC-løbene haft meget svært ved at blive gennemført. Derfor modtager han vandrepokalen som Årets Dommer. Med æren følger et rejselegat på kr. 5.000 til en motorsportsrejse efter eget valg.
 

Gøsta Bøies mindepokal


Christian Damgaard Jensen (DRKDK)


Christian modtager Gøsta Bøies mindepokal for sit engagement i streetrace over hele landet og mange ture til USA, hvor han har deltaget i flere løb og repræsenteret Danmark.  

 

Årets klub


Automobil Sports Klubben Hedeland (ASKH)


ASK Hedeland er DASU’s største klub, og klubben med flest licenser. De har i år haft fremgang på 25 %, hvilket er imponerende for en så stor klub. Klubben har været med til at gå forrest i Gå til gokart-konceptet, de arrangerer den populære, årlige træning i Klippan i Sverige, de afvikler DSK, CHGP, nu igen DM-rally og har taget initiativ til DASU-mesterskab i elgokart. Derfor vælges ASKH til årets klub.  


Schønwandts mindepokal


Schønwandts Mindepokal har til formål at minde om Anne-Lise og Detlev Schønwandts mangeårige og enestående organisatoriske indsats for automobilsporten, samt at hædre medlemmer af DASU, der har udført og stadig udfører et bemærkelsesværdigt arbejde på det organisatoriske område inden for rallysporten. Pokalen tildeles i år:

 

Henriette Juel Bruhn, Viking Auto Sport (VAS)  


Henriette har i flere år gjort en forskel på klubrallyfronten. Hun afvikler et utal af små løb, som de unge kan køre for små midler. Samtidig afholder hun kurser, der gør de nemt for nye i sporten.  I de senere år har hun været primus motor for Metal Rally, hvor hun rejser rundt til de forskellige metalskoler i landet for at få unge til at dyrke motorsport. Ud over selv at være aktiv i klubrally er hun ofte official til rally, senest til DM-rally på Sjælland samt i Jylland.