Her er oversigt over priser og hædersbevisninger, der uddeles i forbindelse med DASU Repræsentantskabsmøde 19. november 2022:

 

Hæderstegn

Dansk Automobil Sports Unions Hæderstegn er indstiftet for at hædre personer, der gennem længere tid har udført et anerkendelsesværdigt arbejde for unionen, eller som på anden måde har ydet en indsats til gavn for automobilsporten som helhed.

Hæderstegnet uddeles i guld, sølv eller bronze.

Hæderstegn i guld kan tildeles personer, der gennem en lang årrække har ydet en helt ekstraordinær indsats som leder på landsplan eller gennem internationalt arbejde.
Denne tildeling tilegnes den helt sublime indsats.

Hæderstegn i sølv kan tildeles personer, der gennem en længere årrække har ydet en stor og banebrydende indsats som leder på lands- eller klubplan.

Hæderstegn i bronze kan tildeles personer, der har ydet en mangeårig indsats på klub-, official- eller medhjælperniveau.

 

Hæderstegn uddeles af bestyrelsen på baggrund af indstillinger fra klubber, sportsudvalg eller bestyrelsesmedlemmer.

Frist for indsendelse: 15.oktober 2022.

 

Årets frivillig

Indstillinger til ovenstående kan ske af klubber, sportsudvalg og bestyrelsesmedlemmer.

Frist for indsendelse: 15. oktober 2022.

 

Gert Nielsen-prisen

Indstillinger til Gert Nielsen prisen. Gert Nielsen prisen er en pris der uddeles til personer, udvalg eller klubber, der har gjort en ekstraordinær indsats for bredden enten i en sportsgren, i en klub eller i DASU som helhed. Alle er velkomne til at komme med indstillinger.

Frist for indsendelse: 15. oktober 2022.

 

Gøsta Bøies Mindepokal

Enhver klub under DASU er berettiget til at indstille kandidater til modtagelse af mindepokalen. Indstillingerne stiles til DASUs sekretariat.

Pokalen har til formål at hædre medlemmer af Dansk Automobil Sports Union, der har udført og stadig udfører en helt ekstraordinær indsats eller har ydet en enestående sportslig præstation inden for dragracing-sporten.  

Frist for indsendelse: 15. oktober 2022.

  

De nøjagtige præmisser for priser kan læses i administrativt cirkulære E1.

 

Forslag bedes sendt til: ana@dasu.dk og senest 15. oktober 2022