Præcisering vedrørende Lotus Elan i DASU Danish Masters, 65-klassens division 5/6

 

I DASU Danish Masters 2016, er 65-klassen for historiske standard- og GTS-biler udskrevet i 6 divisioner. På foranledning af det af DASU’s bestyrelse nedsatte ad-hoc udvalg er division 5 og 6 udskrevet med inspiration fra FIA’s international Masters serie, således at GTS-bilerne Lotus Elan 26R og Marcos 1800 GT er placeret i division 6, mens de øvrige GTS biler i periode F er placeret i division 5. Implicit er det dermed forudsat, at Lotus Elan 26 kører i division 5 sammen med de øvrige GTS-biler.

 

Da alle Lotus Elan benytter homologering 127 med eller uden tillægshomologeringer, er det nødvendigt at præcisere, hvad der adskiller en Lotus Elan 26R fra en Lotus Elan 26, og dermed, hvornår en Lotus Elan henhører under division 5 eller 6.

 

HU lægger følgende til grund for placering af Lotus Elan i henholdsvis division 5 og  6:

 

Lotus Elan placeres i division 5 

-hvis alene homologeringens første 8 sider er anvendt (Heavy Duty Suspension er beskrevet i FIA i tillæg til homologering 127 / forklaring  2/ET).

 

Umiddelbare kendetegn:

sporvidde for:  119 cm

sporvidde bag: 123 cm

 

 

Lotus Elan placeres i division 6 

- hvis tillægshomologeringen mærket 26R eller efterfølgende tillægshomologeringer (B/V, C/V, 1/ET, D/V og E/V) er anvendt (startende fra side 9)

 

Ved anvendelse af tillægshomologering F/V (side 18 - tørsumpsmøring) klassificeres bilen i periode G (71 klassen).

 

Præcisering vedr. gr. 5 biler klassificeret i periode G1

 

Med henvisning til FIA app. K art. 2.3.9.3 c) kan specialstandardvogne gr. 5, 1966 – 1969, deltage i 71-klassen i DASU Danish Masters under forudsætning af, at modifikationerne af bilens dele og komponenter er i overensstemmelse med reglerne for gr. 2 biler ifølge app. J fra 1971. Det er alene HU, der afgør, om en specifik bil kan godkendes i henhold til ovenstående.