DASU har fra 1. maj 2023 ændret organiseringen på sekretariatet, så Bo Skovfoged fremover er administrations- og kommunikationsansvarlig i DASU.

 

Det administrative team består fortsat af Anne Andersen, Jonathan Melchiorsen og René Hansen, men suppleres nu også af Bo Skovfoged, der tidligere var kommunikationsansvarlig.

 

Bo skal, udover ansvaret for administrationen, samtidig bidrage til den fortsatte udvikling af organisationen og også administrationsafdelingen. Kerneområdet for afdelingen er fortsat servicering af klubber, de frivillige i udvalgene samt medlemmerne.

 

Sideløbende med rollen som administrationsansvarlig skal Bo Skovfoged også varetage rollen som kommunikationsansvarlig. Den vil fremadrettet i højere grad koncentrere sig om kommunikation med klubber og udvalg, mens den eksterne kommunikation, herunder sociale medier, skal varetages gennem bl.a. nyansættelse.

 

Ændringerne sker som følge af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 9. maj 2022, hvor en ny struktur blev vedtaget.

 

Bo Skovfoged kan kontaktes på

 

bos@dasu.dk

31101976

 

Kontakt til udvalg og lignende sker fortsat fortrinsvist gennem dasu@dasu.dk