Denne starttilladelse opnås ved at bestille en licens med starttilladelse.

Hvor man tidligere bestilte en licens med EU, skal man nu bestille en licens med starttilladelse.

Det er det enkelte sportsudvalg der beslutter hvilke licenstyper der kan købes starttilladelse til.