Ved introduktionen af den nye medlemsstruktur for MRC-medlemmer er vi blevet mødt af nogle spørgsmål og problemstillinger, der har medført nogle justeringer i forhold til det først udmeldte. Generelt tilgodeså første version nye medlemmer og medlemmer, der ikke ville køre så meget, hvilket også har været målsætningen fra MRC-udvalget. Det, vi dog ikke havde medregnet, var de etablerede medlemmer, der kører flere klasser og deltager i løb i vores nabolande. Med den nye model ville det faktisk ende med at være dyrere for dem. Derfor har vi taget noget af det gamle og blandet med det nye, så vi nu står med et produkt, der gerne skal tilgodese alle MRC-medlemmer under DASU.

Et par eksempler på hvordan det den nye struktur virker.

Eksempel 1.

Et medlem af DASU, der kun er medlem, men ingen licens har, vil gerne deltage i et løb. 

- Han indbetaler sammen med sin tilmelding på dasu.dk 230 kr. pr. klasse han vil deltage i.

- Ud af de 230 kr. sender DASU de 180 kr. til den arrangerende klub og beholder de 50 kr.

 (20 kr. i løbsafgift og 30 kr. i endagslicens) 

Eksempel 2.

Et medlem af DASU køber årslicens til 300 kr. på dasu.dk og vil gerne deltage i et løb.

- Han indbetaler sammen med sin tilmelding på dasu.dk 200 kr. pr. klasse han vil deltage i.

- Ud af de 200 kr. sender DASU de 180 kr. til den arrangerende klub og beholder de 20 kr. for løbsafgift.

Eksempel 3.

Et medlem af DASU vil gerne til Sverige og køre et løb, arrangøren i Sverige kræver at man skal kunne fremvise gyldig licens fra sit nationale forbund for at kunne deltage.

- Han går ind på dasu.dk og køber årslicens, hvorefter han får den tilsendt som PDF, han kan fremvise ved registreringen til løbet.

 

Læs i øvrigt vejledning om indmeldelse af MRC-medlemmer her:

 

Vejledning i at registrere MRC-klubber og MRC-kørere i DASU

 

Denne vejledning viser, hvordan man fremover registrerer klubber og kørere, hvordan klubber og kørere bliver dækket af forsikring. Og ikke mindst hvad den enkelte klub får ud af at blive registreret og få alle sine medlemmer i DASU.

 

KLUBBER

Optagelse i DASU

En klub der ønsker at blive optaget i DASU, skriver til DASUs sekretariatet på dasu@dasu.dk og anmoder om medlemskab. Klubbens vedtægter medsendes.

Der betales ikke kontingent for medlemskab.

Deltagelse i DASUs repræsentantskabsmøde

Da hverken klub eller klubbens medlemmer fremover betaler kontingent til DASU, frafalder kravet til klubbens deltagelse i DASU årlige repræsentantskabsmøde. – Deltagelse som observatør efter eget valg.

Medlemmer

Klubben sørger for at alle medlemmer, aktive kørere, officials, bestyrelsesmedlemmer og evt. støttemedlemmer bliver registeret i DASU medlemsportal.

Der betales ikke kontingent for medlemskab.

Forsikring

 

 

Når klubben afholder et arrangement, er klubben dækket af DASUs ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og DIF’s arbejdsgiverforsikring.

Det er et krav, at arrangementet er ansøgt og opført i DASUs løbskalender.

Den annoncerede løbstræning i forbindelse med arrangementet er også dækket af forsikringen – se adm. cirk. F1

Dansk Idræts Forbund (DIF)

En klub der er optaget i DASU, er samtidig medlem af DIF.

Klubben skal én gang årligt indrapportere medlemstallet til DIF.

Officials

DASUs MRC-udvalg står for at afholde kurser for officials i MRC-sporten. Klubben betaler for deltagelse på kurser for deres egne medlemmer.

Medbestemmelse

Klubben og dens registrerede medlemmer har mulighed for medbestemmelse i arbejdet med reglement og løbskalender.

MRC-udvalget nedsætter ad hoc-udvalg til at udarbejde reglement og løbskalender for de enkelte klasser og løbssæsoner.

Klubben og dens registrerede medlemmer kan tilmelde sig arbejdet, når MRC-udvalget indkalder til arbejdet. Et ad hoc-udvalg arbejder typisk 2-3 måneder med én opgave, hvorefter det nedlægges.

DASUs regler for udarbejdelse af reglementer gælder; f.eks. tidsfrister jf. regl. 1

Tilmelding til løb og løbsafgift

Tilmelding til løb foregår via dasu.dk.

Løbs- og forsikringsafgiften er sat til kr. 20 pr. tilmelding. For kørere uden licens opkræver DASU yderligere 30 kr. pr. tilmelding.

Det resterende tilmeldingsbeløb sendes til klubben efter anmeldelsesfristens udløb.

  

MEDLEMMER

Medlem i DASU

Et medlem i klubben bliver registreret i DASUs medlemsregister.

Der betales ikke kontingent til DASU.

Licens

Et medlem kan i DASU’s medlemsportal via sin medlemsprofil tegne en MRC-licens til 300 kr. (pr. kalenderår). Licensen giver følgende fordele:

·       30 kr. billigere anmeldelse pr. klasse end kørere uden licens

·       Starttilladelse til løb i udlandet (inkl. DIF’s rejseforsikring)

·       DASU’s medlemsblad Autosport

 

Deltagelse i løb

Alle tilmelder sig løb via dasu.dk, Som medlem har man en medlemsprofil og her opretter man sine køretøjer, transponder osv.

Kørere uden licens betaler kr. 30 ekstra for deltagelse pr. klasse.

Hvis man ikke har en medlemsprofil kan man via dasu.dk   oprette en profil.

 

Forsikring

Når en kører deltager i et løbsarrangement, er køreren dækket af DASUs ulykkesforsikring og ansvarsforsikring.

 

Ved deltagelse i EFRA/IFMAR løb er køreren endvidere dækket af en rejseforsikring. Betaling for deltagelse i EFRA/IFMAR løb betales direkte til DASU som hidtil.

Medbestemmelse

Registrerede medlemmer har mulighed for medbestemmelse i arbejdet med reglement og løbskalender.

MRC-udvalget nedsætter ad hoc-udvalg til at udarbejde reglement og løbskalender for de enkelte klasser og løbssæsoner.

Klubben og dens registrerede medlemmer kan tilmelde sig, når MRC-udvalget indkalder til arbejdet. Et ad hoc-udvalg arbejder typisk 2-3 måneder med én opgave, hvorefter det nedlægges.