Udvalget for banesport - asfalt - har samlet en række nyheder fra sporten i et nyhedsbrev - læs dem her.

Nyhedbrevet ligger også som pdf-fil under udvalget her på dasu.dk.

Introduktion til nyhedsbreve fra BU/A

 

Det er BU/A’s ønske at informere vores partnere bedst mulig og hurtigst mulig om nyheder, tiltag og planer indenfor asfaltsporten i Danmark.

Med partnere tænker vi på klubber, som driver asfaltbaner eller afvikler løb, på klasserepræsentanter, dommere, løbsledere og alle vores frivillige officials – og naturligvis ikke mindst de aktive kørere.

 

For at dække behovet for information er det vores hensigt fremover løbende at udsende nyhedsbreve, når der er noget at skrive om, og dette er det første nyhedsbrev.

 

Udløbsdato på hjelme og dragter

 

Udskydelse af udløbsdato for hjelme og dragter

En del hjelme og køredragter har udløbsdato 31.12.2023.

Udløbsdatoen for hjelme forlænges til 31.12.2024, og køredragter til 31.12.2027.

 

Det er en national forlængelse, så vær opmærksom på, at der gælder andre regler ved deltagelse i udlandet.

 

Reglement 2, tillæg 10 personlig udrustning gældende fra 15. november, kan ses i sin helhed på www.dasu.dk under reglementerne.

 

Udløbsdato for B-licenser fjernet

Udløbsdato for B-licenser fjernet

Kravet om teoretisk prøve ved fornyelse af B-licens, såfremt man ikke har gennemført et løb indenfor 5 år, er fjernet.

B-licens kan nu fornyes uden krav til ny prøve – hverken praktisk eller teoretisk prøve – når blot man én gang har bestået baneprøve på racerskole.

Bestemmelsen fremgår af Banesportens Cirkulære – Licenser.

 

Bestemmelser for klasserepræsentanter og kørerforeninger

 

Klasserepræsentanter

I Banesportens cirkulære – Officials – findes bestemmelser for klasserepræsentanter under afsnit 5.

Valg af klasserepræsentant (afsnit 502) sker i form af afstemning blandt klassens kørere. Hidtil har kun kørere, som har deltaget i klassen i den pågældende sæson haft stemmeret ved valget. Det er nu rettet således, at også kørere, der har deltaget i foregående sæson, også har stemmeret. Derved undgår vi risiko for, at et fåtal af kørere kan vælte en klasserepræsentant ved sæsonens første løbsweekend.

Samtidig er kravet til, at der hvert år skal vælges en klasserepræsentant, fjernet, idet valget nu gælder for mindst 1 år ad gangen.

 

Kørerforeninger

I samme cirkulære (afsnit 505) er bestemmelser for kørerforeninger beskrevet.

Bestemmelsen er omskrevet med henblik på at gøre det tydeligt, hvad formålet med en kørerforening er, og hvilke rettigheder den har.

Bl. a. kan en kørerforening ikke indgå i væsentlige økonomiske aftaler med sponsor el.l. udenom DASU – dvs. at kontraktmæssige forpligtelser skal udfærdiges i samarbejde med BU/A på vegne af DASU.

 

Ændring i Reglement 5

 

Reglement 5 ændret

Banesportens Reglement 5 er tilrettet og offentliggjort på www.dasu.dk.

Nyt er, at reglementet nu er opdelt i et for asfalt og et for offroad.

 

En væsentlig ændring i reglementet for asfalt er straf for tyvstart.

Straffen er 1 eller flere gennemkørsler af strafbanen alt efter grovheden af tyvstarten. Strafmeddelelsen gives med tavle (hvid tavle med sort kryds) og undertavle med deltagerens startnummer.

Såfremt deltageren ikke gennemkører strafbanen, har det hidtil resulteret i sort flag og dermed udelukkelse af heatet. Dette er nu ændret således, at i stedet for sort flag, gives der en straf på 10 sek.

Hele bestemmelsen kan ses under punkt 50.501 d).

Det skal samtidig pointeres, at straf for tyvstart er en faktadom, som der ikke kan protesteres imod.

 

Baneløbskalenderen 2024

 

Kalenderen for baneløb i 2024 er nu på plads og der afvikles følgende løb:

·      27-28/4 Padborg Park – Åbningsløb

·      27-28/4 Ring Knutstorp – Historisk

·      11-12/5 FDM Jyllandsringen – Åbningsløb

·      24-25/5 Classic Race Viborg

·      8-9/6 Ring Djursland

·      22-23/6 Ring Djursland – Super GT

·      29-30/6 FDM Jyllandsringen – Historisk og Porsche Cup

·      2-4/8 Copenhagen Grand Prix

·      16-18/8 FDM Jyllandsringen – Grand Prix Danmark

·      24-25/8 Padborg Park – Historisk

·      31/8 – 1/9 Ring Djursland – TCR

·      7-8/9 Ring Djursland – Historisk

·      13-14/9 Padborg Park – Night Race

·      28-29/9 Ring Knutstorp – Historisk

·      28-29/9 FDM Jyllandsringen – Finaleløb

·      5-6/10 Padborg Park – Finaleløb