Kære klubber og medlemmer,

Vi håber, I har haft en god start på året. Her er en opdatering på de seneste aktiviteter og initiativer, vi har arbejdet med i offroadbanesportens verden.

Udvalget har holdt følgende møder:

6/3 BU-O møde over Teams. 
13/3 BU-O møde over Teams. 
16-17/3 Dommer/løbsleder/teknikchef-seminar.
26/3 BU-O møde over Teams.
17/4 Møde med alle klubber over Teams. 
13/5 møde over Teams omkring afvikling af ungdomscamp.
12-6 BU-O møde over Teams og efterfølgende møde med talsmænd for dommerteams 
21/6 møde i Brøndby med sekretariatet. 
Været til stede ved alle afviklede løb.

Dommerseminar og løbsledersamarbejde

I marts afholdt vi et dommerseminar sammen med løbslederne og de tekniske chefer. Vi har lagt referaterne fra seminaret op, og vi vil gerne fremhæve den gode dialog, vi havde med løbslederne. De primære fokuspunkter var:

  • Ensartethed i dommene
  • Ændring fra teknisk defekt til mekanisk defekt
  • Tilmeldingsfrister
  • Dialog med kørerne

Du kan se referaterne her.

Klubmøder og dispensationssager

Den 17. april afholdt vi et klubmøde over Teams med alle klubber for at drøfte sæsonforberedelserne.
Efterfølgende har vi haft møde i BUO, hvor vi brugte en del tid på en række henvendelser om dispensationssager, som vi har taget til efterretning og justeret retningslinjerne for. Dette har været et vigtigt emne, som vi tager til efterretning, og vi vil fortsat arbejde på det og justere til 2025-sæsonen, så vi sikrer mere ensartethed.

Banesyn 

Udvalget for offroadbanesport er i dialog med sikkerhedsudvalget og arbejder på en fælles plan for godkendelse af baner hen mod 2025-sæsonen, da banesyn har været nedprioriteret. 

Autospeedway og sikkerhed

Vi har haft dialog med gruppen bag autospeedway for at øge sikkerheden og arbejde på længere sigt for at få dem til at afvikle løb på danske offroadbaner. Dette er en løbende proces, og vi ser frem til positive resultater.

Uddannelse

Uddannelse er et stort fokusområde og har været en stor udfordring, da det desværre har haltet noget og vi har været nødt til at give dispensationer., Vi arbejder på at forbedre vores kursustilbud for løbsledere og løbslederassistenter. Der har ikke været afholdt større kurser de sidste fire år, hvilket er et problem, vi skal have løst mod 2025-sæsonen.

Talent- og elitetræning i offroadbanesporten

Træningssamling på Bornholm blev desværre ikke til noget grundet manglende interesse. Det har vi taget til efterretning og arbejder videre mod en ny løsning samt vintertræning i stedet.

Den 14. juni afholdt vi den første talent- og elitetræning i dansk offroadbanesport med Mikkel Njor, DIF-uddannet træner og selv tidligere rally- og banekører. Træningen blev afviklet med kørere, der deltager i internationale løb, og vi er stolte af det høje antal deltagere både til træningen, men også i international offroadbanesport i år!

Dommerstandarden.

Vi har sammen med dommerne fokuseret meget på dommerstandarden i år og har været til stede ved samtlige løb. Vi har fået positive tilbagemeldinger fra dommerne, der er kommet godt fra start i år, og vi ser det som et vigtigt skridt mod en ensartet dømmestandard, både i folkerace, crosskart og rallycross. 

VI har til i år lavet om på afvikling af budrunde ved vores folkeraceløb, som indtil videre ser ud til at virke, og deltagerne føler det foregår på en god, men hurtigere måde.

FIA Motorsport Games 2024

Vi har haft møde om samarbejde med sekretariatet i Brøndby, hvor vi også kom ind på deltagelse i Motorsport Games. Dette er et spændende projekt, som vi ser frem til at fortælle mere om i de kommende måneder.

Læs mere om FIA Motorsport Games på DASUs motorsportdanmark.dk her.

Kalender og fremtidige træninger

Vi arbejder videre med kalenderen og planlægger flere træninger for 2025-sæsonen. Crosskart kørerforeningen har en træning næste måned, som vil blive afviklet med Mikkel Njor, men derudover planlægger vi samlinger for 2025-sæsonen.

Med sportslige hilsner,

 

Udvalget for offroadbanesport

 

Stefan, Patrick og Emil

 

Læs også nyhedsbrev 1 fra udvalget for offroadbanesport her.