FolkeraceUdvalget for offroadbanesport

 

I dette årets første nyhedsbrev fra udvalget for offroadbanesport ser vi tilbage på de seneste måneders arbejde for offroadsporten. Vi planlægger at udgive nyhedsbreve løbende.

 

Dommere i offroadbanesporten 2024 og frem

 

Der er arbejdet meget med en ny organisering af dommerne i deciderede teams. Baggrunden er et ønske fra DASU om at hæve kvaliteten endnu mere til arrangementerne. Derfor er der særligt fokus på samarbejde, specialisering og gennemgående dommerteams i løbet af sæsonen. Der er udpeget to dommere, der har fået ansvaret for hhv. DM i folkerace og DM i rallycross/crosskart. Ideelt set er de to dommere gennemgående til arrangementer i ’deres’ sportsgren og skal være bindeled mellem udvalget og klubberne.

Dette er første led i en planlagt større omstilling, der gerne skal skabe mere ensartethed i dommene samt bedre samarbejde på tværs i sporten.

 

Der afholdes dommerseminar 16.-17. marts sammen med løbslederseminar og teknisk seminar.

 

Dommerpåsætningen er også udarbejdet for 2024-sæsonen.

 

Uddannelse og kurser

 

Vi har i udvalget også brugt en del tid på koordinering med uddannelsesudvalget for at koordinere og planlægge kurser til 2024-sæsonen.

 

Reglementer – større ændringer

 

Der er kommet nyt reglement 5 offroad, ligesom Folkerace Micro og klasse for baghjulstræk er indført i folkerace. I rallycross er der nyt Super 1600-reglement med dækreglement.

 

Øvrige har mindre ændringer, hvis nogen overhovedet. Find reglement 2 for offroad her og reglement 5 for offroad her.

 

Justeringer i cirkulære omkring alder i crosskart

 

Det er nu tilføjet i cirkulære om licenser, at man kan rykke op fra crosskart mini til 85. Begrundelsen er, at vi ikke ønsker at stoppe udviklingen, hvis nogle er dygtige nok til at rykke op. Der er stillet krav i cirkulæret til kørerne, der vil rykke op.

 

Der er også givet dispensation til en kører, der har fået lov at blive i 125-klassen. Grunden er at køreren har mindre erfaring og ønskede at blive et år mere i klassen – alternativet var at stoppe.

 

Generelt er mulighederne for at blive eller rykke op indført for at fastholde medlemmerne i sporten – det er udvalgets altovervejende motivation, men det skal være med velbegrundede ansøgninger i givet fald.


Cirkulæret finder du her.

 

Ungdomscamp Bornholm

 

Vi ser frem til ungdomscamp 2.0 på Bornholm – i år har vi inddraget de mere erfarne kørere til planlægningen, og vi håber på en endnu bedre camp for offroadkørerne, der nu ligger i begyndelsen af sæsonen, så man i højere grad kan drage nytte af det, man lærer. Der vil igen være stort fokus på det sociale aspekt på campen, ligesom den også vil være mere opdelt så de erfarne talenter får endnu mere med sig fra campen.

Tilmelding åbner her, når vi når tættere på campen.

 

Fælles tillægsregler

 

De fælles tillægsregler er nu sendt ud til klubberne – lige så snart alle data er i hus, udgives de på dasu.dk som vanligt.

 

Planlagte møder i offroadbanesport:

 

Onsdag den 13. marts

 

Vi glæder os til at 2024-sæsonen snart går i gang!

 

Udvalget for offroadbanesport

 

Stefan, Patrick og Emil