Der er sket både større og mindre ændringer i reglement 5, der regulerer banesporten i Danmark under DASU.

 

Den nok største nyhed til 2019-sæsonen – ud over at reglementet udkom allerede i 2018 – er at flere dele er flyttet ud af selve reglement og i såkaldte cirkulærer.

 

Det gælder blandt andet afsnit om banernes opbygning, om uddannelse af officials og om licenser.

 

Forskellen er, at reglementer udgives én gang årligt. De administrative cirkulærer har lige så høj grad af gyldighed, men de kan udgives løbende og på den måde justeres, hvis noget er uhensigtsmæssigt.

 

Cirkulærerne giver mere fleksibilitet i en motorsportsverden, der udvikler sig konstant – og 12 måneder i motorsporten er lang tid. Så ændringer er sket ud fra et ønske om at sporten er mere alsidig og kan give større grad af frihed til klubberne, der arrangerer vores løb i DASU.

 

Både reglement 5 og cirkulærerne findes på dasu.dk under reglementerne. Bliver cirkulærer ændret, vil dato fremgå både af selve cirkulæret og på hjemmesiden efter cirkulærets navn, fx Banesportens cirkulære LICENSER (21.12.2018).