DASU har ansat René Hansen som ny bogholder. René afløser Britta Sørensen, der har valgt at sige op af personlige årsager.

 

René Hansen kommer fra stillinger inden for regnskab og bogføring i autobranchen. Ud over at have de rette kvalifikationer til stillingen, er René også kendt i DASUs verden. Han har i en årrække været kasserer i det tidligere Hedelands Motorklub og er i dag aktiv inden for vejsport.

 

René Hansen er ansat på deltid og har første arbejdsdag medio februar. Arbejdstider og kontaktoplysninger kommer til at fremgå af dasu.dk.

 

DASU byder René velkommen – og vi glæder os til samarbejdet.