Det bliver fremover billigere og mere simpelt at deltage i organiseret gaderæs. En forhindring for lovligt og organiseret gaderæs har traditionelt været prisen for deltagelse. Men den forhindring er nu ryddet af vejen med en ny model for klubberne under DASU.

Med den nye model for hvordan man kan deltage i streetrace tilmelder deltagere sig til klubben, der arrangerer til en ekstraordinært lav pris. Med i prisen for tilmelding er deltagelsen i streetrace-arrangementet og endagslicens samt medlemskab i den pågældende klub. Endagslicensen inkluderer DASUs forsikring for deltagerne.

Klubberne registrerer deltagerne som medlemmer, men de skal ikke betale medlemskontingent for medlemmet til DASU. Kontingentet dækker normalt de administrative udgifter, der er forbundet med medlemsregistrering etc., men de er sparet væk med denne model, der også kendes fra bl.a. MRC-sporten og digital motorsport.

Klubberne bliver fra DASU opkrævet løbsafgift som vanligt for de enkelte deltagere.

Ønsker DASU-klubber, der normalt ikke har streetrace på programmet, at tilbyde dette, så står dragracingudvalget til rådighed for sparring og hjælp til at arrangere.

Foto: Thomas Bergkrantz