Kim Skovholm er ny uddannelsesansvarlig i DASU. Kim kommer fra stillinger som selvstændig konsulent samt otte år hos DGI, hvor han har opbygget og stået for en række uddannelser. Kim er kandidat i idræt fra Københavns Universitet.

 

Kim skal i den nyoprettede stilling, som led i DASUs overordnede strategi, udvikle kernetilbud til klubber og medlemmer for at sikre højere grad af fastholdelse af frivillige i sporten.

 

Det skal han gøre ved at styrke kvaliteten af vores samlede uddannelsespakke med specielt fokus på at øge trænernes, løbsledernes og dommernes kompetencer. Blandt arbejdsopgaverne er:

 

  • at udarbejde uddannelsesplan for de respektive områder i motorsporten (frivillige, kørere, klubleder osv.), samt sikre at der er kvalitet i alt uddannelsesmateriale.
  • at udvikle nye e-learningkurser og vedligeholde eksisterende.
  • at koordinere uddannelseskalender og planlægning af kurser i samarbejde med respektive sportsudvalg.
  • at udvikle klubuddannelser (klublederkurser osv.).
  • at udarbejde relevant evaluering af afholdte kurser og seminarer.

 

Kim er selv aktiv på banerne på to hjul. Han har kørt roadracing i 10 år, deltaget i løb forskellige steder i Europa og fungeret som instruktør

 

Kim kan kontaktes på kso@dasu.dk.